Solunum 2010 Posterler - [Arama]

 
EPOSTER OTURUMU-01 | Tarih ve Saat: 21.10.2010, 18:00 - 19:00 | Salon: EPOSTER SALONU
EP-001 Pulmoner Karsinosarkom Olgusu
Serkan Özkul, Ahmet Demirkaya, Akif Turna, Kamil Kaynak
EP-002 Nadir Görülen Karsinosarkom Olgu Sunumu
Funda Öztürk, Koray Aydoğdu, Gülfidan Dağlı, Erkmen Gülhan, Suat Patlakoğlu, Yetkin Ağaçkıran, Sadi Kaya
EP-003 Nadir Yerleşimli Timik Lenfanjiyoma
Lymphangiomyoma of thymic gland: an extremely rare localization
Sedat Gürkök, Ersin Sapmaz, Hasan Çaylak, Kuthan Kavaklı, Orhan Yücel, Hakan Işık, Gülten Ertuğrul, Onur Genç
EP-004 Hemotoraks komplikasyonu ile başvuran plevranın dev soliter fibröz tümörü
Serdar Şen, Ekrem Şentürk, Ertan Yaman, Salih Çokpınar, İbrahim Meteoğlu
EP-005 Akciğer Kanserinde Eritrosit Katalaz ve Karbonik Anhidraz Aktivitesi
Ufuk Çobanoğlu, Halit Demir, Memet Duran, Fuat Sayır, Duygu Mergan
EP-006 Tek Kota İzole Fibröz Displazi
İsa Döngel, Mehmet Bayram, Burak Turan, Hakan İmamoğlu
EP-007 Endobronşial yerleşimli soliter fibröz tümör
Selahattin Öztaş, Abidin Levent Alpay, Gül Erdal, Güliz Ataç, Müge Zeynep Özdemir, Özlen Tümer, Melahat Kurutepe
EP-008 Soliter pulmoner nodülün nadir bir nedeni: Plevranın soliter fibröz tümörü
Havva Yücel, Aydın Yılmaz, Yurdanur Erdoğan, Çiğdem Biber, Nilgün Yılmaz Demirci, Ülkü Yılmaz Turay, İrem Şerifoğlu, Funda Demirağ, Hatice Esra Özaydın, Ümit Çalıkoğlu
EP-009 Nadir bir göğüs duvarı tümörü: İnfiltratif Anjiolipom
Halil Tözüm, Erhan Sarıtekin, Şahin Erdem
EP-010 Endobronşial Metastaz Yapan Testisin Germ Hücreli Tümörü
Mesut Subak, Gülru Polat, Yasemin Özdoğan, Zekiye Aydoğdu Dinç, Ufuk Yılmaz, Ayşe Özsöz
EP-011 Endobronşiyal tutulum gösteren Primer Pulmoner Hodgkin Lenfoma (olgu sunumu)
Oğuzhan Okutan, Ömer Ayten, Dilaver Demirel, Ersin Demirer, Dilaver Taş, Zafer Kartaloğlu
EP-012 Bir primer pulmoner Non Hodgkin Lenfoma olgusu
Günseli Balcı, Gazi Gündüz, Aydan Mertoğlu, Zekiye Aydoğdu Dinç, Rıfat Özacar
EP-013 Timusun Atipik Karsinoid Tümörü: 2 Olgu Sunumu
Atypical carcinoid tumour of the thymus: two case reports
Ersin Sapmaz, Kuthan Kavaklı, Hasan Çaylak, Ertuğrul Çelik, Sedat Gürkök, Orhan Yücel, Sezai Çubuk, Hakan Işık, Onur Genç
EP-014 A schwannoma of the left endothoracic phrenic nerve mimicking pericardial mass
A schwannoma of the left endothoracic phrenic nerve mimicking pericardial mass
Ali Ata Öztürk, Soner Gürsoy, Serdar Şirzai, Ahmet Üçvet, Esra Yamansavcı, Ali Alper Gülle, Metin Er, Sinan Anar, Şener Yıldırım
EP-015 Akciğerin inflamatuar myofibroblastik tümörü: olgu sunumu
Celal Buğra Sezen, İlknur Teber, Muhammet Sayan, İsmail Cüneyt Kurul
EP-016 Geç Tanı Konan Bir Bronkoalveoler Karsinom olgusu
Sebahat Akoğlu, Mesut Demirköse, Cenk Babayiğit, Ertan Tuncel, Ali Balcı, Mehmet Yaldız
EPOSTER OTURUMU-02 | Tarih ve Saat: 21.10.2010, 18:00 - 19:00 | Salon: EPOSTER SALONU
EP-017 Tedaviye Yanıtsızlık Olduğunda Tanı Astım Olmayabilir mi?: Bilateral Karsinoid Tümör Olgusu
İbrahim Güven Çoşğun, Göksel Kıter, Gökhan Yuncu, Ferda Bir, Nevzat Karabulut
EP-018 Yaygın kemik metastazı yapmış Pulmoner Karsinoid Tümör (olgu sunumu)
Oğuzhan Okutan, Ömer Ayten, Ersin Demirer, Zafer Kartaloğlu, Necla Ugan
EP-019 Atipik Radyolojik Görünümlü Malign Timoma Olgusu
Gülru Polat, Yasemin Özdoğan, Mesut Subak, Nur Yücel, Ufuk Yılmaz, Ayşe Özsöz
EP-020 Nazal Etmoid Karsinom Akciğer Metastazı
Günhan Yavaşoğlu, Nuran Katgı, Özgür Batum, Fevziye Tuksavul, Salih Zeki Güçlü, Zekiye Aydoğdu Dinç
EP-021 Küçük hücreli akciğer kanserinin pankreas metastazı
Uğur Gönlügür, Arzu Mirici, Ozan Karatağ
EP-022 Metakron ve senkron akciğer kanseri: Olgu sunumu
Ülkü Eren Yazıcı, Abdullah İrfan Taştepe, Ertan Aydın, Erkmen Gülhan, Serdar Özkan, Nurettin Karaoğlanoğlu, Gülnur Önde Üçoluk, Yetkin Ağaçkıran
EP-023 25 Yaşındaki hastadan rezeke edilen iyi diferansiye Fetal Akciğer Tip Adenokarsinoma
Mehmet Suat Patlakoğlu, Gülfidan Dağlı, Suphi Aydın, Furkan Şahin, Funda Öztürk, Sadi Kaya
EP-024 Ekstremitenin Vasküler Leiomyosarkomunun Akciğere Metastazı
Füsun Şahin, Neslihan Fener, Didem Görgün, Pınar Yıldız
EP-025 Agresif Seyirli Pankreas Adenokarsinomun Nadir Görülen Akciğer Metastazı
Serkan Özkul, Ahmet Demirkaya, Akif Turna, Kamil Kaynak
EP-026 Nadir bir olgu: Yüksek doz oral antikoagülan kullanımına bağlı gelişen intrapulmoner hematom
Havva Yücel, Yurdanur Erdoğan, Ülkü Yılmaz Turay, Saliha Güneş, Aydın Yılmaz, Nilgün Yılmaz Demirci, Çiğdem Biber, Hakan Ertürk, Funda Demirağ
EP-027 Romatoid artrite bağlı interstisyel akciğer hastalığı ve eşlik eden akciğer kanseri: Olgu sunumu
Duygu Zorlu Karayiğit, Münire Çakır, Ahmet Bircan, Metin Çiriş, Şule Kaya, Fatmanur Kayan, Ahmet Akkaya, Eylem Çaloğlu
EP-028 Primer Akciğer Malignitesini Taklit Eden Mukoid Sekresyona Bağlı Atelektazi Olgusu
Cantürk Taşçı, Deniz Doğan, Hayati Bilgiç
EP-029 Akciğer kanserine bağlı nadir bir komplikasyon: Cilt altı ve mediasten amfizemi (Olgu sunumu)
Nimet Aksel, Mine Gayaf, Işıl Karasu, Ayşe Özsöz
EP-030 Solid yapıdaki Soliter Pulmoner Nodüle preoperatif tanısal yaklaşımın değerlendirilmesi
Yelda Çeviker, Mustafa Hikmet Özhan
EP-031 Akciğer kanserli hastalarda bronkoskopik lavaj ve serumda Total Antioksidan, Paroksanaz Ve Arylesterase düzeylerinin değerlendirilmesi
Dilşat Uygungül, Burak Çimen, Gülcan Güneş, Bahar Ulubaş
EP-032 T1-T3N0M0 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Histopatolojik Faktörlerin Sağkalıma Etkisi
Sedat Koçal, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Mustafa Kuzucuoğlu, Yener Yörük
EPOSTER OTURUMU-03 | Tarih ve Saat: 21.10.2010, 18:00 - 19:00 | Salon: EPOSTER SALONU
EP-033 KHDAK’de Multimodal Tedavi İle Tam/Tama Yakın Yanıt: Cerrahi Sonuçların Değerlendirilmesi
Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy, Kenan Can Ceylan, Ahmet Emin Erbaycu, Hakan Koparal, Şeyda Örs Kaya
EP-034 Akciğer kanserli olgularda mekik yürüme testi ile değerlendirilen egzersiz kapasitesi postoperatif komplikasyon gelişimini öngörebilir mi?
Pınar Ergün, Yurdanur Erdoğan, Dicle Kaymaz, Ersin Günay, Göktan Temiz
EP-035 Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Gecikmesini Etkileyen Faktörler
Evrim Eylem Akpınar, Meral Gülhan
EP-036 Erken Evre (Evre I-II) Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Postoperatif Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi
Derya Derince Zorlu, Sibel Arınç, Maşuk Taylan, Suna Türk Şahin, Kadriye Terzioğlu, Meltem Çoban Ağca, Ahmet Turan Karagöz
EP-037 R1 Hastalarımızın Sağkalım Analizi
Hasan Akın, Aysun Ölçmen, İbrahim Denizkıran, Zeki Günlüoğlu, Özgür İşgörücü, Seyit İbrahim Dinçer
EP-038 Opere KHDAK’li hastalarda preoperatif PET-CT bulgularının postoperatif patolojik bulgularla ilişkisi
Deniz Köksal, Hülya Bayiz, Funda Demirağ, Bahadır Berktaş
EP-039 Akciğer Kanserli Bir Olguda PET-BT'de Yanlış Pozitiflik ve Yanlış Negatiflik
Evrim Eylem Akpınar, Ahmet Hakan Haliloğlu, Emel Öztürk, Meral Gülhan
EP-040 Akciğer kanserli hastalarda yaşam süresi ve hücre tipine göre ölüm nedenelerinin araştırılması
Seda Ekici, Serdar Erturan, Mustafa Yaman, Günay Aydın, Büge Öz
EP-041 Kanser Hastaları/Hasta Yakınları ve Doktorların Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp ile İlgili Yaklaşımları: Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bir Anket Çalışması
Betül Kahraman, Burçin Ağrıdağ, Ebru Karakaya, Esranur Nalbant, Hande Büşra Kazancı, İsmail Sarbay, Rıdvan Yazgu, Şafak Sezer, Nilay Etiler, Ahmet Ilgazlı
EP-042 The Association Between Lung Cancer and Hepatitis C Virus
Sulhattin Arslan, Neslihan Tas, İbrahim Akkurt
EP-043 Transüdatif Plevral Efüzyon Saptanan Malign Mezotelyoma
Füsun Şahin, Nur Büyükpınarbaşılı, Didem Görgün, Pınar Yıldız
EP-044 Plevral Kanserlerde Cerrahi Sonrası Hipertermik Perfüzyon Kemoterapisinin Etkileri
Ahmet Feridun Işık, Miray Yılmaz, Maruf Şanlı, Ersin Arslan, Bülent Tunçözgür, Celalettin Camcı, Levent Elbeyli
EP-045 Son 5 yıl İçinde Kliniğimizde Takip Edilen Akciğer Kanserli hastalarda Kemoterapiye Bağlı Doz Azaltması Gerektiren Ciddi Hematolojik Toksisite
Ruhsar Ofluoğlu, Ümmühan Tuğba Kurnaz, Abdullah Şimşek, Arzu Ertürk, Sema Canbakan, Ebru Ünsal, Nermin Çapan
EP-046 İkinci basamak kemoterapi alan küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularımızın klinik sonuçları
Nilgün Yılmaz Demirci, Ülkü Yılmaz Turay, Yurdanur Erdoğan, Aydın Yılmaz, Çiğdem Biber, Havva Yücel
EP-047 İkinci basamak kemoterapi alan küçük hücreli akciğer kanserli olgularımızın klinik sonuçları
Nilgün Yılmaz Demirci, Ülkü Yılmaz Turay, Yurdanur Erdoğan, Havva Yücel, Çiğdem Biber, Aydın Yılmaz
EPOSTER OTURUMU-04 | Tarih ve Saat: 21.10.2010, 18:00 - 19:00 | Salon: EPOSTER SALONU
EP-048 Non-invasive CT bronchography in preoperative diagnosis of lung hypoplasia
Elmira Chuvakova
EP-049 Akciğer lezyonlarının tanısında Transtorasik İğne Aspirasyonunun tanı değeri ve komplikasyonları
Çiğdem Başkara, Murat Kıyık, Hüseyin Cem Tigin, Ayşin Durmaz, Mehmet Tunç Karadeli, Adem Çelik, Tülay Sönmez, Ayşe Feyza Yıldırım, Hayati Özyurt, Sadettin Çıkrıkçıoğlu
EP-050 Endobronşial Tedavi Yapılan 7 Hasta:11 Müdahale
Mustafa Kürşat Özvaran, Tülin Kuyucu, Armağan Hazar
EP-051 Rijit Bronkoskopi ile tedavi edilen endobronşial hamartom olgusu
Kerem Karaarslan, Erkmen Gülhan, Serdar Özkan, Ülkü Eren Yazıcı
EP-052 KOAH Tanısı İle Takip Edilen Olguda Nadir Bir Etiyoloji. Endobronşiyal Lipomatöz Hamartoma ve Endoskopik Rezeksiyonu
Hakkı Ulutaş, Erdal Yekeler, Aşkım Ayşem Öztin Güven, Ebru Şener, Sevilay Akar Özmen, Gülgün Çetintaş, Fazlı Erdoğan
EP-053 Bronş Karsinomunu Taklit Eden Yabancı Cisim Aspirasyonu Olgusu
Füsun Şahin, Levent Dalar, Engin Aynacı, Onur Kum, Pınar Yıldız
EP-054 Olgu Sunumu: Ana Bronş Adenoid Kistik Karsinomu
Ayşen Taslak Şengül, Mehmet Kefeli, Meftun Ünsal, Ahmet Başoğlu
EP-055 İlginç Bir Masif Hemoptizi Nedeni: Laringeal sülük
Serdar Berk, İsmail Önder Uysal, Ömer Tamer Doğan, Emine Elif Altuntaş, Canan Şanlı, İbrahim Akkurt
EPOSTER OTURUMU-05 | Tarih ve Saat: 21.10.2010, 18:00 - 19:00 | Salon: EPOSTER SALONU
EP-056 Bingöl’de Yeni Kurulan Göğüs Cerrahisi Kliniğinde 550 Gün’ün Değerlendirilmesi
Hüseyin Melek, İdris Baluken, Elif Torun, Melih Eray Kaplan, Necla Cengiz, Remzi Arslan, Mihriban Gürbüzel
EP-057 Akciğer Metastazlı Hastalarda Cerrahi Rezeksiyon Sonuçları ve Etkili Prognostik Faktörler
Gökçe Cangel, Akif Turna, Ahmet Demirkaya, Kamil Kaynak
EP-058 Tanısal Mediastinoskopi: 160 Olguluk Analiz
Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy, Ali Alper Gülle, Serdar Şirzai, Şener Yıldırım, Esra Yamansavcı, Şeyda Örs Kaya
EP-059 Akciğer Kanseri Evrelemesinde Mediastinoskopi Sonrası Ses Kısıklığı; Videomediastinoskopi Standart Servikal Mediastinoskopiye göre Ses Kısıklığını Azaltır mı?
Adnan Sayar, Necati Çitak, Songül Büyükkale, Muzaffer Metin, Abdülaziz Kök, Alper Çelikten, Atilla Gürses
EP-060 İzole Travmatik Hemotoraksın Tedavisinde Videothorakoskopik Cerrahi İlk Tercih Olmalı mı?: Prospektif Randomize Kontrolü çalışma
Ufuk Çobanoğlu, Fuat Sayır, Duygu Mergan
EP-061 Bronşiektazi Cerrahisinde Son Durum: Çok Merkezli Bir Çalışma
Akif Turna, Erdal Okur, Aysun Kosif Mısırlıoğlu, Mithat Fazlıoğlu, Burcu Aksoy, Osman Yakşi, Ahmet Demirkaya, İrfan Yalçınkaya, Kamil Kaynak
EP-062 Sekonder Primer Akciğer Kanseri Nedeni ile Bilateral Üst Lobektomi Yapılan Olgu:Olgu Sunumu
Sami Ceran, Güven Sadi Sunam, Bayram Metin, Ahmet Dumanlı, Murat Kuru
EP-063 Soliter Pulmoner Nodüllerde Cerrahi Yaklaşım
Ahmet Sami Bayram, Elif Ülker Akyıldız, Funda Coşkun, Mehmet Ali Çolak, Tayfun Kermenli, Cengiz Gebitekin
EP-064 Akciğer kontüzyonunda sildenafilin etkileri
Ali Yeginsu, Makbule Ergin, Kürşat Gürlek, Oğuzhan Şaylan
EP-065 Torakotomi sonrasi yapilan pnömoperiton işleminin inflamasyon ve oksidatif stres parametreleri üzerine etkileri
Makbule Ergin, Ali Yeginsu, Kürşat Gürlek, İsmail Benli
EP-066 Guıllane-Barre’li bir olguda yüksek subglottik trakeal stenoz nedeniyle silikon stentin eksternal – cerrahi fıksasyonu
Mehmet Ali Bedirhan, Levent Dalar, Levent Karasulu, Burak Ömür Çakır
EP-067 Poland Sendromlu 38 Hastanın Değerlendirilmesi
Akın Yıldızhan, Suat Patlakoğlu, Deniz Yorgancılar, Esra Yıldızhan
EP-068 Dev Büle Sistofiks Kateter ve Rifamycin Uygulaması
İsa Döngel, Mehmet Bayram, Salih Yıldırım
EP-069 Malign mezenkimal tümör olgusu; lokal nüks nedeniyle 21 cerrrahi tedavi
Ahmet Başoğlu, Ayşen Taslak Şengül, Sancar Barış, Ömer Serdar Bekdemir, İdris Yücel
EPOSTER OTURUMU-06 | Tarih ve Saat: 21.10.2010, 18:00 - 19:00 | Salon: EPOSTER SALONU
EP-070 Küçük Hücreli Akciğer Kanseri tanı ve tedavisi alan Karsinoid tümör olgusu
Hakan Kıral, İlhan Ocakcıoğlu, Aysun Kosif Mısırlıoğlu, Mustafa Küpeli, Erdal Okur, İrfan Yalçınkaya
EP-071 Diafragma Evantrasyonu Nedeniyle Diafragma Plikasyonu Yapılan 12 Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Yücel Akkaş, Özgür Katrancıoğlu, Feride Sapmaz, İsa Döngel
EP-072 Komplike torasik matür kistik teratom ve cerrahi tedavisi
Ülkü Eren Yazıcı, Ertan Aydın, Nurettin Karaoğlanoğlu, Serdar Özkan, Erkmen Gülhan, Mahmut Gülgösteren, Ali Çelik, Sadi Kaya, Abdullah İrfan Taştepe, Funda Demirağ
EP-073 İatrojenik Pnömotorakslar: Nedenleri ve Tedavi Yaklaşımı
Hasan Çaylak, Orhan Yücel, Hakan Işık, Sezai Çubuk, Ersin Sapmaz, Kuthan Kavaklı, Sefa Selçuk, Hüseyin Melek, Sedat Gürkök, Onur Genç
EP-074 Spontan Pnömotorakslı 70 Hastanın Retrospektif incelenmesi
Özgür Katrancıoğlu, Yücel Akkaş, Feride Sapmaz
EP-075 Spontan Pnömotoraksta Tüp Torakostomi Uygulamalarımızda Yıllar İçinde Yaşanan Değişim
Serhat Yalçınkaya, Ahmet Hakan Vural, Ahmet Fatih Özyazıcıoğlu
EP-076 Dev sternal kondrosarkom olgusu
Yaşar Sönmezoğlu, Kemal Karapınar, Nur Halide Ürer, Mehmet Ali Bedirhan
EP-077 Primer pulmoner lenfoma; BALT Lenfoma
Mehmet Sait Ersöz, Sedat Ziyade, Ömer Soysal, Anlayış Aksu, Osman Cemil Akdemir
EP-078 Masif ve Reküren Hemoraji İle seyreden, İleri Pektus Karinatumu ve Skolyozu ve Mediyastinal Nörofibromu Olan Nörofibromatozis Tip 1 (Von Recklinghousen Hastalığı)
Mehmet Sait Ersöz, Sedat Ziyade, Ömer Soysal, Osman Cemil Akdemir
EP-079 Dev Mediastinal Liposarkom
Aykut Eliçora, Salih Topçu, Şerife Tuba Liman, Serkan Özbay, Seymur Salih Mehmetoğlu
EP-080 Kosta Kaynaklı Dev Fibröz Displazi
Ali Çelik, Ülkü Eren Yazıcı, Ertan Aydın, Mahmut Gülgösteren, Mehmet Ulu, Funda Demirağ, Nurettin Karaoğlanoğlu
EP-081 Plevranın soliter fibröz tümörleri
Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Sevinç Yağcı, Yener Yörük
EP-082 Videotorakoskopik Enükleasyon Yapılan Büyük Bir Özofageal Leiomyom Olgusu
Hakan Kıral, Turan Ceylan, Mustafa Küpeli, Erdal Okur, İrfan Yalçınkaya
EP-083 Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında İntratorasik Kalsifikasyonlar
Elif Torun, Ergün Parmaksız, Nagihan Durmuş, Füsun Öner Eyüboğlu
EPOSTER OTURUMU-07 | Tarih ve Saat: 21.10.2010, 18:00 - 19:00 | Salon: EPOSTER SALONU
EP-084 Blake Silikon Dren Kullanım Sonuçlarımız: Yedi Yıllık Deneyim
Serhat Yalçınkaya, Ahmet Hakan Vural, Ahmet Fatih Özyazıcıoğlu
EP-085 Endobronşial Lezyona Neden olan Pulmoner Pecoma Olgu Sunumu
Furkan Şahin, Funda Öztürk, Suphi Aydın, Erkmen Gülhan, Gülfidan Dağlı, Funda Demirağ, Sadi Kaya
EP-086 On Yaşında Çocukta, Konservatif Tedavi İle Düzelen Travmatik Sternum Segment Dislokasyonu:Olgu Sunumu
Osman Cemil Akdemir, Sedat Ziyade, Ömer Soysal
EP-087 Asemptomatik Morgagni hernisi ve Ekstrapulmoner Sekestrasyon Birlikteliği
Ekrem Şentürk, Serdar Şen, Salih Çokpınar, Selda Şen, İbrahim Meteoğlu
EP-088 Nadir görülen bir plevral sıvı nedeni: Bilioplevral fistül
İbrahim Güven Çoşğun, Göksel Kıter, Nevzat Karabulut, Nadir Yönetçi, Figen Türk, Mine Atun, Fatma Evyapan
EP-089 Geç dönem tanı alan diyafragma hernileri: 8 olgunun analizi
Fuat Sayır, Ufuk Çobanoğlu, Duygu Mergan
EP-090 Çocukluk çağında mediastinal şifte neden olan dev bül
Muhammet Sayan, Şevki Mustafa Demiröz, İlknur Teber, Kerim Tülüce, Abdullah İrfan Taştepe
EP-091 Mediastinal intraperikardiyak paraganglioma: olgu sunumu
İlknur Teber, Şevki Mustafa Demiröz, Muhammet Sayan, Kerim Tülüce, Abdullah İrfan Taştepe
EP-092 Ender görülen bir patoloji:Pulmoner Hyalinize Granülom
Behiye Akkalyoncu, Şerife Nilgün Kalaç, Ali Rıza Fatih Büyükkutlu, Belgin Samurkaşoğlu, Berna Gebeşoğlu Erden, Yetkin Ağaçkıran
EP-093 Erişkinde Bilateral Morgagni Hernisi
Ali Çelik, Mahmut Gülgösteren, Ülkü Eren Yazıcı, Ertan Aydın, Ömer Cenap Gülyüz, Nurettin Karaoğlanoğlu
EP-094 Trakeal Hamartoma Eşlik Eden Akciğer Kanseri Olgusu: Olgu Sunumu
Sami Ceran, Güven Sadi Sunam, Atilla Can, Bayram Metin
EP-095 Multiple Endokrin Neoplazi Tip 1 Hastasında Dev Timik Karsinoid: olgu sunumu
Ertan Aydın, Ülkü Eren Yazıcı, Yetkin Ağaçkıran, Ali Çelik, Nurettin Karaoğlanoğlu
EP-096 Mediyastenin Az Diferansiye Karsinomu
Sedat Ziyade, Osman Cemil Akdemir, Ömer Soysal
EP-097 Zor Entübasyona Neden Olan Relapsing Polikondritis Olgusu
Aykut Eliçora, Tülay Hoşten, Şerife Tuba Liman, Ercüment Çiftci
EPOSTER OTURUMU-08 | Tarih ve Saat: 21.10.2010, 18:00 - 19:00 | Salon: EPOSTER SALONU
EP-098 Kostanın Dev Hücreli Kemik Tümörü; Total Eksizyon Ve Rekonstrüksiyon Plağı İle Toraks Duvarı Stabilizasyonu
Serdar Şen, Ekrem Şentürk, Salih Çokpınar, Ertan Yaman, İbrahim Meteoğlu
EP-099 Preoperatif Tanisi Olmayan Olgularda Nadir Bir Konjenital Anomali; Pulmoner Sekestrasyon: 10 Olgunun Analizi Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
The rare congenital anomaly of Pulmoner Sequestration which is not diagnosis of preoperative: 10 CASES ANALYSIS AND REWIEV OF THE LITERATURE
Atilla Pekçolaklar, Necati Çitak, Muzaffer Metin, Adnan Sayar, Abdülaziz Kök, Alper Çelikten, Atilla Gürses
EP-100 Kronik Piyotoraks Zemininde Gelişen Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma
Şevki Mustafa Demiröz, Muhammet Sayan, Kerim Tülüce, İlknur Teber, İsmail Cüneyt Kurul, Nalan Akyürek, Abdullah İrfan Taştepe
EP-101 Akciğer Parankiminde Enfeksiyonu Taklit Eden Kitle: Olgu Sunumu
Adamu Issaka, Caner Araz, Nezih Onur Ermerak
EP-102 Eksplorasyon ile tespit edilebilen plevranın soliter fibröz tümörü – İki olgu
Ersin Arslan, Ahmet Feridun Işık, Maruf Şanlı, Mehmet Mustafa Özden, Bülent Tunçözgür, Levent Elbeyli
EP-103 Sağ akciğer alt lob ve üst loblarda yerleşen eşzamanlı akciğer kanseri; Cerrahi tedavide orta lob korunmalı mı?
Erdal Okur, Aysun Kosif Mısırlıoğlu, Hakan Kıral, İrfan Yalçınkaya
EP-104 Künt travmaya bağlı bilateral şilotoraks: Olgu sunumu
İbrahim Ethem Özsoy, Gökhan Ergene, Rasih Yazkan
EP-105 Tip B3 Dev Timoma - Olgu Sunumu
Serdar Şirzai, Soner Gürsoy, Ahmet Üçvet, Şener Yıldırım, Esra Yamansavcı, Çağlar Yıldırım, Şeyda Örs Kaya
EP-106 Elefantiazise Sekonder Harap Olmuş Akciğer
İsa Döngel, Mehmet Bayram, Salih Yıldırım, Güven Sadi Sunam
EP-107 Bilateral Elastofibroma Dorsi
Aykut Eliçora, Şerife Tuba Liman, Salih Topçu, Seymur Salih Mehmetoğlu, Serkan Özbay
EP-108 Castleman Hastalığı; Nadir İnterlober Yerleşim Nedeniyle
Ayşen Taslak Şengül, Yurdanur Süllü, Meftun Ünsal, Ahmet Başoğlu
EP-109 Spontan Pnömomediyastinum
Uğur Temel, Sedat Ziyade, Ömer Soysal, Osman Cemil Akdemir
EP-110 İlginç bir bronşektazi olgusu
Fuat Sayır, Ufuk Çobanoğlu, Duygu Mergan
EP-111 Malign Plevral Effüzyonlarda Videotorakoskopik Cerrahi Deneyimimiz
Fuat Sayır, Ufuk Çobanoğlu, Duygu Mergan
EPOSTER OTURUMU-09 | Tarih ve Saat: 21.10.2010, 18:00 - 19:00 | Salon: EPOSTER SALONU
EP-112 Sivas Numune Hastanesinde Pectus Barı Çıkarılan Dört Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi
Özgür Katrancıoğlu, Yücel Akkaş
EP-113 Nadir Görülen Akciğer Kökenli Malign Fibröz Histiositom Olgu sunumu
Funda Öztürk, Gülfidan Dağlı, Erkmen Gülhan, Funda Demirağ, Sadi Kaya, Aydın Yılmaz, Yurdanur Erdoğan
EP-114 Unutulmuş Pacemaker Elektroduna Bağlı Plöroperikardiokütanöz Fistül Olgusu
Cemil Deniz Yorgancılar
EP-115 Hemotoraks Nedeniyle Sağ Tüp Torakostomi Sonrası Reekspansasyon Ödemi: Olgu Sunumu
Cemil Deniz Yorgancılar
EP-116 İnterkostal Kökenli Schwannom; Olgu Sunumu
Cemil Deniz Yorgancılar
EP-117 Akciğer Tüberkülozun Atipik Prezantasyonu Cerrahi Girişim ile Sonuçlanması: Olgu Sunumu
Adamu Issaka, Nezih Onur Ermerak, Caner Araz
EP-118 Keskin ve Sivri Ucuna Rağmen Organ Yaralanmasına Neden Olmayan İntratorasik Yabancı Cisim Olgu Sunumu:
Tamer Altınok, Bayram Metin, Gönül Yılmaz Tosun, Ahmet Dumanlı
EP-119 Bilateral Kotları ve Vertebraları Tutan Fibröz Displazi Olgusu (Olgu Sunumu)
Orhan Yücel, Sezai Çubuk, Sedat Gürkök, Hasan Çaylak, Ersin Sapmaz, Hakan Işık, Kuthan Kavaklı, Onur Genç
EP-120 Dev Akciğer Hamartomu-Olgu Sunumu
Soner Gürsoy, Çağlar Yıldırım, Ahmet Üçvet, Serdar Şirzai, Şener Yıldırım, Şeyda Örs Kaya
EP-121 Poland sendromu: 2 (iki) olgu nedeniyle
Ahmet Ertuğrul, Galip Erdem
EP-122 İzole Travmatik Perikard Rüptürü, Olgu Sunumu
Cemil Deniz Yorgancılar, Ahmet Mehmet Doblan
EP-123 Ön Mediastinal Germ Hücreli Tümörü Taklit Eden Bir Timik Kist: Olgu Sunumu
Salih Cüneyt Aydemir, Adamu Issaka, Nezih Onur Ermerak, Caner Araz
EP-124 Öksürüğe Bağlı Gelişen Kot Fraktürü; Olgu Sunumu
Cemil Deniz Yorgancılar
EP-125 Poland Sendromu, 2 Olgu Sunumu
Cemil Deniz Yorgancılar
EPOSTER OTURUMU-10 | Tarih ve Saat: 21.10.2010, 18:00 - 19:00 | Salon: EPOSTER SALONU
EP-126 PET Pozitif Soliter Pulmoner Nodüle Neden Olan Yabancı Cisim (OT) Aspirasyonu:Olgu Sunumu
Tamer Altınok, Bayram Metin, Atilla Can, Buğra Kaya
EP-127 Masif Hemoptizi İle Mortal Sonuçlanan Asemptomatik Akciğer Mantar Enfeksiyonu(Moniliazis):Olgu Sunumu
Tamer Altınok, Bayram Metin, Gönül Yılmaz Tosun, Lema Tavlı, Cemile Öztin Öğün
EP-128 Okul Çağı Çocuklarında Kalem Kapağı Aspirasyonları: Eğitmen ve ailelerin dikkat etmesi gereken bir konu!
Duygu Mergan, Ufuk Çobanoğlu, Fuat Sayır
EP-129 Her pnömotoraks primer spontan pnömotoraks değildir
Halil Tözüm, Erhan Sarıtekin, Derya Hoşgün, Şahin Erdem
EP-130 Migrasyon ve Penetrasyon gösteren bir yabancı cisim aspirasyonu: Hordeum Murinum
Fuat Sayır, Ufuk Çobanoğlu, Duygu Mergan
EP-131 Anterior Mediasten Yerleşimli Ektopik Paratiroid Adenomu
Ali Çelik, Ertan Aydın, Ülkü Eren Yazıcı, Nurettin Karaoğlanoğlu
EP-132 Progresyon Gösteren Dispne ve Stridor ile Başvuran Posterior Mediastinal Guatrlı Olgu
Füsun Şahin, Firdevs Atabey, Didem Görgün, Pınar Yıldız
EP-133 Akciğer Rüptüre Kist Hidatik Operasyonundan Sonra Görülen Aspergilloma Olgusu
Levent Cansever, Kemal Karapınar, Celalettin İbrahim Kocatürk, Mehmet Ali Bedirhan
EP-134 Akciğerin Dev Kist Hidatiği: Olgu Sunumu
İbrahim Kara, Ziya Kurban Yurt, Aslı Gül Akgül, Gökhan Perincek
EP-135 Mediastinal Timolipoma Olgusu
Ertan Aydın, Ali Çelik, Ülkü Eren Yazıcı, Mahmut Gülgösteren, Özgür Ömer Yıldız, Nurettin Karaoğlanoğlu
EP-136 Akciğer Rezeksiyonunda Sınırları Zorlamak: Olgu Sunumu
Caner Araz, Adamu Issaka, Nezih Onur Ermerak
EP-137 Subglottik Trakeal Stenozda Pnömatik Balon Dilatasyonu: Olgu Sunumu
Nezih Onur Ermerak, Caner Araz, Adamu Issaka
EP-138 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bir olguda total pnömotoraksın tam spontan gerilemesi
Uğur Gönlügür, Arzu Mirici, Muammer Yıldız
EP-139 Cerrahi tedavi uygulanan 56 akciğer kist hidatik olgusu. tek merkez deneyimi
Gökay Reyhan, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Fazlı Yanık, Yener Yörük
EP-140 Dev Karaciğer Kist Hidatiği’nin Toraksa Spontan Perforasyonu
Ülkü Eren Yazıcı, Ali Çelik, Ertan Aydın, Mahmut Gülgösteren, Göktan Temiz, Nurettin Karaoğlanoğlu
EP-141 Akciğer Dev Hidatik Kistinde Cerrahi Tedavi:Olgu Sunumu
Leyla Nesrin Üstün
EPOSTER OTURUMU-11 | Tarih ve Saat: 21.10.2010, 18:00 - 19:00 | Salon: EPOSTER SALONU
EP-142 Obstrüktif Uyku Apne Olgularında CPAP Tedavisinin Obezite Üzerine Etkisi: 4 Yıllık Takip Sonuçları
Hacer Kuzu Okur, Sinan Bodur
EP-143 Rem İlişkili Obstrüktif Uyku Apne Olgularının Klinik Özelllikleri
Mustafa Anıl Cömert, Tülin Kuyucu, Gülfem Yurteri, Leyla Bostan
EP-144 Pozisyonel Obstrüktif Uyku Apne Olgularında Pozisyonel Tedavi Sonuçları
Hacer Kuzu Okur, Sema Saraç, Hüseyin Savaş
EP-145 KOAH Hastalarında Uyku Apnesi İle İlgili Bulguların Sıklığı
Aslıhan Banu Er, Duygu Özol, Bülent Bozkurt, Zeki Yıldırım
EP-146 Bir olgu eşliğinde Epilepsi ve Uyku apnesi
Duygu Özol, Şerife Uğur, Aslıhan Banu Er, Bülent Bozkurt, Zeki Yıldırım
EP-147 Titrasyon Gecesinde CPAP Tedavisini Reddeden OSA Olgularının Özellikleri
Hacer Kuzu Okur, Sema Saraç
EP-148 Obstruktif Uyku Apne Sendromunun Göz İçi Basınç Değişikliklerine Etkisi
Sibel Ayık, Reis Avşar, Şeyda Uğurlu, Galip Akhan
EP-149 İnflamatuar Bağırsak Hastalığı Olgularında Obstrüktif Uyku Apne Sendromu
Hacer Kuzu Okur, Sema Saraç
EP-150 Kalp Transplantasyonu Uygulanmış Olgularda Obstruktif Uyku Apne Semptom Değişiklikleri
Sibel Ayık, M. Fatih Ayık, Sultan Karakula, Galip Akhan, Çağatay Engin, Tahir Yağdı, Mustafa Özbaran
EP-151 Tıp Fakültesi Hastanesi Çalışanlarının Epworth Skalası Sonuçları
Kezban Özmen Süner, Songül Uygun, Emine Banu Çakıroğlu, Hasan Süner, Ege Güleç Balbay, Ali Nihat Annakkaya
EP-152 Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Obstruktif Ve İrritatif Alt Üriner Sistem Yakınmalarının İPSS Ve Uroflow İle Değerlendirilmesi
Sibel Ayık, Kaan Bal, Ahmet Bölükbaşı, Galip Akhan
EP-153 Bilateral vokal kord paralizisi olan ağır obstrüktif uyku apne sendromunda mikroskopik bilateral posterior kordotomi
Nesrin Sarıman, Öncel Koca, Zerrin Boyacı, Ender Levent, Akın Cem Soylu, Sümeyye Alparslan, Attila Saygı
EPOSTER OTURUMU-12 | Tarih ve Saat: 22.10.2010, 17:00 - 18:00 | Salon: EPOSTER SALONU
EP-154 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Soluk Havasında Oksidatif Stres Belirteçlerinin Değerlendirilmesi
Handan İnönü, Sibel Doruk, Şemsettin Şahin, Ünal Erkorkmaz, Deniz Çelik, Zehra Seyfikli
EP-155 KOAH' ta Adipokinler ile Enflamasyon Belirteçlerinin Kan Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Fonksiyonel Parametrelerle İlişkisi
Sevilay Birer, Mediha Gönenç Ortaköylü, Ayşe Bahadır, Figen Alkan, Emel Çağlar
EP-156 Stabil KOAH olgularında gündüz uykululuk eğilimi ve uyku kalitesinin öznel değerlendirilmesi
Buket Barutcu, Esen Kıyan
EP-157 Kronik obstrüktif akciğer hastalığının alevlenmelerinde balgamda Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalis'in real-time PCR ile kantitatif olarak saptanması
Bengi Akın, Uğur Arslan, Baykal Tülek, Mecit Süerdem, Duygu Fındık, Latife Sütçü
EP-158 Stabil KOAH’lı Hastalarda Metabolik Sendrom
Evrim Eylem Akpınar, Serdar Akpınar, Sibel Ertek, Esen Sayın, Meral Gülhan
EP-159 Bir sistemik hastalık olarak KOAH ile anemi ilişkisi
Ali Fidan, Muharrem Tokmak, Nesrin Kıral, Sevda Şener Cömert, Gülşen Saraç, Banu Salepçi, Benan Çağlayan
EP-160 Göğüs Hastaları Neden ve Ne Zaman Ölüyor?
Serdar Berk, Ömer Tamer Doğan, Sulhattin Arslan, Sefa Levent Özşahin, İbrahim Akkurt
EP-161 KOAH'a eşlik eden laringofaringeal reflüde semptom/bulgu ilişkisi ve belirleyici faktörler
Arzu Mirici, Oğuz Güçlü, Uğur Gönlügür, Muammer Yıldız, Ozan Barutçu, Sefa Dereköy
EP-162 Kronik obstrüktif Akciğer Hastalığın şiddetini Belirlemede C-reaktif Proteinin Değeri
Sulhattin Arslan, Levent Özdemir, Birsen Yılmaz, Özge Ünal, Mevhibe Esen Akkaya
EP-163 2009 yılında Manastır Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Bölümüne KOAH teşhisiyle yatırılan hastaların dosya analizleri
Analysis of the patient examined with cold hospitalized on the department of pulmonal disease and tuberculosis in Bitola in 2009
Suzan İsmailova, Merzuka Aleksandrova
EP-164 Kronik dispne tanısında basit bir algoritma
Uğur Gönlügür, Arzu Mirici, Muammer Yıldız
EP-165 Uçuş Muayenesi Sırasında Tespit Edilen Akciğerde Multipl Hava Kistleri Olgusu
Süleyman Metin, Savaş İlbasmış, Tolga Çakmak, Ahmet Akın
EP-166 Olgu Sunumu: Çoklu Anomalilerle Birliktelik Gösteren Konjenital Lober Amfizem
Haldun Şevketbeyoğlu, Hayri Oğul, Dilaver Taş
EP-167 Göğüs Hastalıkları Polikliniği' nde gözlenen bir steroid psikoz olgusu
Gülden Bilgin, Ümit Akın
EPOSTER OTURUMU-13 | Tarih ve Saat: 22.10.2010, 17:00 - 18:00 | Salon: EPOSTER SALONU
EP-168 Bir Tekstil Fabrikasında Çalışan Astımlı İşçilerin Değerlendirilmesi
Semiha Balcı, Ali İhsan Bozkurt
EP-169 Ep-169 İmmünoterapi Uygulanan Alerjik Astım Hastalarında İmmünoterapiye Bağlı Yan Etkiler
A Follow-up Study and Side Effect Profile of Immunotherapy Treated Patients with Allergic Asthma
Arzu Didem Yalçın, Hasan Hüseyin Polat
EP-170 Astım hastalarının sağlıklarıyla ilgili algı ve tutumları ile tedavi başarısına yönelik görüşlerinin belirlenmesi
Mesut Çimen, Bahar Ateş, Necla Ugan, Faruk Çiftçi, Bayram Şahin
EP-171 Malatya yöresinde yapılan allerjik prick test sonuçlarının değerlendirilmesi
Hasan Kahraman
EP-172 Çocuklarda Obezite Astım Kontrolünde Bozukluk İle İlişkili mi?
Hasan Yüksel, Özge Yılmaz, Arda Bozgül, Şebnem Kader, Ayhan Söğüt
EP-173 Nazal septum perforasyon onarımlarının anterior rinomanometri ile fonksiyonel olarak değerlendirilmesi
Özgür Kartal, Mustafa Güleç, Sinan Öztürk, Fatih Zor, Ahmet Zafer Çalışkaner, Osman Şener
EP-174 Fluticasone propionate kuru toz inhalere bağlı paradoksal bronkospazm: Olgu sunusu
Sami Öztürk, Ali Kutlu, Faruk Çiftçi, Erkan Bozkanat, Ogün Sezer
EP-175 Kistik Bronşektazinin Eşlik Ettiği Allerjik Ağır Persistan Astımda Anti-IgE Tedavisinin Etkinliği: Olgu Sunumu
Ahmet Topbaş, Ergün Uçar, Seyfettin Gümüş, Cantürk Taşçı, Mustafa Güleç, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç
EP-176 Allerjik Bronkopulmoner Aspergillozis (İki Olgu )
Mediha Gönenç Ortaköylü, Ayşe Bahadır, Figen Alkan, Emel Çağlar
EP-177 Zor astım ve pnömoni tanıları ile takip edilmiş bir Churg- Strauss olgusu
Meltem Çoban Ağca, Oğuz Aktaş, Derya Derince Zorlu, Nezihe Çiftaslan, Birol Ağca, Tülin Sevim
EP-178 Astıma eşlik eden panik atak olgusu
Gülden Bilgin, Ümit Akın
EPOSTER OTURUMU-14 | Tarih ve Saat: 22.10.2010, 17:00 - 18:00 | Salon: EPOSTER SALONU
EP-179 Gümüşhane Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği İlk Dönem Çalışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Nuri Tutar, H. Volkan Kara, Selma Yeşilkaya, M. Erdem Memetoğlu, Seçkin Çetinkaya, Turgut Şahinöz
EP-180 Sağlık Çalışanlarının Sigara Kullanma Sıklığı
Emine Banu Çakıroğlu, Kezban Özmen Süner, Songül Uygun, Ali Nihat Annakkaya, Peri Arbak
EP-181 Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Olgularda Cinsiyete Bağlı Farklılıklar
Handan Başel, Tunçalp Demir
EP-182 KSÜ öğrenci, akademik ve idari personelleri arasında 5727 sayılı yeni tütün yasasına ilişkin bilgi düzeyi değerlendirmesi
Mehmet Emin Gelen, Nurhan Köksal, Ali Özer, Nurhan Atilla, Müge Cinkara, Hasan Ekerbiçer
EP-183 Antrakozis ve Tüberküloz Birlikteliği
Hakan Büyükoğlan, Elif Kaya, Asiye Kanbay, Fatma Sema Oymak, İnci Gülmez, Ramazan Demir
EP-184 Biyomas maruziyeti olan kadın hastalarda klinik, fonksiyonel ve radyolojik bulguların değerlendirilmesi
Attila Saygı, Hülya Köksal, Nesrin Sarıman, Emel Alıcı, Şirin Yurtlu, Huri Yılmaz, Yeliz Düzgün
EP-185 Sigara içmeyen madencilerde spirometrik ve radyolojik bulguların değerlendirilmesi
Müge Meltem Tor, Fırat Uygur, Nuray Voyvoda, Cevahir Çevik, Zuhal Erdem, Remzi Altın
EP-186 Kabin Ekibi Adaylarında Solunum Sistemi Hastalıkları
Nazım Ata, Erdinç Ercan, Şafak Yıldız, Zeki Dulkadir, Yusuf Ersal, Ahmet Akın
EP-187 Göğüs Hastalıkları Polikliniği'nde Mesleki ve Çevresel Maruziyeti Yeterince Sorguluyor Muyuz?
Songül Uygun, Kezban Özmen Süner, Emine Banu Çakıroğlu, Ege Güleç Balbay, Ebru Küçük, Peri Arbak
EP-188 Semptomatik Aberan Sağ Subklavian Olgu Sunumu
Suphi Aydın, Koray Aydoğdu, Funda Öztürk, Suat Patlakoğlu, Erkmen Gülhan, Gülfidan Dağlı, Sadi Kaya
EP-189 Erişkin Yaşta Saptanan Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyon Olgusu
Esra Yamansavcı, Soner Gürsoy, Ahmet Üçvet, Ali Ata Öztürk, Şener Yıldırım, Serdar Şirzai, Şeyda Örs Kaya
EP-190 Nadir görülen intralober pulmoner sekestrasyon olgusu
Ayşe Havan, Aslıhan Altın, Ali Fidan, Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Benan Çağlayan
EP-191 Olgu Sunumu: İntrapulmoner Sekestrasyon ve Bronşial Atrezi Birlikteliği
Nursel Dikmen, Sebahat Akoğlu, Ali Balcı, Cenk Babayiğit, İnan Korkmaz
EP-192 Olgu Sunumu: Ekstrapulmoner Sekestrasyon
Nursel Dikmen, Cenk Babayiğit, Sebahat Akoğlu, Nebihe Balcıoğlu, Ali Balcı
EP-193 Trakeal bronş olgusu
Ersin Demirer, Oğuzhan Okutan, Dilaver Taş, Tuba Nihal Ursavaş, Alaattin Köseler, Zafer Kartaloğlu
EPOSTER OTURUMU-15 | Tarih ve Saat: 22.10.2010, 17:00 - 18:00 | Salon: EPOSTER SALONU
EP-194 Pulmoner emboli tanısında 4 klinik skorlama yönteminin klinik tanı değerinin karşılaştırılması
Leyla Bostan, Tülin Kuyucu, Tülin Sevim, Tülay Törün, Emine Aksoy Albayrak, Hüseyin Arpağ
EP-195 Pulmoner tromboemboli tanısında bilgisayarlı tomografi-pulmoner anjiografi obstrüksiyon indeks oranı (PABTOIO) ile ekokardiografi ve kan gazı bulgularının korelasyonu
Berna Botan Yıldırım, Aydın Kurt, Hatice Canan Hasanoğlu
EP-196 Akut Pulmoner Embolide Kan NT-proBNP ve H-FABP’nin Hastalığın Yaygınlığını Değerlendirmede Etkisi
Hatice Kutbay Özçelik, Filiz Koşar, C. Başkara, Sibel Yurt, Pelin Uysal, Burcu Akkök
EP-197 Pulmoner tromboembolide ADMA, NO ve Homosistein düzeyleri
Figen Atalay, Murat Altuntaş, Murat Can, Remzi Altın, Müge Meltem Tor
EP-198 Akut Pulmoner Embolide Serum Pro-BNP Düzeylerinin Trombüs Lokalizasyonu ile Korelasyonu
Evrim Eylem Akpınar, Esen Sayın, Esra Büyük, Meral Gülhan
EP-199 36 pulmoner tromboemboli olgusunun klinik ve laboratuvar özellikleri
Güliz Ataç, Selahattin Öztaş, Müge Zeynep Özdemir, Gül Erdal, Sema Saraç, Gamze Ayar, Özlen Tümer, Melahat Kurutepe
EP-200 Pulmoner embolide CRP’nin önemi ve mortalite ile ilişkisi
Tacettin Örnek, Figen Atalay, Murat Altuntaş, Nurcan Ayvaz, Fırat Uygur
EP-201 Masif hemoptizi ile seyreden pulmoner tromboembolizm olgularında antitrombotik tedavi sonrası iyileşme
Funda Karaduman, Habibe Hezer, Ayşegül Şentürk, Ayşegül Karalezli, Hatice Canan Hasanoğlu
EP-202 Primer pulmoner hipertansiyon olgu sunumu
Hatice Kayım Bilgiç, Adnan Burak Akçay, Ersin Şükrü Erden, Nursel Dikmen, Sebahat Akoğlu
EP-203 Nadir Bir Sekonder Pnömotoraks Nedeni: Pulmoner Lenfanjioleomyomatozis; Olgu Sunumu
Kerim Tülüce, İlknur Teber, Şevki Mustafa Demiröz, Muhammet Sayan, Celal Buğra Sezen, Abdullah İrfan Taştepe, Leyla Memiş, Nurdan Köktürk, Ayşe Helvacı
EP-204 Periyodik takipteki Behçet hastalarının sistemik ve pulmoner taranması
Gülden Bilgin, Gülten Sungur, Vildan Küçükterzi
EP-205 Transbronşiyal Biyopsi İle Tanı Konulan BOOP Olgularının Değerlendirilmesi
Emine Aksoy Albayrak, Tülin Sevim, İpek Özmen, Aynur Yılmaz, Leyla Bostan, Tülin Kuyucu
EP-206 Soliter Parotis Sarkoidozis
Hişam Alahdab, Esra Sönmez Duman, Nesil Keleş, Özlem Yapıcıer, Ömer Aydıner
EP-207 Sekonder Lokalize Pulmoner Amiloidoz Olgusu
Mediha Gönenç Ortaköylü, Ayşe Bahadır, Figen Alkan, Emel Çağlar, Ercan Korucu, Levent Dalar
EP-208 Cerrahi Yöntemle Yapılan Akciğer Biopsisi: Tedaviyi Hangi Oranda Değiştiriyor?
Atilla Pekçolaklar, Abdülaziz Kök, Muzaffer Metin, Necati Çitak, Adnan Sayar, Alper Çelikten, Atilla Gürses
EP-209 Bronşiolitis Obliterans Organize Pnömoni: İki Olgu Sunumu
Berna Gebeşoğlu Erden, Şerife Nilgün Kalaç, Gülnur Önde Üçoluk, Behiye Akkalyoncu, Hatice Esra Özaydın, Yetkin Ağaçkıran
EPOSTER OTURUMU-16 | Tarih ve Saat: 22.10.2010, 17:00 - 18:00 | Salon: EPOSTER SALONU
EP-210 Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositozis
Füsun Şahin, Neslihan Fener, Gülsün Çakır Odabaş, Pınar Yıldız
EP-211 Churg-Strauss Sendromu
Füsun Şahin, Gülsün Çakır Odabaş, Nur Halide Ürer, Didem Görgün, Pınar Yıldız
EP-212 Sarkoidoz hastalarında karbonmonoksit difüzyon testi
Oğuz Uzun, Aziz Uluışık, Levent Erkan
EP-213 Akut Solunum Yetmezliği ile Prezente Olan Tuberoskleroz Olgusu
Özlem Telci, Ebru Çakır Edis, Osman Nuri Hatipoğlu, Ercüment Ünlü
EP-214 İdiopatik Kronik Eozinofilik Pnömoni
Fadime Keleşoğlu, İlyas Kocabağ, Figen Kadakal, Gülfidan Aras, Mehmet Atilla Uysal, Uğur Öztürk, Veysel Yılmaz
EP-215 Common Variable Immun Yetmezlikli (CVID) Hastada Nonspesifik Interstisyel Pnömoni (NSIP)
Nazire Uçar, Serdar Akpınar, Zafer Aktaş, Fatih Seğmen, Osman Örsel, Yetkin Ağaçkıran, Tuğrul Şipit
EP-216 Derin ven trombozu tanısıyla warfarin kullanan hastada gelişen masif hemoptizi; pulmoner arter anevrizması
Selda Kaynaş, Arzu Ertürk, Hakan Ertürk, Sema Canbakan, Abdullah Şimşek, Ruhsar Ofluoğlu, Nermin Çapan
EP-217 Hemoptizi nedeniyle hastaneye yatanlarda etyolojik dağılım ve hemoptizi özellikleri ile arasındaki ilişki
Serap Diktaş, Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Ali Fidan, Gülşen Saraç, Benan Çağlayan
EP-218 İntertisyel akciğer hastalığı ile ortaya çıkan lenfoma olgusu
Ayşe Bahadır, Mediha Gönenç Ortaköylü, Figen Alkan, Nesrin Gök, Emel Çağlar, Zeki Kılıçaslan
EP-219 Bronşiyolitis Obliterans Organize pnömoni: İki Olgu Sunumu
Yasemin Özdoğan, Gülru Polat, Mesut Subak, Ufuk Yılmaz, Ayşe Özsöz
EP-220 Piyoderma gangrenosum ve akciğer tutulumu
Ersin Demirer, Oğuzhan Okutan, Dilaver Taş, Zafer Küçükodacı, Ersin Öztürk, Alaattin Köseler, Turgut Öztutgan, Zafer Kartaloğlu
EP-221 Pulmoner hemorajiye bağlı lober konsolidasyon: Warfarin tedavisinin nadir bir komplikasyonu
Münire Çakır, Gülcan Koparan, Önder Öztürk, Ahmet Bircan, Necla Songür, Ahmet Akkaya
EP-222 IPF Ön tanısı ile Tedavi Edilen "Lenfanjitis Karsinomatoza" Olgusu
Cantürk Taşçı, Ergün Uçar, Deniz Doğan, Metin Özkan, Hayati Bilgiç
EP-223 Osler-Weber-Rendu; Multipl pulmoner AVM'li olguda embolizasyon
Bülent Aydemir, Mehmet Yıldırım, Hatice Demirbağ, Oya İmamoğlu, Murat Yaşaroğlu, Recep Ustaalioğlu, Cem Naci Solmaz, Sinan Şahin, Gülşah Tayyareci, Öner Engin, Ilgaz Doğusoy
EP-224 Primer Sjögren's Sendromu ve Heerfordt's Sendromu Birlikteliği: Bir Olgu Nedeniyle
Abdullah Şimşek, Ruhsar Ofluoğlu, Arzu Ertürk, Sema Canbakan, Fatma İrem Yeşiler, Nermin Çapan
EP-225 Primer antifosfolipid sendromu olgusu ve tedaviye tromboendarterektominin katkısı
Sinem Özsarı, Alev Gürgün, Bedrettin Yıldızeli, Münevver Erdinç
EPOSTER OTURUMU-17 | Tarih ve Saat: 22.10.2010, 17:00 - 18:00 | Salon: EPOSTER SALONU
EP-226 Pulmoner Arter Agenezisi Ve Talasemi Major’ün Nadir Birlikteliği Sonucu Gelişen Pulmoner Arter Trombüsü: Olgu Sunumu
Tamer Altınok, Bayram Metin, Atilla Can, Tahir Yüksek, Lema Tavlı
EP-227 Nadir Görülen Bir Arteriyoarteryel ve Arteriyovenöz Malformasyon Olgusu
Hatice Kılıç, Filiz Çulfacı, Mükremin Er, Ayşegül Karalezli, Mehmet Gümüş, Hatice Canan Hasanoğlu
EP-228 Gastrointestinal Semptomlarla Başvuran Gastrik-Pulmoner Sarkoidoz Olgusu
Cantürk Taşçı, Turan Ilıca, Salih Deveci, Ömer Deniz, Metin Özkan, Hayati Bilgiç
EP-229 BAL bulgularının desteklemediği Kronik Eozinofilik Pnömoni olgusu
Meltem Çoban Ağca, Oğuz Aktaş, Derya Derince Zorlu, Nezihe Çiftaslan, Ferdağ Aksoy, Tülin Sevim
EP-230 Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyon Olgusu
Füsun Şahin, Didem Görgün, Pınar Yıldız
EP-231 Plevral sıvı ve pulmoner hipertansiyon saptanan olguda etyoloji: Atrial Septal Defekt
İlyas Kocabağ, Figen Kadakal, Gülfidan Aras, Uğur Öztürk, Veysel Yılmaz
EP-232 Mikroskopik Polianjiitise Bağlı Alveoler Hemoraji (Olgu Sunumu)
Funda Karaduman, Hatice Kılıç, Ayşegül Şentürk, Ayşegül Karalezli, Hatice Canan Hasanoğlu
EP-233 İdiopatik Pulmoner Hemosiderozis ile Çölyak Hastalığı Birlikteliği: Glutensiz Diyet ile Tam Remisyon-Olgu Sunumu
Mehmet Aydoğan, Ergün Uçar, Cantürk Taşçı, Seyfettin Gümüş, Zülfikar Polat, Ömer Deniz, Ergun Tozkoparan, Metin Özkan, Hayati Bilgiç
EP-234 Endartrektomi uygulanan pulmoner tromboemboli sonrası gelişen Pulmoner Hipertansiyon olgusu
Oğuzhan Okutan, Bedrettin Yıldızeli, Tuba Nihal Ursavaş, Ömer Ayten, Turgut Öztutgan, Ersin Demirer
EP-235 Endobronşiyal Tutulum ile Seyreden Romatoid Artrit: Olgu Sunumu
Oğuzhan Okutan, Tuba Nihal Ursavaş, Ömer Ayten, Ersin Demirer, Dilaver Taş
EP-236 Akciğer tutulumu ile tanı konulan Chron Hastalığı: Olgu sunumu
Oğuzhan Okutan, Tucer Özkısa, Tuba Nihal Ursavaş, Ersin Demirer, Dilaver Taş
EP-237 Kronik Eozinofilik Pnömoni: Olgu sunumu
Oğuzhan Okutan, Turgut Öztutgan, Ömer Ayten, Dilaver Taş, Zafer Kartaloğlu
EP-238 Bir Olgu Nedeniyle Pulmoner Arteriovenöz Malformasyon
Aysel Talan, Ömer Özbudak, Ahmet Gökhan Arslan, Saim Yılmaz
EP-239 Gezici Geçici İnfiltrasyonlarla Seyreden İdiopatik Bronşiolitis Obliterans Organize Pnömoni Olgusu
Ali Nihat Annakkaya, Kezban Özmen Süner, Hasan Süner, Öner Balbay, Emine Banu Çakıroğlu
EP-240 Multipl Sklerozlu hastada COPOLİMER-1 tedavisine bağlı sarkoidoz gelişimi
Sevinç Bilgin, Murat Yalçınsoy, Sinem Güngör, Bilgen Begüm Afşar, Ayşe Alp Ersev, Mevhibe Esen Akkaya
EP-241 Hemoptizi İle Başvuran Hastada Anormal Vasküler Yatağın Başarılı Embolizasyonu
Beyza Özcan, Zeynep Gökçe Gayretli, Ayşe Tana Aslan, Baran Önal
EP-242 Pulmoner Endometriozis (Olgu Sunumu)
Soner Gürsoy, Ahmet Üçvet, Şener Yıldırım, Esra Yamansavcı, Şeyda Örs Kaya, Sülün Ermete
EP-243 Hiperhomosisteinemi Ve Heterozigot Mthfr Gen Mutasyonu Olan Pulmoner Tromboemboli Olgu Sunumu
Filiz Çimen, Dilek Saka, Kazım Rollas, Şükran Atikcan, Mihriban Öğretensoy
EP-244 Bir Göğüs Hastalıkları Hastanesine Ait Faturaların Değerlendirilmesi
Ergün Karahallı, Tutku Moralı, Özlem Oruç, Ebru Sulu, Huriye Berk Takır, Adnan Yılmaz
EPOSTER OTURUMU-18 | Tarih ve Saat: 22.10.2010, 17:00 - 18:00 | Salon: EPOSTER SALONU
EP-245 Hastanemiz Tüberküloz Laboratuarında Son 5 Yıllık Mikobakteri Kültürlerinde Non - Tüberküloz Mikobakteri (NTM) Üreme Oranları ve Ko - morbiditeleri
Arzu Ertürk, Melike Atasever, Fatma İrem Yeşiler, Sema Canbakan, Müjgan Zuhal Güler, Nermin Çapan
EP-246 Pulmoner Tüberküloz ve Pnömonide Platelet Sayısı ile Platelet İlişkili Göstergelerin Değerlendirilmesi
Füsun Şahin, Esra Ertan Yazar, Pınar Yıldız
EP-247 Tüberküloz ve toplum kökenli pnömoni hastalarında tedavi sırasında serum adenozin deaminaz (ADA) aktiviteleri ve neopterin düzeyleri
Remise Gelişgen, Hafize Uzun, Füsun Erdenen, Özlem Kar, Ömür Tabak, Güngör Çamsarı, Bilge Özdemir
EP-248 Akciğer tüberküloz hastalarında serum prolidaz aktivitesi ve hastalığın radyolojik yaygınlığı ile ilişkisi
Seyfettin Gümüş, Halil Yaman, Ömer Deniz, Ömer Özcan, Bülent Karaman, Ergun Tozkoparan, Metin Özkan, Hayati Bilgiç
EP-249 Tüberküloz Hastalarının Tedavisi Esnasında Karaciğer Enzimlerinin Yükselme Sürelerinin ve İlişkili Olduğu Durumların İncelenmesi
Sevgi Çağaltay Kayaoğlu, Selahattin Öztaş, Güliz Ataç, Müge Zeynep Özdemir, Melahat Kurutepe
EP-250 Diyabeti Olan ve Olmayan Tüberküloz Hastalarının Hastanede Yatış Sürelerinin Karşılaştırılması
Sevgi Çağaltay Kayaoğlu, Melahat Kurutepe, Gül Erdal, Özlen Tümer
EP-251 Kocaeli Dispanserlerinde DGT sonrası yeni akciğer tüberkülozlu olgularda tedavi sonuçları
Müge Özharmanlı, Ahmet Ilgazlı
EP-252 Hastane ve dispanser işbirliği ile takip edilen nüks tüberküloz hastalarının tedavi sonuçlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi
Kadriye Terzioğlu, Meltem Çoban Ağca, Oğuz Aktaş, Derya Derince Zorlu, Suna Türk Şahin, Mualla Partal, Ahmet Turan Karagöz
EP-253 Mycobacterium Tuberculosis Üremesi Saptanan Akciğer Tüberkülozlu Hastaların Antitüberküloz İlaçlara Direnç Oranları
Gökhan Perincek, Erhan Tabakoğlu, Metin Otkun, Levent Özdemir, Burcu Özdemir
EP-254 Tüberkülozlu Olgularda Hastalık Maliyet Analizi
Bilgen Begüm Afşar, Mevhibe Esen Akkaya, Murat Yalçınsoy, Sinem Güngör, Sevinç Bilgin
EP-255 Sigara Kullanımının Tüberküloz Seyrine Etkisi
Bilgen Begüm Afşar, Mevhibe Esen Akkaya, Sinem Güngör, Murat Yalçınsoy, Sevinç Bilgin
EP-256 Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularımızın Analizi
Güngör Dulkar, Özlem Selçuk Sönmez, Emine Özsarı, Cebrail Şimşek
EP-257 TB Empyema
Abdolhossein Davoodabadi, Sadr Fakhroddin, Adeli Hassan, Razi Ebrahim
EPOSTER OTURUMU-19 | Tarih ve Saat: 22.10.2010, 17:00 - 18:00 | Salon: EPOSTER SALONU
EP-258 Antitüberküloz Tedavi Altında Radyolojik Progresyon Gösteren Tüberküloz Olgu Sunumları – Paradoks Reaksiyon
Filiz Çimen, İbrahim Onur Alıcı, Dilek Saka, Mine Önal, Sibel Alpar, Şükran Atikcan, Mihriban Öğretensoy
EP-259 Akciğer Kanserini Taklit Eden Tüberküloz Olguları
Dida Maraşlı, Hatice Türker, Birsen Ocaklı, Meliha Demirci, Sibel Boğa, Merve Çiftçi, Fatma Emre Taşolar
EP-260 Endobronşial Tüberküloz: Dört İlginç Olgunun Analizi
Emine Özsarı, Güngör Dulkar, Zafer Aktaş, Şerife Nilgün Kalaç, Cebrail Şimşek
EP-261 Akciğer kanserini taklit eden bir endobronşial tüberküloz olgusu
Günseli Balcı, Zeynep Aydoğmuş, Aydan Mertoğlu, Nur Yücel, Rıfat Özacar
EP-262 Uygun Antitüberküloz tedaviye rağmen paradoks radyolojik progresyon
Uğur Gönlügür, Şule Koşar, Arzu Mirici
EP-263 Tüberkülozun Ciddi Bir Komplikasyonu Olan Trakeoözofajial Fistül Nedeni İle Akut Mediastinit Gelişen Bir Olgu
Zuhal Müjgan Güler, Nermin Çapan, Abdullah Şimşek, Hülya Çelenk Ergüden
EP-264 Ekstrapulmoner Semptomlarla Prezente Olan Yayma Negatif Miliyer Akciğer Tüberkülozlu Olgu
Yakup Arslan, Ergün Uçar, Cantürk Taşçı, Seyfettin Gümüş, Nuri Karadurmuş, Arzu Balkan, Ömer Deniz, Ergun Tozkoparan, Metin Özkan, Hayati Bilgiç
EP-265 Lokalize Tüberküloz Ampiyemli Olgu
Yakup Arslan, Ergün Uçar, Seyfettin Gümüş, Cantürk Taşçı, Ömer Deniz, Arzu Balkan, Ergun Tozkoparan, Metin Özkan, Hayati Bilgiç
EP-266 Dissemine Tüberküloz (Tüberküloz Peritonitin Eşlik Ettiği Tüberküloz Lenfadenit) Olgu Sunumu
Filiz Çimen, Dilek Saka, Kazım Rollas, Şükran Atikcan, Mihriban Öğretensoy
EP-267 Dissemine tüberkülozlu gebe bir olgunun tedavisinde karşılaşılan sorunlar
Zuhal Müjgan Güler, Nermin Çapan, Berna Botan Yıldırım, Elif Tanrıverdio
EP-268 Vaskülite Sekonder Böbrek Yetmezliği ve İmmunsupresyon Varlığında Akciğer Tüberkülozu Tedavisi: Olgu Sunumu
Tuğba Önalan, Canan Gündüz, Mustafa Hikmet Özhan
EP-269 Nazofarenks Tüberkülozu Ön Tanısıyla İzlenen Tularemi Olgusu
Berna Gebeşoğlu Erden, Şerife Nilgün Kalaç, Ali Rıza Fatih Büyükkutlu, Ayşe Gözü, Belgin Samurkaşoğlu, Saadet Çakmak
EP-270 İzole Tüberküloz Epididimit Olgu Sunumu
Filiz Çimen, Dilek Saka, Taner Ceylan, Şükran Atikcan, Mihriban Öğretensoy
EP-271 Bir Olgu Nedeniyle Nasofarinks Tüberkülozu
Berna Gebeşoğlu Erden, Şerife Nilgün Kalaç, Behiye Akkalyoncu, Gülnur Önde Üçoluk, Ali Rıza Fatih Büyükkutlu, İlke Bursalı
EP-272 Maligniteyi Taklit Eden Kranial Tüberkülom Ve Pulmoner Tüberküloz Olgu Sunumu
Filiz Çimen, Dilek Saka, İbrahim Onur Alıcı, Kazım Rollas, Şükran Atikcan, Mihriban Öğretensoy
EP-273 Akciğer kanserini taklit eden tüberküloz olgusu
Işıl Karasu, Nimet Aksel, Mine Gayaf, Kenan Can Ceylan, Ayşe Özsöz, Nur Yücel
EP-274 Akciğer tüberkülozuna sekonder tonsil tüberkülozu
Zuhal Müjgan Güler, Nermin Çapan, Berna Botan Yıldırım, Elif Tanrıverdio
EP-275 İmmunkompetan genç erişkin bireyde M. fortiutum’a bağlı akciğer enfeksiyonu
Eylem Sercan Özgür, Ahmet İlvan, Cengiz Özge, Mukadder Çalıkoğlu, Nalan Göloğlu, Elif Şahin Horasan
EPOSTER OTURUMU-20 | Tarih ve Saat: 22.10.2010, 17:00 - 18:00 | Salon: EPOSTER SALONU
EP-276 Eksudatif Plevral Sıvılarda Mikrobiolojik İncelemelerin Tanısal Yararı ve Maliyeti
Hatice Kuma, Semra Bilaçeroğlu, Serpil Tekgül, Kadri Çırak
EP-277 Plevral sıvıların ayırıcı tanısında plevra ve serum leptin düzeyleri mevcut kriterlere ilave olabilir mi?
Aybüke Kekeçoğlu, Sibel Yurt, Nevin Işık, Filiz Koşar
EP-278 Plevral Effüzyonlu Olgularımıza Yaklaşım
Feride Sapmaz, Hüseyin Lakadamyalı, Pervaneh Şeber
EP-279 Asitsiz Karaciğer Sirozlu Hastada Hepatik Hidrotoraks
Feride Sapmaz, Hüseyin Lakadamyalı, Aşkın Erdoğan, Yavuz Uluca, Cevahir Haberal
EP-280 Tüberküloz plevral efüzyonlu ve diğer efüzyonlu hastalarda interferon-gamma’nın ADA ve ADA-2 değerleri ile karşılaştırılması
Sibel Yurt, Canan Küçükgergin, Hüseyin Cem Tigin, Şule Seçkin, Filiz Koşar
EP-281 Streptococcus pneumoniae: antimicrobial drugs resistance in patients with lower respiratory tract infections (LRTI)
Tetyana A. Pertseva, Valeriia V. Dmytrychenko, Oxana V. Plekhanova, Olena V. Bratus, Olga S. Kononovych, Olga A. Shtepa
EP-282 Hastanemizde Pandemik H1N1 İnfluenza Nedeniyle Takip Edilen Hastaların Genel Özellikleri ve Klinik Bulguları
Gökhan Perincek, Kemal Avşar
EP-283 Estimation of procalcitonin in patients with community-acquired pneumonia and acute exacerbation of COPD
Valeriia V. Dmytrychenko, Oxana V. Plekhanova
EP-284 Pnömonili Hastalarda Radyolojik Yaygınlık İle Serum Total Kolesterol, HDL, LDL, Trigliserid, Total Protein, Albumin, CRP Ve Lökosit Sayısı Arasındaki İlişki
Füsun Şahin, Didem Görgün, Pınar Yıldız
EP-285 Stenotrophomonas maltophilia’ya bağlı gelişen ventilatör ilişkili pnömonili hastaların değerlendirilmesi
Elif Şahin Horasan, Eylem Sercan Özgür, Gülden Ersöz, Ali Kaya
EP-286 Pnömokok suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları
Mustafa Uğuz, Elif Şahin Horasan, Eylem Sercan Özgür, Ali Kaya
EP-287 C-reactive protein and community-acquired pneumonia: what is new?
Valeriia V. Dmytrychenko
EPOSTER OTURUMU-21 | Tarih ve Saat: 22.10.2010, 17:00 - 18:00 | Salon: EPOSTER SALONU
EP-288 Hastanede Gelişen Pnömoni Olgularımız
Fadime Keleşoğlu, İlyas Kocabağ, Nevin Işık, Sibel Yurt, Filiz Koşar, Veysel Yılmaz
EP-289 Aspergillus İnfeksiyonu Sonrası BOOP Gelişen KOAH'lı Olgu
Cantürk Taşçı, Metin Özkan, Nuri Karadurmuş, İlkin Naharcı, Mükerrem Safalı, Bülent Karaman, Hayati Bilgiç
EP-290 Legionella Pnömonisi (Bir olgu nedeni ile)
Fatma İrem Yeşiler, Sema Canbakan, Arzu Ertürk, Ruhsar Ofluoğlu, Nermin Çapan
EP-291 Bağışıklığı baskılanmamış bir hastada akciğer aktinomikozu
Murat Kıyık, Tülay Sönmez, Hüseyin Cem Tigin, Mehmet Tunç Karadeli, Nur Büyükpınarbaşılı, Hayati Özyurt, Sadettin Çıkrıkçıoğlu
EP-292 Sinüs histiositozis ile enfektif endokardit ve septik emboli birlikteliği: Olgu sunumu
Elif Torun, Nagihan Durmuş, Füsun Öner Eyüboğlu
EP-293 Metastatik akciğer kanserini taklit eden Klebsiella Pnömonisi
Meltem Çoban Ağca, Haluk Yorulmaz, Oğuz Aktaş, Derya Derince Zorlu, Nezihe Çiftaslan, Tülin Sevim
EP-294 Primer İmmün Yetmezlikli Ampiyem Olgusu
Ergün Uçar, Yakup Arslan, Uğur Muşabak, Cantürk Taşçı, Seyfettin Gümüş, Arzu Balkan, Ömer Deniz, Ergun Tozkoparan, Metin Özkan, Hayati Bilgiç
EP-295 Atipik Prezentasyon Gösteren Bronşektazi Olgusu
Cantürk Taşçı, Yakup Arslan, Ömer Deniz, Metin Özkan, Hayati Bilgiç
EP-296 Akciğer Kanseri Ön Tanısı İle Tetkik Edilen Pnömoni Olgusu
Cantürk Taşçı, Ömer Deniz, Arzu Balkan, Metin Özkan, Hayati Bilgiç
EP-297 Kistik fibrozisli adölesan bir hastada pankreatik kitle
Güzin Cinel, Ebru Yalçın, Deniz Doğru Ersöz, Uğur Özçelik, Nural Kiper, Berna Oğuz, Şafak Güçer
EP-298 Diş Çekimine Sekonder Gelişen Multipl Metastatik Akciğer Absesi
Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Elif Torun, Banu Salepçi, Benan Çağlayan
EP-299 İntrakardiak ve bilateral pulmoner multipl hidatidoz olgusu
Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Ali Fidan, Banu Salepçi, Benan Çağlayan
EPOSTER OTURUMU-22 | Tarih ve Saat: 22.10.2010, 17:00 - 18:00 | Salon: EPOSTER SALONU
EP-300 Periferik kemoreseptör impulsların yokluğunda akut santral Fluoxetine uygulamasının hiperkapnik solunumsal cevaplara etkisi ve 5-HT1,2 reseptörlerinin rolü
Gülderen Şahin, İbrahim Güner, Nermin Yelmen, Murat Mengi, Onur Muhittin Yaman, Gönül Şimşek, Sevtap Sipahi
EP-301 İzoniazidin sıçan karaciğerinde oluşturduğu oksidatif protein hasarı ve paraoksanaz aktivitesi üzerine C vitamininin etkileri
Hafize Uzun, İsmail Birincioğlu, Yakup Ergül, Tülay Erkan, Habibe Genç, Remise Gelişgen, Tuncay Altug
EP-302 Sarkoidozlu Hastalarda İnflamasyon Belirteçleri ile Arteriyel Genişleyebilirlik Arasındaki İlişki
Huriye Balcı, Sevtap Sipahi, Mustafa Yıldız, Gökhan Metin, Münire Hacıbekiroğlu, Gönül Şimşek
EP-303 İrtifanın Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisi
Şafak Yıldız, Erdinç Ercan, Nazım Ata
EP-304 Koroner Arter Hastalarına Uygulanan İki Farklı Girişim Öncesi Ve Sonrası Yaşam Kalitesi, Anksiyete ve Depresyonun Değerlendirilmesi
Kıymet Muammer, Rengin Demir, Rasmi Muammer, Semiramis Özyılmaz, Hülya Nilgün Gürses
EP-305 Erken mobilizasyon ve kardiyak rehabilitasyon programının fonksiyonel kapasite üzerine etkilerinin 6 Dakika Yürüme Testi ile Değerlendirilmesi
Gülhan Yılmaz Gökmen, Rengin Demir, Semiramis Özyılmaz, Zerrin Yiğit, Hülya Nilgün Gürses
EP-306 Açık kalp ameliyatı geçiren hastalarda Yüksek Frekanslı Göğüs Duvarı Ossilasyonunun erken dönem etkileri ve toleransı
Alis Kostanoğlu, Burçe Göktaş, Tülin Özalhas, Enver Dayıoğlu
EP-307 Parkinsonlu Hastalarda Solunum Fonksiyonları ve Solunum Kas Gücünün Egzersiz Kapasitesine Etkisi
Semra Oğuz, Gökşen Kuran, Semiramis Özyılmaz, Rengin Demir, Halim İşsever, Hülya Apaydın, Sibel Özekmekçi, Hülya Nilgün Gürses
EP-308 Pulmoner Hipertansiyonlu Hastalarda Fonksiyonel Kapasite, Dispne ve Fonksiyonel Sınıflama İlişkisi
Gökşen Kuran, Gülfer Okumuş, Esen Kıyan, Ahmet Kaya Bilge, Halim İşsever, Hülya Nilgün Gürses
EP-309 Pulmoner Hipertansiyonlu hastalarda 6 dakika yürüme mesafesi ile solunum fonksiyonları, solunum kas kuvveti ve periferik kas kuvveti arasındaki ilişki
Semiramis Özyılmaz, Hülya Nilgün Gürses, Rengin Demir, Melike Güneş Doğan, Serdar Küçükoğlu
EP-310 Solunum Yetmezliği İle Seyreden İnfluenza A/H1N1: Olgu Sunumu
Gökhan Perincek, Bülent Özbay, Kemal Avşar
EP-311 H1N1 enfeksiyonu ile ilişkili ARDS olgusu
Levent Özdemir, Yavuz Havlucu, Burcu Özdemir, Ufuk Gezen
EP-312 ARDS İle Seyreden Toplumda Gelişen Viral Pnömoni Olgusu
Burcu Başarık, Sezai Taşbakan, Hüsnü Pullukçu, Candan Çiçek, Feza Bacakoğlu
EP-313 Akut solunum yetmezliğinin nadir sebebi: kokain kullanımına bağlı spontan pnömomediastinum
M. Erdem Memetoğlu, Asım Kalkan, Nuri Tutar, Serpil Kurtcan, Abdülkadir Gündüz, H. Volkan Kara
EP-314 Paraquat inhalasyonuna bağlı solunum yetmezliğiyle kaybedilen bir olgu
Taner Gonca, Oğuz Çelik, Münire Çakır, Ceyhun Cura, Metehan Özen
EP-315 Metformin İntoksikasyonuna Bağlı Gelişen Nadir Bir Tablo; Ağır Laktik Asidoz ve Ani Kardiyak Arrest
Gökhan Perincek, Ebru Çakır Edis, Sibel Güldiken, Mehmet Şevki Uyanık
EP-316 Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyonda Kullanılan Maskelerin Etkinlik Ve Konfor Yönünden Değerlendirilmesi
Belma Akbaba Bağcı, Sevinç Bilgin, Murat Yalçınsoy, Sinem Güngör, Bilgen Begüm Afşar, Mevhibe Esen Akkaya
EP-317 Evde İnvazif- Noninvazif Ventilatörde İzlenen Hastalarımız
Zeynep Gökçe Gayretli, Beyza Özcan, Ayşe Tana Aslan
EP-318 Solunum Yoğun Bakım Ünitesinde Girişimsel İşlemler ve Mortalite
Ekrem Şentürk, Mustafa Oğurlu, Nurşen Tanrıöven, Yeşim Doğan, Ertuğrul Yoldaş, Zehra Şentürk
OLGU SUNUMLARI OTURUMU | Tarih ve Saat: 21.10.2010, 17:20 - 18:00 | Salon: SALON 1
EP-319 Atipik Tüberküloz-Mycobacterium Szulgai Ve Akciğer Kanseri: Olgu Sunumu
Filiz Çimen, Dilek Saka, Mine Önal, Sibel Alpar, İbrahim Onur Alıcı, Şükran Atikcan, Mihriban Öğretensoy
EP-320 Non-Hodgkin Lenfomanın Endobronşiyal Tutulumu
Füsun Şahin, Nur Halide Ürer, Naciye Arda, Didem Görgün, Pınar Yıldız
EP-321 Olgu Sunumu: Aktinomikoz
İpek Ünsal, Ceyda Anar, Hüseyin Halilçolar, Melih Büyükşirin, Nur Yücel, Erdal Ozantürk, Ayşe Coşkun, Nigar Dirican
EPOSTER OTURUMU-22 | Tarih ve Saat: 22.10.2010, 17:00 - 18:00 | Salon: EPOSTER SALONU
EP-322 Sitokrom P4501A1 ve Glutation s-transferaz p1 polimorfizmleri ile akciğer kanseri arasındaki ilişki
Etem Akbaş, Ertuğrul Seyrek, Fatma Söylemez, Hicran Mutluhan Şenli, Handan Çamdeviren