• Gün

  • Saat

  • Dakika

  • Saniye

DAVET MEKTUBU

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Ülkemizde akciğer sağlığı ile ilgilenen siz değerli meslektaşlarımızla bir araya geldiğimiz büyük buluşmanın, TÜSAD 43. Yıllık Kongresi’nin, hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız.

Göğüs hastalıkları alanına yeni adım atmış araştırma görevlisinden göğüs hastalıkları uzmanına, akademik hayata henüz başlamış genç akademisyenden ürettiği bilgi ile alanına yön veren akademisyene, herkesin faydalanmasını, kongreden ayrılırken hem sunduğu hem edindiği yeni bilgilerle mutlu dönmesini hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza başlayarak her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyisini yapmaya çalıştık.

Kongre bilimsel programını dünyadaki değişimi ve gelişmeleri dikkate alarak oluşturduk. Kongrenin, katılımcılar için olabildiğince faydalı olması amacıyla oturumları “güncelleme”, “akademik” ve “olgu sunumu” oturumları olarak hazırladık. Güncel gereksinimlere yönelik kurslarla ve birbirinden etkileyici sosyal programlarla kongreyi zenginleştirmeye çaba gösterdik.

Güncelleme oturumlarında günlük hasta takibinde işimizi kolaylaştıracak, ortak dil kullanmamızı sağlayacak toplantılara yer verdik.

Akademik oturumlarda, translasyonel tıp, mikrobiyom, tıbbi informatik ve yapay zekanın akciğer hastalıklarında uygulanabilirliği konularına yer vererek, alanımızda dünya standardında ulaşılan bilgiyi ve bilgi edinme yöntemlerini tartışmayı ve dünyanın değişik bölgelerinden önde gelen bilim insanları ile bilim insanlarımızı buluşturmayı hedefledik.

Olgu sunumu oturumlarında, ülkemiz göğüs hastalıkları kliniklerinde yaşanan tecrübeleri meslektaşlarımızla paylaşmayı planladık.

Kurslarımızda, solunum fonksiyon testleri laboratuvarından uyku laboratuvarına, plevra ünitesinden bronkoskopi ünitesine, yoğun bakımdan pulmoner rehabilitasyona kadar göğüs hastalıkları alanındaki güncel uygulamaları genç klinisyenlerimize olabildiğince pratik biçimde görsel zenginlikle sunmayı planladık.

Kongre programı siz değerli araştırmacılardan gelecek bildirilerle güçlenecektir.

İkinci 50 yılımızda da hep birlikte insanlarımızın sağlığı için nefes, yarınları için umut olmak üzere sizleri TÜSAD 43. Yıllık Kongresine - Solunum 2021'e davet ediyoruz.   

Nefes ol sağlık için
Gökyüzü kadar mavi
Su gibi berrak

Umut ol yarın için
Bilimin ışığında
Mavi kadar engin

Saygılarımızla

Güntülü Ak
Bilimsel Komite Başkanı
Aydın Yılmaz
Kongre Başkanı
Ülkü Yılmaz
TÜSAD Başkanı