Bildiri Özetleri
 

Sözel Bildiriler ve Posterler

Son başvuru tarihi: 01.09.2008

TÜSAD 30. Ulusal Kongresi'nde sunulmak üzere gönderilen bildiriler, sözel sunum veya poster olarak kabul edilecektir.

Bildiri gönderenlerin sunumlarını ne şekilde tercih ettiklerini (sözel sunu veya poster) belirtmeleri gerekmektedir. Hakem değerlendirmeleri sonucunda bildirilerin sunum şekilleri kesinleşecektir.

Bildirilerin gönderilmesi, kabulü ve değerlendirilmesi "On-line" sistemle yapılacaktır. Hazırlama ve sunum kuralları ilgili adresten görülebilecektir. On-line bildiri gönderme ile ilgili aşamaları dikkatlice okumanızı ve bildiri gönderme ile ilgili sorunlarınız için [email protected] adresiyle bağlantıya geçmenizi öneririz. Bildiriyi gönderen kişi bildirisinin durumunu online olarak izleyebilecektir.

On-line bildiri özeti gönderim sistemine erişmek için; www.solunum.org.tr/solunum2008 linkine tıklayınız.

Bildiriler en geç 01.09.2008 tarihine kadar sistem üzerinden gönderilmelidir.

Özet aşağıdaki bölümleri içermelidir;

  • Başlık
  • Yazar(lar)ın ad(lar)ı
  • Çalışmanın yapıldığı merkez(ler)
  • Çalışmanın gerekçesi ve amacı
  • Gereç ve Metod bilgisi (Özet verileri ile kongre sunumu arasında fark olmamalıdır)
  • Temel bulgular (istatistiksel anlamlılık düzeyinin yer almasına özen gösterilmelidir)
  • Elde edilen sonuçların önemi ve öneri / çıkarım
  • Başlık dışında 350 kelimeyi aşmamalıdır

Posterler
Posterler, 70 cm eninde 90 cm boyunda olmalı ve en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Her posterin üst kısmında bildirinin, yazar(lar)ının ve çalıştıkları kurumun adı yazılı olmalıdır. Posterlerin sunum günü ve sunum detayları kabul yazısında bildirilecektir. Posterler organizasyon komitesince bildirilecek stand numarasında sergilenecektir. Posterlerin asılmasında poster sahiplerine yardımcı olacak görevliler hazır bulunacaktır.

Kongre Bildiri Ödülleri
Sözel sunum olarak kabul edilmiş bildirilerden ön incelemede ödüle uygun görülenler bir salonda sunulacak ve oturum süresince yapılan hakem değerlendirmesi sonrasında üç sözel bildiriye ödül verilecektir. Ödül sözel bildirilerin her biri için 750 YTL'dir.

Ödüle layık görülen çalışmalar birden fazla araştırmacı tarafından gerçekleştirildiyse, ödül araştırmacılar arasında paylaştırılacaktır. Ödül kazanan çalışmalar kongrenin son günü düzenlenecek bir oturumda duyurulacak ve ödüller sahiplerine verilecektir.

Poster ve olgu sunumları ödül değerlendirmesine alınmayacaktır.

Önemli Not
Geçmiş bazı kongrelerde çalışmaları program ve kongre kitabında yer almış çok az sayıda da olsa kimi meslektaşlarımız kongreye katılmamıştır. Mazeretsiz olarak ve organizasyon komitesine bilgi vermeksizin kongreye katılmayan meslektaşlarımız nedeniyle, poster sergisinde bazı poster yerlerinin boş kalması ve sahiplerinin poster tartışmasında poster başında olmaması kongre katılımcıları tarafından hoş karşılanmamaktadır. Zorunlu bir nedenle kongreye katılmayacak olanların durumlarını önceden kongre sekreterliğine bildirmelerini rica ederiz.

 

LookUs & Online Makale