Yardım  |   Haklar
Akciğer Kanserinde Destek Tedavi Sempozyumu Sunu Slaytları
Akciğer Kanserinde Destek Tedavi Sempozyumu Sunu Slaytları
Akciğer kanserinde sık karşılaşılan tedavi toksisiteleri20 Eylül 2014 Cumartesi 13:30-14:30 / 4. Oturum
Akciğer kanserli hastada dispneye neden olan klinik tablolar ve tedavi yaklaşımları20 Eylül 2014 Cumartesi 10:30-11:30 / 2. Oturum
Akciğer kanserli hastada sık görülen semptomlar20 Eylül 2014 Cumartesi 09:00-10:00 / 1. Oturum
Bir sistemik hastalık olarak akciğer kanseri20 Eylül 2014 Cumartesi 15:00-16:00 / 5. Oturum
2024 © Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği