Yardım  |   Haklar
KOAH'da Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi Sorunları - Mukadder Çalıkoğlu
TÜSAD 37. Ulusal Kongresi
Oturum 64: Mini Konferans > Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri
Tarih: 21 Ekim 2015 Çarşamba

KOAH'da Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi Sorunları


    Powerpoint sunumunu indir
Yükleniyor (46.213.937 KB)
2024 © Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği