Genel Bilgiler


COVID 19 Güncel
Devam etmekte olan küresel COVID19 salgını ve salgının yarattığı ekonomik ve sosyal etkiler nedeniyle TÜSAD Merkez Yönetim Kurulu mevcut duruma adapte olarak, yıllık kongresini yenilikçi bir dijital platformda “SOLUNUM 2020 DİJİTAL” olarak hayata geçirmeye karar vermiştir.

Kongre Dili
Kongre resmi dili Türkçe olup, yabancı konuşmacıların olduğu oturumlarda İngilizce-Türkçe-İngilizce tercüme imkanı sağlanacaktır.

Kongre İnternet Adresi
www.solunum.org.tr/solunum2020

Kongre İletişim Adresi
Genel Sorular: [email protected]
Sponsorluk ile İlgili Sorular: [email protected]
Teknik Destek: [email protected]

Kredilendirme
Kongrenin tüm oturumları Türk Tabipler Birliği Kredilendirme Kurulu tarafindan "Sürekli Tıp Eğitimi (STE)" olarak kredilendirilecektir. Kredilendirme prosedürünüzün tamamlanması için SOLUNUM 2020 Dijital alanında yer alan TTB kredilendirme anketini doldurmanızı rica ederiz.

Kongre Bursları
Kongreye bildirisi kabul edilmiş ve bildiri sunumu yapacak sınırlı sayıda uzman, asistan, hemşire ve fizyoloğa burs verilecektir.

Önemli Tarihler:

Kongre Tarihi : 2-8 Ekim 2020
İndirimli kayıt ve konaklama için son tarih : 31 Temmuz 2020
Bildiri gönderimi için son tarih : 7 Ağustos 2020
Copyright © 2020 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.