TÜSAD 3. GÖĞÜS HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KAMPI - AVANTGARDE OTEL

HEMŞİRELİK SALONU
  Oturum Başlığı KANITA DAYALI HEMŞİRELİK UYGULAMALARI
  Oturum Başkanları: Mağfiret Kara, Funda Coşkun
08:30 - 10:00 08:30 - 09:00 Katater bakımında kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları
  Mağfiret Kara
09:00 - 09:30 Enteral nutrisyonda kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları
  Fadime Gök
09:30 - 10:00 Ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesinde kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları
  Naile Alankaya
10:00 - 10:30  KAHVE ARASI
  Oturum Başlığı UYKU
  Oturum Başkanları: Cengiz Özdemir, Başak Nergiz
10:30 - 12:00 10:30 - 11:00 KOAH' lı hastalarda uykunun etkisi
  Cengiz Özdemir
11:00 - 11:30 Yoğun bakımda yatan uyanık hastaların uyku problemleri
  Pınar Gülgün
11:30 - 12:00 Göğüs hastalıkları hastalarının uyku problemlerinde hemşirenin rolü
  Ayşe Özkaraman
12:00 - 14:00  ÖĞLE YEMEĞİ
  Oturum Başlığı GÖĞÜS HASTALIKLARINDA ACİLLER
  Oturum Başkanları: Burcu Yiğitbaş, Murat Haliloğlu
14:00 - 15:30 14:00 - 14:30 KPR ve ölümcül aritmiler
  Murat Haliloğlu
14:30 - 15:00 EKG değerlendirilmesi (yalın bir şekilde)
  İsmet Sayan
15:00 - 15:30 İlaç ve kan transfüzyonu alerjilerini nasıl tanıyalım? Acil müdahelesi nasıl olmalı?
  Beliz Bilgili
15:30 - 16:00  KAHVE ARASI
  Oturum Başlığı HAVAYOLU HASTALIKLARI VE GÖĞÜS HASTALIKLARINDA REHABİLİTASYON
  Oturum Başkanları Hülya Şahin, Esra Pehlivan
16:00 - 17:30 16:00 - 16:30 Havayolu hastalıklarında hemşirelik uygulamaları
  Başak Nergiz
16:30 - 17:00 Serviste ve yoğun bakımda göğüs hastasına rehabilitasyon
  Lütfiye Kılıç
17:00 - 17:30 Göğüs hastalarında evde bakım hizmeti
  Esra Pehlivan
HEMŞİRELİK SALONU
  Oturum Başlığı HEMŞİRELİKTE İNOVASYON
  Oturum Başkanları Yeliz Doğan Merih, Ayşegül Alioğulları
08:30 - 10:00 08:30 - 09:00 Hemşirelikte bilişim ve teknoloji
  Nuran Aydın
09:00 - 09:30 Hemşirelikte inovasyon ve inovasyon gereksinimleri
  Yeliz Doğan Merih
09:30 - 09:45 Hemşirelikte inovatif fikir geliştirme
  Ayşegül Alioğulları
09:45 - 10:00 Hemşirelikte inovatif ürülerin hayata geçirilmesi
  Hülya Bulut
10:00 - 10:30  KAHVE ARASI
  Oturum Başlığı GÖĞÜS HASTALARINDA PALYASYON
  Oturum Başkanları Pınar Akın Kabalak, Burcu Yiğitbaş
10:30 - 12:00 10:30 - 11:00 Palyatif bakım servisinde hemşire yönetimi
  Gülcan Bağçivan
11:00 - 11:30 Bakım hastalarında palyasyon
  Serap Gökçe Eskin
11:30 - 12:00 Akciğer kanserinde kemoradyoterapi öncesi ve sonrası palyasyon
  Rana Uslu
12:00 - 12:30 KAPANIŞ
Copyright @ 2018 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği. LookUs & Online Makale