Yardım  |   Haklar
Hemoptizi - Baykal Tülek
TÜSAD 37. Ulusal Kongresi
Oturum 57: İnteraktif Olgu > Göğüs Hastalıklarında Olgularla Semptomlara Yaklaşım
Tarih: 20 Ekim 2015 Salı

Hemoptizi


    Powerpoint sunumunu indir
Yükleniyor (8.581.683 KB)

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Emel Akıncı Atayık
Kronik Öksürük
Ersin Günay
Dispne
Özlem Kar Kurt
Göğüs Ağrısı
2024 © Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği