Bilimsel Program

  Virtual Oda 1
20:00 - 20:30 Oturum 1 - AÇILIŞ TÖRENİ
 

Bilimsel Komite Başkanı
Sinem Nedime Sökücü

Kongre Başkanı
Mukadder Çalıkoğlu

TÜSAD MYK Başkanı
Ülkü Yılmaz

20:30 - 21:30 Oturum 2 - 50. YIL ÖZEL OTURUMU

  Virtual Oda 1 Virtual Oda 2 Virtual Oda 3
09:00 - 10:15 Oturum 3
Demografik özellikleri ile COVİD-19
Oturum 4
NSIP yönetiminde klinik sorunlar
Oturum 5
Akciğer Kanserinde BT tarama
  Oturum Başkanları:
Selma Metintaş, Nazan Şen
Oturum Başkanları:
Filiz Koşar, Bülent Altınsoy
Oturum Başkanları:
Ülkü Yılmaz, Ufuk Yılmaz
09:00 - 09:20 COVİD-19 infodemi
Selma Metintaş
NSIP tanısında radyolojik karmaşa
Çetin Atasoy
Dünyada Tarama Programları ve Türkiyede: Bilimsel veriler ülkemiz için geçerli olabilir mi?
Ahmet Bircan
09:20 - 09:40 Tütün ve tütün ürünlerinin COVİD-19 üzerine etkisi
Şule Akçay
Patolojik karmaşa
Nur Ürer
Türkiye için uygun tarama programı nasıl olmalı?
Deniz Köksal
09:40 - 10:10 Yaşın COVİD-19 üzerine etkisi
Nazan Şen
NSIP tedavisinde gri alanlar
Oğuzhan Okutan
COVİD-19 salgını sırasında çekilen Akciğer BT'nin getirdikleri
Recep Savaş
10:10 - 10:15 Tartışma Tartışma Tartışma
10:20 - 10:40 Oturum 6 - KAHVE ARASI MİNİ UYDU SEMPOZYUMU

Ekstra ince bir sohbet
Ahmet Ursavaş
10:45 - 11:45 Oturum 7
BİLGİ GÜNCELLEME 1
Oturum 8
Yaşamı tehdit eden pnömonilere yaklaşım
Oturum 9
Parapnömonik Plevral Efüzyonlar
  Oturum Başkanları:
Mecit Süerdem, Mustafa Özhan
Oturum Başkanları:
Berna Kömürcüoğlu, Cenk Kıraklı
Oturum Başkanları:
Güntülü Ak, Soner Gürsoy
10:45 - 11:05 2020'de KOAH: Açmazlarla başa çıkmak ve ihtiyaçlara cevap vermek
Ruxandra Ulmeanu
Olgu 1: Viral
Şule Taş Gülen
Medikal tedavi
Celal Satıcı
11:05 - 11:20 Tüberküloz
Mediha Gönenç Ortaköylü
Olgu 2: Bakteriyel
Huriye Berk Takır
Drenaj ve intraplevral tedaviler
Güntülü Ak
11:20 - 11:40 Toplum Kökenli Pnömonide Cevap Bekleyen Sorular
Antoni Torres
Olgu 3: Fungal
Nigar Dirican
Cerrahi tedavinin yeri
Ali Cevat Kutluk
11:40 - 11:45 Tartışma Tartışma Tartışma
11:50 - 12:10 Oturum 10 - KAHVE ARASI MİNİ UYDU SEMPOZYUMU

HAVADAN SUDAN
Doğru Bilinen Yanlışlar
Moderatör: Oğuz Köktürk
Konuşmacı:
Mikdat Kadıoğlu
12:15 - 13:30 Uydu Sempozyumu
Trelegy ile Nefes Aldıran Değişim
Oturum 11
Ülkemizdeki gelinen durum: Nereden Nereye
 
 

Moderatör: Arzu Mirici
Konuşmacılar:
Nurhayat Yıldırım, Ebru Yonca Çapa

Oturum Başkanları: Mustafa Yaman, Cengiz Özdemir  
12:15 - 12:35   Astımda biyolojik ajanlar
Ferhan Özşeker
 
12:35 - 12:55   Girişimsel Pulmonoloji
Ayperi Öztürk
 
12:55 - 13:15   Palyatif Bakım
Arzu Ertürk
 
13:15 - 13:30   Tartışma  
13:35 - 13:55 Oturum 12 - KAHVE ARASI OTURUMU
Mirgün Cabas ile Teneffüs 1
Mirgün Cabas – Orhan Bursalı
14:00 - 15:15 Uydu Sempozyumu
KOAH Eve Sığar Mı?
Oturum 13
Büyümüş Mediastinal Lenf Nodlarına Multidisipliner Tanısal Yaklaşım: Kime, Ne Zaman, Nasıl?
Oturum 14
Eozinofiliye Yaklaşım
  Konuşmacılar: Mustafa Hikmet Özhan, Huriye Berk Takır Moderatör: Aydın Yılmaz
Tartışmacılar: Erdoğan Çetinkaya, Recep Savaş, Burçin Çelik, Özlem Özmen
Oturum Başkanları:
Nazan Şen, Arzu Didem Yalçın
14:00 - 14:20   Olgu 1
Ömer Ayten
Olgu 1: Astım
Bilge Salık
14:20 - 14:40   Olgu 2
Ibrahim Onur Alıcı
Olgu 2: DPAH
Ceyda Anar
14:40 - 15:00   Olgu 3
Özlem Soğukpınar
Olgu 3: İnfeksiyon
Yusuf Aydemir
15:00 - 15:15   Tartışma Tartışma
15:30 - 16:45 Oturum 15
AC kanseri tanısında yenilikler
Oturum 16
Hemoptiziye Ne zaman Mudahil Olmalıyım?
Oturum 17
1. Basamakta COVİD-19 Hasta ve Çevresinin Yönetimi
  Oturum Başkanları:
Elif Küpeli, Dilek Ernam
Moderatör: Levent Dalar
Tartışmacılar: Filiz Koşar, Deniz Köksal, Özgür Kılıçkesmez, Çağatay Tezel
Oturum Başkanları:
Esra Saatçi, Özlem Azap, Yusuf Aydemir
15:30 - 15:50 8mm den büyük soliter pulmoner nodul: Şimdi olsam ne yapardım?
Ufuk Yılmaz
Olgu 1
Zafer Aktaş
COVİD-19 Pozitif Hastanın Evde Yönetimi
Erdinç Yavuz
15:50 - 16:10 Akciğer Kanserinin Moleküler Tanısı - Güncel Bilgiler
Joanna Chorostowska
Olgu 2
Özgür Kılıçkesmez
COVİD-19 Temaslı Yönetimi
Ertan Mert
16:10 - 16:30 Pulmoner Nodülde Kan Biyobelirteçleri Potansiyel Olarak Nasıl Kullanılacak?
Dragana Jovanovic
Olgu 3
Derya Hoşgün
COVİD-19 Hastası Yönetiminde Yaşanan Sorunlar
Yusuf Aydemir
16:30 - 16:45 Tartışma Tartışma Tartışma
16:50 - 17:10 Oturum 18 - KAHVE ARASI MİNİ UYDU SEMPOZYUMU

Mepolizumab ile Ağır Eozinofilik Astım Yönetimi
Burcu Yazıcı Elmas
17:15 - 18:15 Uydu Sempozyumu
PAHMAN Talks: "KTEPH Aklımda"
Oturum 19
Göğüs Cerrahisinde Gri Alanlar
 
 

Oturum Başkanı/Tartışmacılar: Funda Coşkun, Mehmet Akbulut, Gökçen Orhan, Pınar Ergün
Olgu Sunumu: Tankut Akay, Cihangir Kaymaz, İsmail Hanta, Koray Hekimoğlu

Oturum Başkanları: İrfan Taştepe, Hakkı Ulutaş  
17:15 - 17:30   Oligometastatik hastalıkta cerrahinin yeri
Volkan Baysungur
 
17:30 - 17:45   Neoadjuvan tedaviler sonrası rezeksiyon
Muzaffer Metin
 
17:45 - 18:00   Metastatik hastalarda Hedefe yönelik tedaviler sonrası rezeksiyon endike mi?
Akif Turna
 
18:00 - 18:15   Tartışma  
18:30 - 19:45 Oturum 20
Güncelleme Oturumu
Oturum 21
İleri Evre Akciğer Kanserinde Değişen Tedavi Yaklaşımları
Oturum 22
Eyvah 65 yaş üstü hasta!
  Oturum Başkanları: Semra Bilaçeroğlu, Oğuzhan Okutan Oturum Başkanları: Atila Akkoçlu, Meral Gülhan Oturum Başkanları:
Ülkü Aka Aktürk, Serap Duru
18:30 - 18:45   Mutasyon pozitif KHDAK’nin 1. Basamak tedavisinde doğru ilaç seçimi
Meral Gülhan
Olgu 1-Polifarmasi
Fatma Yıldırım
18:45 - 19:00 Hipersensitivite Pnömonisi Güncelleme
Carlos Robalo Cordeiro
Progrese mutasyon pozitif KHDAK tedavisinde farklı senaryoların tedavisi
Ülkü Yılmaz
Olgu 2- Pnömoni
Şule Taş Gülen
19:00 - 19:15 Yeni Rehber Eşliğinde Kronik Öksürük Yönetimi
Kurtuluş Aksu
İleri evre akciğer kanserinin 1. Basamak tedavisinde immunoterapinin zamanı geldi mi?
Mustafa Erman
Olgu 3- Pulmoner Emboli
Aysun Şengül
19:15 - 19:30 Girişimsel Pulmonolojide Hiç Yapılmayacak İlk 10 Şey
Atul Mehta
Progrese ileri evre akciğer kanserinde immunoterapi
Berna Kömürcüoğlu
Olgu 4- Akciğer Kanseri
Melahat Uzel Şener
19:30 - 19:45 Tartışma Tartışma Tartışma
20:00 - 21:00 SÖYLEŞİ
  Moderatörler: Ülkü Yılmaz, Şule Akçay
Konuşmacı: Mustafa Balbay

  Virtual Oda 1 Virtual Oda 2 Virtual Oda 3
09:00 - 10:15 Oturum 23
COVİD-19 hastasının uzun dönem takibi...
Oturum 24
Kistik/Kaviter Lezyonlu Hastada Doğru Tanıya Giden Yol
Oturum 25
Tütünün sağlık üzerine etkileri, e-sigara ve diğerleri
  Oturum Başkanları:
Recep Savaş, Levent Cem Mutlu
Oturum Başkanları:
Oğuzhan Okutan, Ali Fidan
Oturum Başkanları:
Nazmi Bilir, Volkan Kara
09:00 - 09:20 Semptom seyri
Gazi Gülbaş
Olgu 1- DPAH
Fulsen Bozkuş
Olgu 1
Elif Babaoğlu
09:20 - 09:40 Radyolojik değişim
Recep Savaş
Olgu 2- İnfeksiyon
Sibel Yurt
Olgu 2
Özlem Sönmez
09:40 - 10:10 Fonksiyonel değişim
Funda Coşkun
Olgu 3- TBC
Özgür Batum
Olgu 3
Zeynep Atam Taşdemir
    Olgu 4- Akciğer Kanseri
Pınar Akın Kabalak
Olgu 4
Esen Sayın Gülensoy
10:10 - 10:15 Tartışma Tartışma Tartışma
10:20 - 10:40 Oturum 26 - KAHVE ARASI OTURUMU
FONKSİYONEL TIP OTURUMU 2
10:45 - 11:45 Oturum 27
COVİD-19 pandemisinin AC hastalıklarına etkisi
Oturum 28 - Küçük havayollarında merak ettiklerimiz
Emine Gülderen Şahin Onuruna

Oturum 29
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Olarak Maluliyet Sürecini Nasıl Yönetmeliyim
  Oturum Başkanları:
Esra Ertan Yazar, Nevin Taci Hoca
Oturum Başkanları:
Emine Gülderen Şahin, Mecit Süerdem
Oturum Başkanları:
Cebrail Şimşek, Nur Şafak Alıcı
10:45 - 11:00 COVİD-19 -Obstrüktif AC hastalıkları
Esra Ertan Yazar
Fizyoloji
Fadıl Özyener
Engellilik Değerlendirilmesi
Cebrail Şimşek
11:00 - 11:15 COVİD-19 -İnterstisyelAC hastalıkları
Özlem Özdemir Kumbasar
Astım da yeri
Pınar Mutlu
Maluliyet Değerlendirmesi
Arif Keleşoğlu
11:15 - 11:30 COVİD-19 -Pulmoner Emboli
Serdar Akpınar
KOAH da yeri
Can Öztürk
Yeni Gelişmeler Işığında Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespiti
Adem Koyuncu
11:30 - 11:45 COVİD-19 -Kanser
Seda Tural Önür
Tartışma Tartışma
11:50 - 12:10 Oturum 30 - KAHVE ARASI MİNİ UYDU SEMPOZYUMU

NEFES ALDIRAN BİLGİLER: Beynimizin bizim için erteledikleri, değişime neden ihtiyaç duyarız?

Kerem Dündar
12:15 - 13:30 Uydu Sempozyumu
Seretide ile Dün, Bugün ve Gelecek
Oturum 31
Yanıbaşımızdaki Tehlike!
Oturum 32
Sinsi Düşman: KTEPH
  Moderatör: Elif Coskunçay
Konuşmacı:
Tunçalp Demir
Oturum Başkanları: Arif Hikmet Çımrın, Cebrail Şimşek Oturum Başkanları: Evrim Eylem Akpınar, Funda Coşkun
12:15 - 12:35   Temizliğin getirdiği riskler
Ayşe Coşkun Beyan
Göğüs Hastalıkları Bakış Açısı
Evrim Eylem Akpınar
12:35 - 12:55   Kentsel dönüşüm ve endüstriyelleşmenin getirdiği riskler
Arzu Mirici
Kardiyoloji Bakış Açısı
Berkay Ekici
12:55 - 13:15   Göğüs Hastalıklarında mesleki riskler
Nur Şafak Alıcı
Cerrahi Bakış Açısı
Tankut Akay
13:15 - 13:30   Tartışma Tartışma
13:35 - 13:55 Oturum 33 - KAHVE ARASI OTURUMU
Mirgün Cabas ile Teneffüs 2
Mirgün Cabas – Emrah Safa Gürkan
14:00 - 15:15 Uydu Sempozyumu
Yeni Dünyada Astım&KOAH Tedavisi Değişti mi?
Oturum 34
Malign Plevral Efüzyona Multidisipliner Yaklaşım
Oturum 35
Solunum Hastalarında Ev İzolasyonu
  Konuşmacılar: Zeynep Ferhan Özşeker & Hakan Günen Oturum Başkanları:
Güntülü Ak, Ülkü Aka Aktürk
Oturum Başkanları:
Rengin Demir, Erdinç Ercan
14:00 - 14:20   Göğüs Hastalıkları yaklaşımı
Sevda Cömert
Ev İzolasyonu Döneminde Pulmoner Rehabilitasyon
Hülya Doğan Şahin
14:20 - 14:40   Cerrahi Yaklaşım
Cansel Atinkaya
Ev İzolasyonu Döneminde Beslenme
Ayşe Bahadır
14:40 - 15:00   Patolojik değerlendirme
Funda Demirağ
Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Kaan Kara
15:00 - 15:15   Tartışma Tartışma
15:30 - 16:45 Oturum 36
Olgularla Nontüberküloz Mikobakteri İnfeksiyonlarına Yaklaşım
Oturum 37
Uyku ve AC hastalıkları
Oturum 38
1. Basamakta Göğüs Hastalıkları Hastası Takibi
  Oturum Başkanları:
Nural Kiper, Şeref Özkara
Oturum Başkanları:
Ahmet Ursavaş, Handan İnönü Köseoğlu
Oturum Başkanları:
Gazi Gülbaş, Süleyman Görpelioğlu
15:30 - 15:45 Olgu 1: Tedavi edelim
Şeref Özkara
OSAS ve KOAH
Duygu Özol
KOAH-Astım
Celal Satıcı
15:45 - 16:00 Olgu 2: Tedavi etmeyelim
Gülsüm Arı
OSAS ve astım
Burcu Yormaz
Bronşektazi
Selda Kaynaş
16:00 - 16:15 Olgu 3: Çocuklukta NTM enf
Ayşe Tana Aslan
OSAS ve interstisyel akciğer hastalığı
Sema Saraç
Pnömoni
Jülide Çeldir Emre
16:15 - 16:30   OSAS ve pulmoner hipertansiyon
Hilal Ermiş
TBC
Eylül Bozkurt
16:30 - 16:45 Tartışma Tartışma Tartışma
16:50 - 17:10 Oturum 39 - KAHVE ARASI MİNİ UYDU SEMPOZYUMU

Güncel veriler ışığında KOAH'ta bronkodilatör tedavi: Aklın yolu iki
Tunçalp Demir
17:15 - 18:15 Oturum 40
Göğüs hastalıklarında akılcı yaklaşımlar
Oturum 41
Bronşektazide farklı senaryolar
Oturum 42
Göğüs Hastalıklarında Telemedicine: Dünyada ve Ülkemizde
  Oturum Başkanları: Evrim Eylem Akpınar, Seda Tural Önür Oturum Başkanları:
Mecit Süerdem, Füsun Ülger
Oturum Başkanları:
Pınar Ergün, Gazi Gülbaş
17:15 - 17:30 COVİD-19 olgularında akılcı antimikrobiyal tedavi yaklaşımı
Mustafa Özhan
Bronşektazi ve NTM
Dursun Tatar
Obtrüktif AC Hastalıklarda
Burcu Arpınar Yiğitbaş
17:30 - 17:45 Akılcı inhaler/nebül seçimi
Ayşe Bahadır
Bronşektazi ve obstrüktif hava yolları
Mecit Süerdem
Restriktif Hastalıklarda
Gökşen Kuran Aslan
17:45 - 18:00 Akılcı görüntüleme seçimi
Çetin Atasoy
Bronşektazi ve Aspergillöz
Şerife Şavaş Bozbaş
Pulmoner Rehabilitasyonda
Seher Satar
18:00 - 18:15 Akılcı biyokimyasal tetkik seçimi
Önder Öztürk
Bronşektazide yeni ilaçlar ve inhaler tedaviler
Emel Ceylan
Tartışma
18:30 - 19:45 Oturum 43
Ben Nasıl Yapıyorum?
Oturum 44
COVİD-19 Akciğer Dışı Tutulumlar
Oturum 45
OSAS TANI ve TEDAVİSİNDE GÜNCELLEMELER
  Oturum Başkanları: Semra Bilaçeroğlu, Levent Dalar Oturum Başkanları: Bahar Kurt, Çiğdem Biber, Serdar Öztora Oturum Başkanları:
Asiye Kanbay, Cengiz Özdemir
18:30 - 18:45 EBUS
Benan Çağlayan
Nörolojik
Şenay Aydın
OSAS tanı ve tedavisinde yeni geliştirilen yöntemler
Handan İnönü Köseoğlu
18:45 - 19:00 Endobronşiyal valf, coil
Daniela Gompelmann
Genel Dahiliye
Timur Selçuk Akpınar
OSAS ve UARS ayrı klinik tablolar mı?
Oğuz Köktürk
19:00 - 19:15 Transbronşiyal Biyopsi
Atul Mehta
Kardiolojik
İmran Önür
OSAS fenotipleri ve kişiselleştirilmiş tedaviler
Asiye Kanbay
19:15 - 19:30 Toraks USG
Tudor Toma
  PAP tedavisinde cihazla ilgili sorunlar ve çözümleri
Ahmet Ursavaş
19:30 - 19:45 Tartışma Tartışma Tartışma

  Virtual Oda 1  
12:00 - 13:15 Oturum 46
Normalleşme sürecinde tanısal işlemler
  Oturum Başkanları: Oğuz Köktürk, Sinem Nedime Sökücü
12:00 - 12:15 Bronkoskopi
Aydın Yılmaz
12:15 - 12:30 Cerrahi İşlemler
Levent Cansever
12:30 - 12:45 SFT
Funda Coşkun
12:45 - 13:00 Polisomnografi
Hüseyin Lakadamyalı
13:00 - 13:15 Tartışma
  Virtual Oda 2  
12:45 - 13:45 VEM İlaç Uydu Sempozyumu
Astım ve Koah tedavilerinde Nebul tedavinin Yeri ve Önemi, Covid19 ile birlikte Hasta yönetimi
  Konuşmacı: Mecit Süerdem, Birsen Pınar Yıldız
18:30 - 18:55 Oturum 47 - KAHVE ARASI OTURUMU
Mirgün Cabas ile Teneffüs 3
Mirgün Cabas – Esin Handal
19:00 - 20:15 Uydu Sempozyumu
IPF ve SSc-ILD’de progresyonu yavaşlatın
 

Moderatör: Can Sevinç
Konuşmacılar: Funda Coşkun, Cemal Bes

20:20 - 20:40 Oturum 48 - KAHVE ARASI MİNİ UYDU SEMPOZYUMU

NEFES ALDIRAN DİYALOGLAR: Yeni normalde daha iyi bir hasta & hekim diyaloğu nasıl olmalı?
Murat Bilgili
20:45 - 21:45 Oturum 49
KOAH Yönetiminde Farklı Perspektif…
  Oturum Başkanları: Mukadder Çalıkoğlu, Hakan Günen
20:45 - 21:00 Fonksiyonel Tıp
Arzu Mirici
21:00 - 21:15 Alpha-1 Antitripsin Eksikliği: Yeni Hasta Odaklı Yaklaşımlar
Joanna Chorostowska
21:15 - 21:30 Basamak tedavisi
Bartolome Celli
21:30 - 21:45 Tartışma

  Virtual Oda 1  
12:00 - 13:00 Oturum 50
COVİD-19: Dünden Bugüne Medikal Tedavi ve Profilaksi
  Oturum Başkanları: Mustafa Özhan, Berna Kömürcüoğlu
12:00 - 12:15 Türkiye tecrübesi
Yeşim Tunçok
12:15 - 12:30 Dünya tecrübesi
Esin Şenol
12:30 - 12:45 Aşılar
Mayda Gürsel
12:45 - 13:00 Tartışma
13:30 - 14:30 Uydu Sempozyumu
Hayatı kolaylaştırmak için 1'likteyiz.
IPF'de Zor Vakalar
  Konuşmacılar: İsmail Hanta, Ahmet Ursavaş
18:30 - 18:55 Oturum 51 - KAHVE ARASI OTURUMU
Mirgün Cabas ile Teneffüs 4
Mirgün Cabas – Cem Say & Arzu Mirici
19:00 - 20:15 Uydu Sempozyumu
Tüm Akciğere Ulaşmak İncelik İster
  Moderatör: Arzu Mirici
Konuşmacılar: Hakan Günen, İnsu Yılmaz, Muzaffer Onur Turan
20:20 - 20:40 Oturum 52 - KAHVE ARASI MİNİ UYDU SEMPOZYUMU

NEFES ALDIRAN TEKNOLOJİLER: Dijitalleşen dünyada tıp alanındaki yeni trendler neler olacak?
Serdar Kuzuloğlu
20:20 - 20:40 Oturum 53
Son 10 yılda salgınlar hayatımızı nasıl değiştirdi?
  Oturum Başkanları: Şule Akçay, Esin Şenol
20:45 - 21:05 Geçmişten Günümüze
Serhat Ünal
21:05 - 21:25 Günümüzden Geleceğe
Murat Akova
21:25 - 21:45 Tartışma

  Virtual Oda 1
12:00 - 13:00 Oturum 54
Progresif Fibrozan Akciğer Hastalıkları ve tedavisi
  Oturum Başkanları: Funda Coşkun, Nilgün Yılmaz Demirci
12:00 - 12:15 Progresif Fibrotik Hastalık
Carlos Robalo Cordeiro
12:15 - 12:30 Bağ doku hastalıklarına bağlı UIP’de antifibrotikler
Ulrich Costabel
12:30 - 12:45 Nadir durumlarda antifibrotikler (CLAD, BOOP…)
Nilgün Yılmaz Demirci
12:45 - 13:00 Tartışma
18:30 - 18:55 Oturum 55 - KAHVE ARASI OTURUMU
Mirgün Cabas ile Teneffüs 5
Mirgün Cabas – Tevfik Uyar
19:00 - 20:15 Oturum 56
İnhalasyon tedavisinde uyum ve yeni teknolojiler
  Oturum Başkanları: Can Öztürk, Mecit Suerdem
19:00 - 19:20 İnhalasyon Tedavisine Uyumu Değerlendirmek ve Geliştirmek - Romanya'daki INSPIRO Projesi
Ruxandra Ulmeanu
19:20 - 19:40 Ülkemizde inhaler cihazların durumu
Muzaffer Onur Turan
19:40 - 20:00 Yeni geliştirilen inhalasyon teknolojileri
Arzu Arı
20:00 - 20:15 Tartışma
20:20 - 20:40 Oturum 57 - KAHVE ARASI MİNİ UYDU SEMPOZYUMU

NEFES ALDIRAN TAVSİYELER: Zor Zamanlarda Psikolojik Dayanıklılık
Doğan Cüceloğlu
20:45 - 21:45 Oturum 58
BİLGİ GÜNCELLEME 2
  Oturum Başkanları: Hakan Günen, Ferhan Özşeker
20:45 - 21:00 Pulmoner Emboli
Stavros Konstantinides
21:00 - 21:15 PAH
Onur Yazıcı
21:15 - 21:30 Astım: Mevcut Astım Biyobelirteçleri ve Feno-endotiplemedeki Rolleri
Sandhya Khurana
21:30 - 21:45 Tartışma

  Virtual Oda 1
12:00 - 13:00 Oturum 59
Yoğun Bakım Ünitesinde COVİD-19 hastası
  Oturum Başkanları: Filiz Koşar, Akın Kaya
12:00 - 12:15 High flow /NIMV/MV
Cenk Kıraklı
12:15 - 12:30 Medikal tedaviler
Müge Aydoğdu
12:30 - 12:45 COVİD-19'da resusitasyon
Nurcan Doruk
12:45 - 13:00 Tartışma
18:30 - 18:55 Oturum 60 - KAHVE ARASI OTURUMU
Mirgün Cabas ile Teneffüs 6
Mirgün Cabas – Hakan Kar
19:00 - 20:15 Oturum 61
Solunum Yolu ile bulaşan hastalıklarda ulusal salgın yönetimi
  Oturum Başkanları: Sedat Altın, Aydın Yılmaz
19:00 - 19:20 Toplum sağlığı açısından
Alpay Azap
19:20 - 19:40 Sağlık Politikaları Açısından
Levent Akın
19:40 - 20:00 Akıl Sağlığı Açısından
Münevver Yıldırım Hacıoğlu
20:00 - 20:15 Tartışma
20:20 - 20:40 Oturum 62 - KAPANIŞ TÖRENİ
Sinem Nedime Sökücü
Mukadder Çalıkoğlu
Ülkü Yılmaz
20:45 - 21:45 Oturum 63 - KAPANIŞ OTURUMU
Mirgün Cabas - Nevşin Mengü
Copyright © 2020 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.