Yardım  |   Haklar
Türkiye'de Akciğer Transplantasyonu - Cemal Asım Kutlu
TÜSAD 37. Ulusal Kongresi
Oturum 10: Yuvarlak Masa > Dünyada ve Türkiye'de Akciğer Transplantasyonu
Tarih: 18 Ekim 2015 Pazar

Türkiye'de Akciğer Transplantasyonu


    Powerpoint sunumunu indir
Yükleniyor (20.952.547 KB)

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Sudish Murthy
Dünyada Akciğer Transplantasyonu
Erdal Yekeler
Türkiye'de Akciğer Transplantasyonu
2024 © Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği