Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu - TGHYK sınavı bu yıl kongremizde yapılacaktır.
Teorik Sınav: 16 Ekim 2014 - (Yer: Radisson Blu Otel, Çeşme), Pratik Sınav: 19 Ekim 2014 - (Yer: Çeşme Sheraton Otel’i – Kongre Oteli)


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Kurullar

SOLUNUM 2014 Kongre Organizasyon Komitesi

Kongre Başkanı: Meral Gülhan
Kongre Sekreteri: Müge Aydoğdu
Bilimsel Komite Başkanı: Mukadder Çalıkoğlu
Bilimsel Komite Sekreteri: Levent Dalar
Solunum 2013 Başkanı: Benan Çağlayan
Kongre Saymanı: Ferhan Özşeker
Dış İlişkiler Komitesi: Günseli Kılınç, Semra Bilaçeroğlu
Sosyal Komite: Sibel Öktem, Sinem Nedime Sökücü, Tuğba Önalan
Kurslar Sorumlusu: Şermin Börekçi
Bildiri ve Poster Sorumlusu: Asiye Kanbay, Özlem Göksel
Web Sayfası Sorumlusu: Şermin Börekçi

KONGRE BİLİMSEL KOMİTESİ
 • Ülkü Yılmaz (Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Sami Öztürk (Astım-Allerji Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Ayşe Tana Aslan (Çocuk Göğüs Hastalıkları Koordinasyon Kurulu Temsilcisi)
 • Oğuzhan Okutan (DPAH-PVH Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Funda Coşkun (Fizyoloji Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Semra Bilaçeroğlu (Girişimsel Pulmonoloji Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Mehmet Ali Bedirhan (Göğüs Cerrahisi Koordinasyon Kurulu Temsilcisi)
 • Mustafa Özhan (İnfeksiyon Hastalıkları Çalışma Grubu Temsilcisi) 
 • Can Öztürk (İnhalasyon Tedavileri Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Mukadder Çalıkoğlu (KOAH Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Arif Keleşoğlu (Mesleksel ve Çevresel Solunum Hastalıkları Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Semiramis Özyılmaz (Solunum Rehabilitasyonu Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Ömer Deniz (Tüberküloz Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Nazmi Bilir (Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Duygu Özol (Uykuda Solunum Bozuklukları Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Erdoğan Kunter (Yoğun Bakım Çalışma Grubu Temsilcisi)
TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Merkez Yönetim Kurulu
 • Filiz Koşar (Başkan)
 • Mecit Süerdem (İkinci Başkan)
 • Arzu Mirici (Başkan Yardımcısı)
 • Ali Fidan (Genel Sekreter)
 • Zeynep Ferhan Özşeker (Sayman)
 • Levent Dalar (Üye)
 • Meral Gülhan (Üye)
 • Berna Eren Kömürcüoğlu (Üye)
 • Mediha Gönenç Ortaköylü (Üye)
 • Akif Turna (Üye)
 • Aydın Yılmaz (Üye)
Denetleme Kurulu
 • Figen Atalay
 • Oğuz Köktürk
 • Atilla Saygı 
Etik Kurul
 • İbrahim Akkurt
 • Atilla Gürses
 • Nural Kiper
LookUs & Online Makale