• Gün

 • Saat

 • Dakika

 • Saniye

ANA KONU BAŞLIKLARI

 • BİLİM FELSEFESİ
 • KLİNİK ÇALIŞMALARDA METODOLOJİ
 • ARAŞTIRMALARIMA NASIL KAYNAK BULABİLİRİM?
 • AKCİĞER VE YAPAY ZEKA
 • GÖĞÜS HASTALIKLARINDA YÜKSEK TEKNOLOJİ
 • ASTIMDA OMİKLERİN ROLÜ
 • HASTADAN HAYATA, MOLEKÜLDEN İLACA
 • GÖĞÜS HASTALIKLARININ GELECEĞİNDE 3D YAZICILAR
 • AKCİĞER MİKROBİYOTASI: KLİNİK VE TERAPÖTİK ÇIKARIMLAR
 • NEFES BİYOPSİSİ
 • SİGARA BAĞIMLILIĞININ GENETİK TEMELİ
 • GENETİK MİRAS MI? GEN-ÇEVRE ETKİLEŞİMİ Mİ?
 • EYVAH NODÜL!
 • AKCİĞER NAKLİNDE GELECEĞİ PLANLAMAK
 • GÖĞÜS HASTALIKLARINDA TELETIP VE GELECEĞİ
 • SAĞLIĞIN SOSYOEKONOMİSİ AÇISINDAN GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİDE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ

 • SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEK HASTALIĞI OLARAK COVID- 19: DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE DURUM
 • PANDORANIN KUTUSUNDAN ÇIKANLAR: POST-COVID UZAMIŞ SEMPTOMATİK DÖNEM ve POST-COVID-19 SENDROMU
 • ENDOTİPTEN FENOTİPE ASTIM YÖNETİMİNDEKİ YENİLİKLER
 • DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TÜBERKÜLOZ SAVAŞI
 • BİYOPSİ ARENA: İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI TANISINDA
 • 0'DAN 100'E HEMOPTİZİ
 • GİRİŞİMSEL İŞLEMLER ÖNCESİNDE KANAMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ
 • PLEVRAL HASTALIKLARA YAKLAŞIM
 • ZEHİRİN YENİ YÜZLERİ: YENİ TÜTÜN ÜRÜNLERİ VE E-SİGARA
 • YEDİDEN YETMİŞE TÜTÜN MÜCADELESİ
 • PROGRESİF FİBROTİK İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARINA YAKLAŞIM
 • ÇOCUKLUK ÇAĞI İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI (chILD)
 • UZATILMIŞ TROMBOEMBOLİ TEDAVİSİNDEKİ TERCİHİM
 • PNÖMOKONYOZLARDA SAĞLIK GÖZETİMİ, KLİNİK TANI, KAYIT, BİLDİRİM VE İZLEM PROTOKOLÜ
 • KOAH'TA GÖRÜNTÜLEME
 • YAŞLILIK VE KOAH

 • GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ: BEN NASIL YAPIYORUM?
 • OLGU ÖRNEKLERİ İLE PULMONER NODÜL İZLEMİ
 • ÖRNEKLERLE KOAH TEDAVİSİ
 • OLGULARLA ASTIM
 • POLİSOMNOGRAFİ VE VİDEO KAYITLARI EŞLİĞİNDE UYKU BOZUKLUKLARI
 • İMMÜN YETMEZLİKLER VE AKCİĞER
 • AKCİĞER İNFEKSİYONLARININ ETİYOLOJİSİNDE AKILDA TUTULMASI GEREKENLER
 • VİDEOLAR EŞLİĞİNDE PULMONER REHABİLİTASYON
 • MEKANİK VENTİLASYONDAKİ HASTADA SORUN ÇÖZME
 • EMBOLİ TEDAVİSİNDE GRİ ALANLAR