Yardım  |   Haklar
Difüz Parankımal Akciğer Hastalıklarında Tanısal Yaklaşım Sunu Slaytları
Difüz Parankımal Akciğer Hastalıklarında Tanısal Yaklaşım Sunu Slaytları
19 Nisan 2014 Cumartesi 10:00-12:30 / 1. Oturum
Olgu sunumları eşliğinde tanısal yaklaşımların değerlendirilmesi19 Nisan 2014 Cumartesi 14:45-16:15 / 3. Oturum
2024 © Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği