SANAL SERGİ
İyi bir gelecek için Yenilenebilir enerji


Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) doğa koruma ve sağlık alanında çalışan 16 Sivil Toplum Kurumunun bir araya gelmesiyle 2015 Haziran ayında kuruldu. Platformun kuruluş amacı, öncelikle işletmede ve inşaat aşamasında olan kömürlü termik santrallerin yarattığı hava kirliliği ve çevre sorunlarına bağlı olarak halk sağlığını, temiz hava ve çevre hakkını savunmaktır.

Çevreci Enerji Derneği; Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine katkı sağlamak, doğal çevrenin korunması, yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, yaygın kullanımı ve ülke ekonomisine katkısı konusunda kamuoyu oluşturmak, toplumun ve sektörün bilgi ve farkındalık düzeylerini yükseltmek, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi ve de kalkınma deneyimlerinin bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla her düzlem de paylaşmak , toplumun ve sektörün bilgi ve farkındalık düzeylerini yükseltmek, yenilebilinir enerjiden elektrik üretiminin teşvik edilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda bilinçlendirmeye katkıda bulunmak ve paylaşmak , toplumun ve sektörün bilgi ve farkındalık düzeylerini yükseltmek amaçlarıyla İzmir’de kurulmuştur.


Temiz Hava Hakkı Platformu
Avrupa İklim Eylem Ağı
350
greenpeace
WWF Turkiye
Yuva Derngi
logo
Ced

Kömür sahaları güneş panelleri ile donatılırsa 6,9 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabilir

İklim krizi ve hava kirliliği ile mücadele ve enerji bağımsızlığı için bir an önce elektrik üretiminden kömürü çıkararak yenilenebilir enerji payını artırması gereken Türkiye’nin önünde büyük bir fırsat var: kömür sahaları.

‘‘Kömür Sahalarının Güneş Potansiyeli’’ raporuna göre Türkiye’deki kömürlü termik santrallere kömür sağlayan sahalar güneş panelleri ile donatılırsa 6,9 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabilir.

Türkiye, net sıfır hedefine ulaşmak için 2030 yılına kadar kademeli kömürden çıkış planını bir an önce hazırlamalı; ekosistemi ve yerel halkın taleplerini önceliklendirerek kömür sahalarındaki güneş potansiyelini değerlendirmeli.

Kömürden çıkışla birlikte aynı zamanda onbinlerce yaşam da kurtulabilir ve toplumun sırtından çok büyük bir sağlık yükü kaldırılabilir. Türkiye’deki kömürlü termik santraller, her yıl 4800’ün üzerinde erken ölüme yol açıyor. 1965-2020 yılları arasında kömürden elektrik üretiminin neden olduğu hava kirliliği sonucu kümülatif sağlık etkisi 170 bin erken ölüm, çocuklarda 1 milyon 250 bin bronşit vakası, 118 bin erken doğum, 62 milyon iş günü kaybı olarak hesaplanıyor.

Rapor, Kömürün Ötesinde Avrupa (Europe Beyond Coal), Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe), Greenpeace Akdeniz, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, 350.org, Ekosfer ve Yuva Derneği için Solar3GW tarafından hazırlandı.

Raporu hazırlayan iklim ve çevre örgütleri aynı zamanda Temiz Hava Hakkı Platformu’nun çatısı altında bir araya geliyor ve hava kalitesinin iyileştirilmesi için de mücadele yürütüyor. Havayı kirleten santrallere izin verilmemesi için THHP bileşeni STK’ların başlattığı imza kampanyası: change.org/temizhavahaktir.

KomurSahasi
Güneş Santrali - Sivas1
Güneş Santrali - Sivas 1
Güneş Santrali - Sivas1
Güneş Santrali - Sivas 2
Güneş Santrali - Sivas1
Güneş Santrali - Sivas 3
Güneş Santrali - Sivas1
Kangal Kömürlü Termik Santral - Sivas 1
Güneş Santrali - Sivas1
Kangal Kömürlü Termik Santral - Sivas 2
Güneş Santrali - Sivas1
Kangal Kömürlü Termik Santral - Sivas 3