BİLİMSEL PROGRAM

 
TORASİK ONKOLOJİDE ACİLLER KURSU
AMAÇ/KAPSAM: Göğüs hastalıkları pratiğinde akciğer kanseri tanısı ile izlenen hastalarda görülen acil
durumların tanı ve tedavisi tartışılacaktır
Kurs Başkanları: Meftun Ünsal, Dilek Ernam
09:00-09:30 Nötropenik ateş- Ahmet Bircan
09:30-10:00 Malign hiperkalsemi - Özgür Batum
10:00-10:30 Tümör lizis sendrom - Derya Kızılgöz
10:30-11:00 İmmünoterapi ilişkili pulmoner toksisite- Pınar Akın Kabalak
11:00-11:30 Vena kava süperior sendromu - Dilaver Taş
11:30-12:00 Akciğer kanseri ilişkili hemoptizi- Çiğdem Biber
 
GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE TORASİK ULTRASONOGRAFİNİN YERİ KURSU
AMAÇ/KAPSAM: Göğüs hastalıkları hekimlerinin Toraks USG‘si ile ilgili bilgilerini ve kullanım alanlarındaki farkındalıklarını artırmak
Kurs Başkanları: Benan Çağlayan, Ülkü Aka Aktürk
13:30-14:00 Toraks USG’de çalışma prensipleri ve endikasyonları - Sevda Şener Cömert
14:00-15:00 Pratik uygulama ve tartışma - Ülkü Aka Aktürk
15:00-15:30 Olgu örnekleri üzerinden USG eşliğinde torasentez ve kalıcı tünel kateterizasyon - Güntülü Ak
15:30-16:00 Olgu örnekleri üzerinden USG eşliğinde transtorasik ince iğne aspirasyonu ve biyopsi işlemleri - Burcu Arpınar Yiğitbaş
 
NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON KURSU
AMAÇ/KAPSAM: Göğüs hastalıkları hekimlerinin günlük pratiklerine katkıda bulunacak konular teorik ve pratik olarak ele alınacaktır
Kurs Başkanları: Akın Kaya, Müge Aydoğdu
09:00-09:20 NIMV endikasyonları ve kullanılan modlar - Derya Hoşgün
09:20-09:40 Cihaz, maske, devre, nemlendirici seçimi - Rahime Aydın Kayalı
09:40-10:00 KOAH atak NIMV - Derya Hoşgün
10:00-10:20 Ara
10:20-10:40 Obezite hipoventilasyon sendromu, nöromusküler hastalıklar ve kifoskolyozda NIMV - Akın Kaya
10:40-11:00 Olgularla problem çözümleri - Müge Aydoğdu
11:00-11:20 HFNO; endikasyonlar, uygulama ve takip - Fatma Yıldırım
11:20-11:40 Hasta seçimi; hangi hastada NIMV, hangi hastada HFNO?- Derya Hoşgün
11:40-12:00 Tartışma
 
İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON KURSU
AMAÇ/KAPSAM: Göğüs hastalıkları hekimlerinin günlük pratiklerine katkıda bulunacak konular teorik ve pratik olarak ele alınacaktır
Kurs Başkanları: Arzu Topeli İskit, Cenk Kıraklı
13:30-13:50 İnvaziv mekanik ventilasyonun genel ilkeleri- Arzu Topeli İskit
13:50-14:10 Sedasyon, analjezi, beslenme - Derya Hoşgün
14:10-14:30 Mekanik ventilasyonun komplikasyonları - Defne Altıntaş
14:30-14:50 Ara
14:50-15:10 Mekanik ventilatörden ayırma - Murat Sungur
15:10-15:30 Evde uzun süreli mekanik ventilasyon: Hasta seçimi ve takibi - Mehtap Pehlivanlar Küçük
15:30-15:50 Olgularla IMV uygulamaları, sorunları ve çözüm önerileri - Cenk Kıraklı
15:50-16:10 Tartışma
 
KARDİYOPULMONER EGZERSİZ TESTLERİ KURSU
AMAÇ/KAPSAM: Geniş bir kullanım alanı bulunan kardiyopulmoner egzersiz testi (KPET) konusunda teorik bilgi düzeylerinin artırılması ve KPET uygulamaları ile pratik yapılması amaçlanmaktadır
Kurs Başkanları: Sanlı Sadi Kurdak, Erdinç Ercan
09:00-09:20 Egzersiz fizyolojisi, vücudun egzersize yanıtı - Kerem Tuncay Özgünen
09:20-09:40 Laboratuvar donanımı ve metodoloji - Fadıl Özyener
09:40-10:00 KPET parametreleri, endikasyonları ve kontrendikasyonları - Erdinç Ercan
10:00-10:20 Ara
10:20-10:40 KPET protokolleri - Sanlı Sadi Kurdak
10:40-11:00 Grafiklerin tanımlanması - Gökhan Metin
11:00-11:20 KPET’in hastalıkların ayırıcı tanısında kullanımı - Çiğdem Özdemir
11:20-11:40 KPET’in solunum sistemi hastalıklarında kullanımı - Funda Coşkun
11:40-13:30 Öğle yemeği
13:30-15:30 KPET pratik uygulama - Sanlı Sadi Kurdak
 
OLGULAR EŞLİĞİNDE UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI KURSU
AMAÇ/KAPSAM: Uykuda solunum bozukluklarının altın standart tanı ve tedavi yöntemleri olan “Polisomnografi” ve “PAP Tedavisi” tartışılacaktır
Kurs Başkanları: Duygu Özol, Handan İnönü Köseoğlu
Oturum-1: Kayıt ve Skorlama
09:00-09:20 Hastanın polisomnografi için hazırlanması - Emine Argüder
09:20-09:40 Kalibrasyon ve artefakt giderilmesi - Handan İnönü Köseoğlu
09:40-10:00 Uyku evrelerinin ve arousalların skorlanması - Asiye Kanbay
10:00-10:20 Solunum ve kardiyak olayların skorlanması - Sema Saraç
10:20-10:40 Ara
Oturum-2: Olgu Sunumları, Sorun Çözme
10:40-11:00 Obstrüktif uyku apne bozuklukları - Zafer Hasan Ali Sak
11:00-11:20 Santral uyku apne sendromları - Handan İnönü Köseoğlu
11:20-11:40 Hipoventilasyon sendromları - Duygu Özol
11:40-13:30 Öğle Yemeği
Oturum-3: PAP Tedavileri ve Titrasyon
13:30-14:00 CPAP / APAP - Ahmet Cemal Pazarlı
14:00-14:30 BPAP / BPAP-ST / AVAPS - Hilal Ermiş
14:30-15:00 ASV - Şerife Savaş Bozbaş
15:00-15:20 Ara
Oturum-4: Raporlama
15:20-15:40 Uykululuk testlerini raporlama - Ayşegül Altıntop Geçkil
15:40-16:00 Hipnogram ve aktigrafi raporlama - Hüseyin Lakadamyalı
16:00-16:30 Polisomnografi raporlama - Oğuz Köktürk
 
OLGULARLA AKCİĞER İNFEKSİYONLARI GÜNCELLEME KURSU 
AMAÇ/KAPSAM: Pnömoni ve bronşektazinin değişen yüzünün olgu örnekleri ile aktarılması amaçlanmaktadır
Kurs Başkanları ve Tartışmacılar: Figen Atalay, Sezai Taşbakan, Berna Kömürcüoğlu
09:00-09:20 Toplumda gelişen pnömoni  - Nigar Dirican
09:20-09:40 Hastanede gelişen pnömoni - Huriye Berk Takır
09:40-10:00 Bağışıklığı baskılanmış hastada gelişen pnömoni - Şule Taş Gülen
10:00-10:20 Ara
10:20-10:40 COVİD-19 pnömonisi - Yusuf Aydemir
10:40-11:00 Kistik fibrozis dışı bronşektazi  - Sibel Doruk
11:00-11:20 Akciğer absesi  - Emel Ceylan
11:20-11:40 Tartışma
 
PALYATİF BAKIM KURSU
AMAÇ/KAPSAM: Palyatif bakım ile ilgili güncel bilgiler tartışılacaktır
Kurs Başkanları: Serap Duru, Pınar Ergün
13:30-13:50 Palyatif bakım nedir? - Arzu Ertürk
13:50-14:10 Palyatif bakıma hasta kabul kriterleri - Nalan Ogan
14:10-14:30 Palyatif hastada nütrisyon yönetimi - Ayşe Bahadır
14:30-14:50 Ara
14:50-15:10 Palyatif hastada ağrı ve dispne yönetimi - Sinem Nedime Sökücü
15:10-15:30 Palyatif hastada aspirasyon ve pnömoni yönetimi - Pelin Uysal
15:30-15:50 Palyatif hastada klinik, etik ve hukuki yönleriyle yaşam sonu kararı - Teslime Atlı
15:50-16:10 Tartışma
 
TEMEL BRONKOSKOPİ KURSU
AMAÇ/KAPSAM: Bronkoskopiye hazırlık ve temel bronkoskopi uygulamaları anlatılacaktır
Kurs Başkanları: Onur Fevzi Erer, Ayperi Öztürk
09:00-09:20 Bronkoskopik anatomi - Tayfun Çalışkan
09:20-09:40 Bronkoskopiye hasta hazırlanması - Kadir Canoğlu
09:40-10:00 Bronkoskopi endikasyonları ve komplikasyonları - Özlem Soğukpınar
10:00-10:20 Ara
10:20-10:50 Akciğer kanseri tanısında bronkoskopi - Melahat Uzel Şener
10:50-11:20 İnfeksiyon hastalıkları tanısında bronkoskopi - Yasemin Söyler
11:20-11:50 DPAH tanısında bronkoskopi - Figen Öztürk Ergür
11:50-12:10 Tartışma
 
TANIDAN TEDAVİYE İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI KURSU
AMAÇ/KAPSAM: İnterstisyel akciğer hastalıklarına yaklaşım olgu örnekleriyle tartışılacaktır
Kurs Başkanları: İsmail Hanta, Funda Coşkun
13:30-13:50 İnterstisyel akciğer hastalıklarına genel yaklaşım (tanım, sınıflama, tanısal yöntemler) - Nilgün Yılmaz Demirci
13:50-14:10 YÇBT’de temel bulgular - Figen Demirkazık
14:10-14:30 Olgu 1: İdiyopatik pulmoner fibrozis - Fulsen Bozkuş
14:30-14:50 Olgu 2: Hipersensitivite pnömonisi - Onur Yazıcı
14:50-15:10 Ara
15:10-15:30 Olgu 3: Sarkoidoz - Pınar Yıldız Gülhan
15:30-15:50 Olgu 4: Bağ doku hastalığı ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı - Aysun Şengül
15:50-16:10 Olgu 5: COVİD-19 ilişkili interstisyel akciğer hastalığı - Ceyda Anar
16:10-16:30 Tartışma
 
TÜTÜN KONTROLÜ VE SİGARA BIRAKTIRMA YÖNTEMLERİ KURSU
AMAÇ/KAPSAM:
Kurs Başkanları: Şule Akçay, Özlem Sönmez
09:00-09:10 Açılış ve tanışma - Nazmi Bilir
09:10-09:40 Türkiye'de tütün kontrolü çalışmaları, tütün kontrolü ile ilgili uluslararası düzenlemeler: Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı sunumu - Sağlık Bakanlığı
09:40-10:00 Tütün kullanımının zararları; riskler ve tehditler, bırakmanın yararları - Zeynep A. Taşdemir
10:00-10:20 Pasif etkilenim, üçüncü el etkilenim tanım ve korunma yolları - Elif Babaoğlu
10:20-10:40 Bağımlılık, tütün bağımlılığının nörobiyolojisi - Esen Sayın Gülensoy
10:40-11:00 Kahve arası
11:00-11:20 Tütün kontrolünün gerekçesi, endüstri stratejileri, tütün kullanımının ekonomik ve endüstriyel boyutları - Nazmi Bilir
11:20-11:40 Tütün mücadelesinde hekim ve sağlık çalışanlarının rolü - Ayşegül Karalezli
11:40-12:00 Elektronik nikotin sağlama sistemleri sigara bırakma yöntemi midir? - H. Volkan Kara
12:00-12:20 Tütün mücadelesinde iletişimin önemi; iletişim teknikleri - Tijen Acar
12:30-13:30 Öğle yemeği
13:30-13:50 Tütün bağımlılığının klinik değerlendirmesi, olguların evrelendirilmesi, 5A - 5R yaklaşımı - Burcu Cirit
13:50-14:10 Kliniklerde tütün bağımlılığına davranışsal yaklaşımlar, davranışçı-bilişsel yöntemler - Özlem Sönmez
14:10-14:40 Özel durumlarda sigara bırakma - Gülbahar Darılmaz Yüce
  A.Kronik hastalıklarda sigara bırakma
  B.Gençlerde sigara bırakma
  C.Gebelikte sigara bırakma
  D.Ağır mental hastalıklar, depresyon ve sigara bırakma
14:40-15:10 Sigara bırakmada farmakolojik yaklaşımlar, rutin uygulama, ilaç etkileşimleri - Berna Botan Yıldırım
15:10-15:30 Kahve arası
15:30-15:50 Bırakma döneminde izlem, nüks olgulara yaklaşım - Şule Akçay
15:50-16:20 Olgulara temel yaklaşım - uygulama - Tijen Acar
16:20-16:40 Sigara bırakma polikliniği mevzuat - Sağlık Bakanlığı
16:40-17:00 Değerlendirme ve katılım sertifikaları dağıtımı
20:00 - 20:30 AÇILIŞ TÖRENİ
Bilimsel Komite Başkanı Sevinç Sarınç Ulaşlı
Kongre Başkanı Nazan Şen
TÜSAD MYK Başkanı Ülkü Yılmaz