TÜSAD Hakkında
 

1970 yılında kurulan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), göğüs hastalıkları alanında çalışan ve üye sayısı 1349 olan ilk uzmanlık derneğidir. Üyelerimizi göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, fizyoloji uzmanları, asistanları ve verem savaş dispanserleri hekimleri ile alanımızda çalışan diğer branşlara ait bilim insanları oluşturmaktadır.

Derneğin ana hedefi; ''toplumsal ve mesleki eğitimi ve araştırmaları destekleyerek Türk halkının akciğer sağlığını korumak'' olarak belirlenmiştir. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği; kurulduğu yıllardan itibaren ana hedefi doğrultusunda çalışmalarını devam ettirerek, gelenekselleşmiş eğitim faaliyetlerine kurumsallaşma çalışmalarını da ekleyerek hızlı bir ivme ile büyümektedir. Son yıllarda derneğimizin temel politikası; daha katılımcı, yeniliğe ve değişime daha açık hale gelmek ve diğer taraftan ''Toplumsal Eğitime'' daha fazla önem vermek şeklinde oluşmuştur. Temel dernekcilik anlayışımızın; “tüm üyelere saygılı olmak ve herkesi dernek çatısı altında arzu ettikleri pozisyonlarda fonksiyone edebilmek için tüm olanaklarımızı kullanmak” olduğunu ifade etmek isteriz.

38 yıldır aralıksız olarak ülkemiz göğüs hastalıkları ile ilgili tüm branşlara yönelik eğitime katkıda bulunan, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği bu süreç içinde 29 Ulusal Kongre ve çok sayıda uluslararası katılımlı kongre ve sempozyum gerçekleştirmiştir. Derneğimiz, 2003 yılında American College of Chest Physicians (ACCP) ile ortaklaşa düzenlenen, 100'den fazla yabancı konuşmacının ve yine ülkemizden çok sayıda meslektaşımızın görev aldığı 17. Asya Pasifik Göğüs Hastalıkları Kongresi (APCDC 2003) ile bir ilke imza atarak ülkemizde ilk kez bir uluslararası göğüs hastalıkları kongresine ev sahipliği yapmıştır. TÜSAD, düzenlediği organizasyonlarla dünyaca ünlü pek çok uzmanın hekimlerimizle bir arada olmasına olanak yaratmıştır ve yaratmaya devam edecektir.

Ankara, İzmir, Samsun ve Erzurum illerinde TÜSAD şubeleri kurularak şubeler aracılığıyla bölgesel etkinlikler başlatılmıştır. TÜSAD şubelerinin sayılarının artırılması planlanmış ve bunun çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca 10 çalışma grubu aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. TÜSAD şubeleri ve çalışma gruplarının planladıkları eğitim faaliyetlerini gün geçtikce daha sık duyacaksınız. şimdiye kadar değişik bölgelerde tam gün süren mezuniyet eğitim programı olarak planlanan sekiz TÜSAD Bölgesel Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar düzenli olarak devam ettirilecektir.

Derneğin düzenli olarak yılda 6 sayı yayınlanan ''SOLUNUM'' dergisi dernek üyelerine ulaştırılmaktadır. Ayrıca TÜSAD Kitapları serisinin ilk sayıları kısa sürede elinize geçecektir. KOAH Çalışma Grubu faaliyeti olarak yılda 4 sayı “KOAH Bülteni” yayınlanmaya başlamıştır. Yine KOAH Çalışma Grubu faaliyeti olarak, halkın KOAH hastalığı hakkında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan posterin Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sağlık ocakları ve hastanelere dağıtımı yapılmıştır.

Hastaların inhaler cihazların kullanımı için bilgilendirmeleri amacıyla planlanan AKACAM ( www.akacam.org ) isimli projemiz hayata geçirilmiştir. Bu program ile hastaların bilgilendirilmeleri, bu görev için eğitilmiş olan yüksek hemşireler tarafından ücretsiz yapılan telefon görüşmeleri ile sağlanmaktadır. Böylece önemli bir halk eğitim boşluğunun doldurulması sağlanmıştır.

Ülkemizde yapılacak olan bilimsel araştırma projelerine maddi destek sağlayabilmek için gerekli olan yönetmelik tamamlanmış olup, bu konu ile ilgili gerekli duyurular kısa sürede başlayacaktır.

Hazırlıklarını sürdürdüğümüz ve bu yıl uygulamaya sokmayı planladığımız "TÜSAD AKADEM‹" projesi ile; sertifika programları, uzmanlara yönelik bölgesel eğitim etkinlikleri, yurtdışı dernekler ile uluslararası nitelikte eğitim programları, yurtdışı kısa süreli ileri eğitim bursları, paramedikal gelişim programları gibi çok farklı açılımlar içerisinde olacağız.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ve dernek faaliyetleri hakkında daha geniş bilgiyi derneğin web sayfasında ( www.solunum.org.tr ) bulmak mümkündür. Ayrıca tüm soru, öneri ve düşüncelerinizi dernek genel merkezine e-posta ile ( [email protected] ) iletebilirsiniz.

TÜSAD bir uzmanlık derneği olmanın verdiği misyonla; ülkemizde göğüs hastalıkları alanında çalışan tüm hekimlerin özlük hakları, mesleki sorunları, iletişim ve eğitim alanındaki tüm gereksinimlerini karşılamak amacındadır. Mesleki sorunlarınız ile ilgili olarak derneğimiz genel merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Sizlere yardımcı olabilmek bizler için bir görevdir.

 

LookUs & Online Makale