Ödüller


Sözlü Sunum Ödülleri

Sözel bildiriler arasından seçilen ilk üç sözlü sunumun her birine kongre sırasında 2000 TL ödül verilecektir.

E-Poster Sunumu Ödülleri

E-Poster sunumu şeklinde sunulan bildirilerden sadece bir poster sunusuna kongre sırasında 1000 TL ödül verilecektir.

Göğüs Cerrahisi Bildiri Ödülü

Göğüs Cerrahisi bildirileri ayrı olarak değerlendirilecek ve bir göğüs cerrahisi sunumuna kongre sırasında 2000 TL ödül verilecektir.

Copyright © 2020 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.