Tükenmeyen Nefesle

Skip Navigation LinksANA SAYFA : YÖNETMELİK / YÖNERGELER : TÜSAD Yayın Yönetmeliği

TÜSAD Yayın Yönetmeliği

1) TÜSAD yayınlarından amaçlananlar; TÜSAD tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda üyeler arasında bilgi paylaşımını sağlamak, üyelerin eğitimine katkıda bulunmak, üyeler arasında iletişimi sağlamak, halkı ve hastaları bilinçlendirmek amacıyla basılı veya çevrimiçi (on-line)  yayın yapmaktır.

2) TÜSAD YAYINLARI

  • EURASIAN JOURNAL OF PULMONOLOGY DERGİSİ
  • EURASIAN JOURNAL OF PULMONOLOGY EK SAYISI
  • SOLUNUM AKTÜEL
  • TÜSAD KİTAPLARI
  • SPESİFİK HASTALIKLARA YÖNELİK OLARAK HAZIRLANAN BÜLTENLER
  • REHBERLER, UZLAŞI RAPORLARI VE KLAVUZLAR
  • ULUSLARARASI KLAVUZLARIN TÜRKÇE TERCÜMELERİ
  • HALKA VE HASTALARA YÖNELİK BROŞÜRLER, AFİŞLER

3) YAYIN DANIŞMA KURULU: Dernek Başkanı, İkinci başkanı, Genel Sekreteri, Dernek Saymanı, Çalışma Gruplarından sorumlu MYK Üyesi  ve yayın sorumlusu MYK üyesi nden oluşur. Görevleri;  yayınların tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda olup olmadığının denetlenmesi,  biçim ve içerik açısından ulaşılabilir en yüksek nitelikte olmasının sağlanması, alanımızda gereksinimi açısından değerlendirilmesi, çıkış ve dağıtımlarının düzenliliğinin sağlanmasıdır.

4) Eurasian Journal of Pulmonology : Yılda üç kez yayınlanan hakemli bilimsel dergidir. Derginin yayın kuralları editörler kurulunun önerisi ve MYK onayı ile belirlenir. TÜSAD Merkez Yönetim Kurulu önerisi ve editörler kurulunun kararı ile ek sayı yayınlanabilir. Eurasian Journal of Pulmonology editörler kurulu görev süresi  6 yıldır. Önceki editörler kurulunda bulunan isimlere tekrar görev verilebilir. Görev süreleri dolmadan ayrılan editör yerine MYK kararı ile görevlendirme yapılır. Her yıl için yayınevi ile sözleşme imzalanmak ve bu sözleşme için MYK onayı alınmak sureti ile yayınlanır.  


5) SOLUNUM AKTÜEL: TÜSAD’ın bilimsel ve sosyal etkinliklerini duyurmak, üyeler arasında iletişimi sağlamak, göğüs hastalıkları alanındaki güncel haberleri duyurmak amacı ile yılda 3 kez yayınlanır. Hakemlik süreci uygulanmaz. MYK tarafından 6 yıllığına görevlendirilen yazı işleri müdürü ve editörü sorumluluğunda hazırlanır ve basılır. Görevden ayrılma durumunda MYK kararı ile yeni görevlendirme yapılır.  

6) Eurasian Journal of Pulmonology ve SOLUNUM AKTÜEL dışında diğer yayınlar çalışma grupları tarafından Yayın Talep Formu (Ek 1)  ile önerilir.  Talep Yayın Danışma Kurulu tarafından değerlendirilir ve MYK kararı ile basımına karar verilir. Gelen talep gerekçe gösterilerek red edilebilir. MYK veya Yayın Komitesi tarafından da çalışma grubundan yayın (kitap, bülten, rehber, uzlaşı raporu ve diğer) istenebilir. Çalışma grubuna yapılan bu istek ÇG yönetim kurulu tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilir veya gerekçe gösterilerek red edilebilir. 


Eser yayın için hazırlandıktan ve editör(ler) tarafından baskıya hazır hale getirildikten sonra Yayın Danışma Kurulu son değerlendirmesi için TÜSAD Genel Merkezi’ne bir ön yazı ile gönderilir.
Kurul tarafından son defa kontrol edildikten sonra basımevine basım hazırlıkları için yollanır.

7) TÜSAD Kitaplarının yazım kuralları Eurasian Journal of Pulmonology yazım kuralları ile aynıdır (Ek 2). 

8) Basılı yayınlar TÜSAD üyelerine ücretsiz olarak istek üzerine dağıtılır.

9) Bu yönetmelik MYK tarafından kabul edildiği tarihde yürürlüğe girer.

ÜYE GİRİŞİ


   
Şifremi Unuttum
  

TÜSAD ÜYELİK BAŞVURUSU

ETKİNLİK TAKVİMİ

Ekim 2019
PztSalÇarPerCumCmtPaz
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
 LookUs & Online Makale