Yardım  |   Haklar
Dispne - Ersin Günay
TÜSAD 37. Ulusal Kongresi
Oturum 57: İnteraktif Olgu > Göğüs Hastalıklarında Olgularla Semptomlara Yaklaşım
Tarih: 20 Ekim 2015 Salı

Dispne


    Powerpoint sunumunu indir
Yükleniyor (33.251.098 KB)

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Emel Akıncı Atayık
Kronik Öksürük
Özlem Kar Kurt
Göğüs Ağrısı
Baykal Tülek
Hemoptizi
2024 © Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği