Yardım  |   Haklar
Kronik Öksürük - Emel Akıncı Atayık
TÜSAD 37. Ulusal Kongresi
Oturum 57: İnteraktif Olgu > Göğüs Hastalıklarında Olgularla Semptomlara Yaklaşım
Tarih: 20 Ekim 2015 Salı

Kronik Öksürük


    Powerpoint sunumunu indir
Yükleniyor (11.840.987 KB)

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Ersin Günay
Dispne
Özlem Kar Kurt
Göğüs Ağrısı
Baykal Tülek
Hemoptizi
2024 © Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği