Yardım  |   Haklar
TÜSAD 38. Ulusal Kongresi Sunu Slaytları
TÜSAD 38. Ulusal Kongresi Sunu Slaytları
Çalışma Grubu Toplantıları18 Ekim 2016 Salı 13:30-15:00 / A Salonu
Oturum 1: PanelMalign Plevral Mezotelyoma
16 Ekim 2016 Pazar 08:30-09:10 / A Salonu
Oturum 11: Güncelleme OturumuHer Yönüyle Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon
16 Ekim 2016 Pazar 11:45-13:00 / B Salonu
Oturum 12: İnteraktif Olgu MALİGN TRAKEOBRONŞİYAL OBSTRUKSİYONLARA YAKLAŞIM (Levent Karasulu Anısına)
16 Ekim 2016 Pazar 12:25-12:45 / C Salonu
Oturum 13: İnteraktif OlguOlgularla Akciğerin Mantar Hastalıkları
16 Ekim 2016 Pazar 12:00-12:45 / D Salonu
Oturum 17: Karşıt GörüşProkalsitonin Yüksekliği Enfeksiyonu Belirlemede Güvenilir Midir?
16 Ekim 2016 Pazar 14:30-14:45 / D Salonu
  • Evet (Mustafa Özhan)
Oturum 2: PANELKoah’da Yenilikler: Tanıda, Tedavide Ve İzlemde
16 Ekim 2016 Pazar 08:30-09:30 / B Salonu
Oturum 20: PanelHastam Gebe İse Nasıl Yaklaşmalıyım?
16 Ekim 2016 Pazar 16:15-17:30 / B Salonu
Oturum 21: İnteraktif Olgu Komorbiditesi Olan Akciğer Kanserli Hastanın Yönetimi
16 Ekim 2016 Pazar 16:15-17:15 / C Salonu
Oturum 23: PanelBronkoskopide İleriye Bakış
17 Ekim 2016 Pazartesi 08:30-09:00 / A Salonu
Oturum 24: İnteraktif OlguAkciğer Kanserinde Olgularla Yeni Tnm Evrelemesi
17 Ekim 2016 Pazartesi 08:30-09:45 / B Salonu
Oturum 25: PanelKüresel Sorun : Hava Kirliliği
17 Ekim 2016 Pazartesi 08:45-09:15 / C Salonu
Oturum 26: Panelİnhalasyon Tedavisinde Sorunlar (Nurhayat Yıldırım Onuruna)
17 Ekim 2016 Pazartesi 08:30-08:45 / D Salonu
Oturum 27: Yuvarlak MasaDünden Bugüne Minimal İnvazif Göğüs Duvarı Cerrahisi
17 Ekim 2016 Pazartesi 08:30-09:15 / E Salonu
Oturum 29: Mini Konferans17 Ekim 2016 Pazartesi 10:40-11:05 / B Salonu
Oturum 3: Yuvarlak MasaTütün Bağımlılığında Davranışsal Yaklaşımlar
16 Ekim 2016 Pazar 09:10-09:30 / C Salonu
Oturum 31: Mini Konferans17 Ekim 2016 Pazartesi 10:35-11:05 / D Salonu
Oturum 35: PanelDirençli Tüberküloz (MDR/XDR)
17 Ekim 2016 Pazartesi 11:45-12:00 / C Salonu
Oturum 36: PanelDispneye Yaklaşım
17 Ekim 2016 Pazartesi 12:00-12:15 / D Salonu
Oturum 38: İnteraktif OlguDpah Radyolojik Olgu Sunumları
17 Ekim 2016 Pazartesi 14:30-14:50 / B Salonu
Oturum 39: PanelSolunum Yetmezliği Olan Hastada Oksijen Destek Sistemleri
17 Ekim 2016 Pazartesi 14:30-14:50 / C Salonu
Oturum 4: İnteraktif Olgu İmmünsüprese Hastalarda İnfeksiyoz - Noninfeksiyöz Akciğer Komplikasyonları
16 Ekim 2016 Pazar 08:30-09:00 / D Salonu
Oturum 41: PanelKoah'ın Farmakolojik Tedavisinde Kanıtlar Ve Beklentiler ....Güncel Durum 2016
17 Ekim 2016 Pazartesi 16:35-16:55 / A Salonu
Oturum 42: PanelErişkin Ve Çocuklarda Bronşiyolit
17 Ekim 2016 Pazartesi 16:15-17:15 / B Salonu
Oturum 44: PanelAkciğer Hastalıklarında Kaşeksi Ve Beslenme
17 Ekim 2016 Pazartesi 16:35-16:55 / D Salonu
Oturum 45: Mini Konferans18 Ekim 2016 Salı 08:30-08:45 / A Salonu
Oturum 46: İnteraktif OlguOlgularla Zor Weaning
18 Ekim 2016 Salı 08:45-09:00 / B Salonu
Oturum 47: PanelUçak Yolculuğu Ve Solunum Sistemi
18 Ekim 2016 Salı 08:50-09:10 / C Salonu
Oturum 48: İnteraktif OlguTüberküloz Dışı Mikobakteri Enfeksiyonları
18 Ekim 2016 Salı 08:45-09:00 / D Salonu
Oturum 49: PanelÖzofagus
18 Ekim 2016 Salı 08:30-09:45 / E Salonu
Oturum 52: Mini KonferansTüberküloz, Sağlık Politikaları Danışma Kurulu
18 Ekim 2016 Salı 10:15-10:35 / C Salonu
Oturum 53: Mini Konferans18 Ekim 2016 Salı 10:15-10:40 / D Salonu
Oturum 55: Yuvarlak MasaPeriferde Göğüs Cerrahisi Uzmanı Olmak (Sorunlar Ve Çözüm Önerileri)
18 Ekim 2016 Salı 12:00-12:45 / B Salonu
Oturum 56: Güncelleme OturumuAstım Tanısında Ve Tedavisinde Çelişkiler (Nermin Çapan Onuruna)
18 Ekim 2016 Salı 11:45-12:30 / C Salonu
Oturum 57: PanelTütün Bağımlılığının Temelleri
18 Ekim 2016 Salı 12:00-12:15 / D Salonu
Oturum 58: Yuvarlak MasaHipersensitivite Pnömonileri
18 Ekim 2016 Salı 15:30-15:45 / A Salonu
Oturum 59: Mini Konferans18 Ekim 2016 Salı 15:00-15:30 / B Salonu
Oturum 6: Mini Konferans16 Ekim 2016 Pazar 10:40-11:05 / B Salonu
Oturum 60: İnteraktif OlguMesleki Akciğer Hastalığının Yönetimi Ve İşgörmezlik Kararı
18 Ekim 2016 Salı 15:40-16:00 / C Salonu
Oturum 61: Yuvarlak MasaYaşlı Akciğer Kanserli Olguya Yaklaşım
18 Ekim 2016 Salı 15:40-16:00 / D Salonu
Oturum 62: İnteraktif OlguOlgularla Osas Tedavisinde Doğru Seçim, Sorunlar Ve Çözümleri
18 Ekim 2016 Salı 16:30-17:10 / D Salonu
Oturum 63: İnteraktif OlguGöğüs Hastalıklarında Adli Sorunlara Yaklaşım: Olgu Örnekleri
18 Ekim 2016 Salı 16:30-16:50 / B Salonu
  • Olgu 1 (Özlem Saniye İçmeli)
Sözlü Sunum & Olgu Konseyi OturumlarıSözlü Sunum Oturumu-1
16 Ekim 2016 Pazar 13:30-14:30 / SALON T1
TGHYK Oturumu17 Ekim 2016 Pazartesi 14:05-14:15 / A Salonu
2024 © Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği