Yardım  |   Haklar
Viral Pnömoniler - Bilgin Arda
TÜSAD İzmir Şube Bilimsel Toplantısı - 2015
Viral Pnömoniler ve Erişkin Bağışıklama >
Tarih: 8 Aralık 2015 Salı

Viral Pnömoniler


    Powerpoint sunumunu indir
Yükleniyor (28.884.044 KB)

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Özgür Batum
Olgu Sunumu
Sezai Taşbakan
Erişkin Bağışıklama
2024 © Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği