Yardım  |   Haklar
Dünyada Akciğer Transplantasyonu - Sudish Murthy
TÜSAD 37. Ulusal Kongresi
Oturum 10: Yuvarlak Masa > Dünyada ve Türkiye'de Akciğer Transplantasyonu
Tarih: 18 Ekim 2015 Pazar

Dünyada Akciğer Transplantasyonu


    Powerpoint sunumunu indir
Yükleniyor (58.644.867 KB)

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Cemal Asım Kutlu
Türkiye'de Akciğer Transplantasyonu
Erdal Yekeler
Türkiye'de Akciğer Transplantasyonu
2024 © Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği