Yardım  |   Haklar
Dünya KOAH Günü Sempozyumu Sunu Slaytları
Dünya KOAH Günü Sempozyumu Sunu Slaytları
GOLD Rehberi ve Son Revizyonların Gerekçeleri22 Kasım 2013 Cuma 09:00-10:00 /
KOAH Alevlenmeleri22 Kasım 2013 Cuma 15:45-16:30 /
KOAH ve Komorbid Durumlara Genel bakış22 Kasım 2013 Cuma 14:45-15:30 /
KOAH’ta Kullanıma Giren Yeni Bronkodilatörler22 Kasım 2013 Cuma 11:15-12:00 /
2024 © Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği