Kurslar

13 Ekim 2018
MAXIMUS 2 SALONU
RADYOLOJİ KURSU
Toraks Görüntüleme
Kurs Başkanı : Recep Savaş
09:00 - 09:40 Akciğer hastalıklarında BT   Nilgün Işıksalan
09:40 - 10:20 Malign/ nonmalign hastalıklarda PET - BT   Recep Savaş
10:20 - 10:40   Kahve Arası
10:40 - 11:20 Toraksın görüntülenmesinde MR’ın yeri Fatih Alper
11:20 - 12:00 Plevra görüntülenmesi Recep Savaş, Canan Akman
12:00 - 14:00  Öğle Yemeği
MAXIMUS 2 SALONU
DPAH VE PULMONER VASKÜLER HASTALIKLAR
DPAH’ta Paterne Dayalı Radyolojik Yaklaşım
Kurs Başkanları: Bülent Altınsoy, Recep Savaş
14:00 - 14:20 Diffüz parankimal akciğer hastalıklarında sınıflama  Bülent Altınsoy
14:20 - 14:50 Buzlu cam/ konsolidasyonu olan hastaya yaklaşım Can Karaman
14:50 - 15:20 Lineer/ retiküler opasiteli hastaya yaklaşım Pınar Balcı
15:20 - 15:40   Kahve Arası
15:40 - 16:10 Multipl nodülü olan hastaya yaklaşım Çağlar Uzun
16:10 - 16:40 Multipl kist/ kavitesi olan hastaya yaklaşım Çağlar Uzun
16:40 - 17:00 Mozaik atenuasyona yaklaşım Gamze Durhan
MIRA 1 SALONU
ASTIM VE ALERJİ
Astım Ayırıcı Tanısı: Hastam Astım mı? Değil mi?
Kurs Başkanı: Levent Cem Mutlu
09:00 - 09:40 Klinik yaklaşım Hatice Eylül Bozkurt Yılmaz
09:40 - 10:20 Solunum fonksiyon testleri Fulsen Bozkuş
10:20 - 10:40   Kahve Arası
10:40 - 11:20 Laboratuvar yöntemleri Arzu Didem Yalçın
11:20 - 12:00 Astımı taklit eden hastalıklar Kurtuluş Aksu
12:00 - 14:00  Öğle Yemeği
MIRA 2 SALONU
GERİATRİ
Geriatrik  Değerlendirme ve Geriatrik Hastaya Klinik Yaklaşım
Kurs Başkanı: Arzu Ertürk
09:00 - 09:20 Tanım, epidemiyoloji Teslime Atlı
09:20 - 09:40 Kapsamlı geriatrik değerlendirme  Cihan Kılıç
09:40 - 10:00 Dispneli yaşlı hasta (acil ve poliklinik yaklaşımları)  Arzu Ertürk
10:00 - 10:20 Yaşlı hasta ve öksürük   Ayşe Baçcıoğlu
10:20 - 10:40   Kahve Arası  
10:40 - 11:00 Beslenme ve sıvı desteği  Ayşe Bahadır
11:00 - 11:20 Pulmoner infeksiyonlardan korunma ve aşılanma Pelin Uysal
11:20 - 11:40 İnhaler tedavi ve solunum sistemi cihaz uygulamaları  Emel Ceylan
11:40 - 12:00 Yaşam kalitesini artıracak uygulamalar  Pınar Yıldız Gülhan
12:00 - 14:00  Öğle Yemeği  
MIRA 2 SALONU
İNFEKSİYON
Pnömonide Güncelleme
Kurs Başkanı: Dursun Alizoroğlu
14:00 - 14:40 TGP; neler değişti? Şule Taş Gülen
14:40 - 15:20 HGP/ VİP; güncellenen kılavuzlar ne diyor? Sezai Taşbakan
15:20 - 15:40   Kahve Arası
15:40 - 16:20 Viral pnömoniler Yusuf Aydemir
16:20 - 17:00 Korunma: erişkin aşılama ve pnömoni Güneş Şenol
MIRA 3 SALONU
KOAH
Terminal Dönem KOAH Hastasının Yönetimi
Kurs Başkanı: Can Öztürk
09:00 - 09:30 Medikal tedavi yaklaşımları - neler farklı olmalı ?   Seda Tural Önür
09:30 - 10:00 Oksijen desteği ve NİMV Burcu Arpınar Yiğitbaş
10:00 - 10:20 Terminal dönemin “evde bakım” kapsamında izlenmesi Şevket Özkaya
10:20 - 10:40   Kahve Arası
10:40 - 11:10 Yoğun bakımda terminal KOAH yönetimi Gazi Gülbaş
11:10 - 11:40 Dispne yönetimi, depresyon - anksiyete kontrolü, beslenme Evren Canel Karakaş
11:40 - 12:00 Hasta ve yakınları ile yaşam sonu konuşmaları / değerlendirmeler Hakan Günen
12:00 - 14:00  Öğle Yemeği
MIRA 3 SALONU
MESLEKİ VE ÇEVRESEL SOLUNUM HASTALIKLARI - İŞ SAĞLIĞI
Meslek Hastalıkları
Kurs Başkanları: Arzu Mirici, Ayşe Coşkun Beyan
14:00 - 14:40 Sağlık sektöründe meslek hastalıkları, iş kazaları ve alınması gereken önlemler Sertaç Arslan
14:40 - 15:20 Sağlık sektöründe meslek hastalıkları, iş kazaları ve yasal haklar Özlem Saniye İçmeli
15:20 - 15:40   Kahve Arası
15:40 - 16:20 Meslek hastalıkları karar verme süreci, ilgili kanun, yönetmelik ve yasal uygulamalar ve rapor düzenleme  Özlem Kar Kurt
16:20 - 17:00 Meslek hastalıkları bildirim sürecinde yaşanan sorunlar ve dünyadaki iyi uygulama örnekleri Mehmet Erdem Alagüney
MAXIMUS 3 SALONU
GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ
EBUS
Kurs Başkanları: Aydın Yılmaz, Zafer Aktaş
09:00 - 09:40 Mediastinal anatomi, anestezi, US fiziği ve görüntülerinin yorumlanması  İbrahim Onur Alıcı
09:40 - 10:20 EBUS - TBİA endikasyonları ve tanısal değeri Semra Bilaçeroğlu
10:20 - 10:40   Kahve Arası
10:40 - 11:20 Olgularla malign hastalıklarda EBUS (Videolar eşliğinde) Mehmet Akif Özgül
11:20 - 12:00 Olgularla benign hastalıklarda EBUS (Videolar eşliğinde) Benan Çağlayan
12:00 - 14:00  Öğle Yemeği
MAXIMUS 3 SALONU
GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ
Göğüs Acillerinde Bronkoskopi
Kurs Başkanları: Sinem Nedime Sökücü, Cengiz Özdemir
14:00 - 14:40 Acil bronkoskopi: hangi bronkoskop, kime, ne zaman, nerede, nasıl? Tayfun Çalışkan
14:40 - 15:20 Hava yolu darlıklarının tanı ve tedavisinde acil bronkoskopi (videolar eşliğinde) Zafer Aktaş
15:20 - 15:40   Kahve Arası
15:40 - 16:20 Hemoptizilerin tanı ve tedavisinde acil bronkoskopi (videolar eşliğinde) Cengiz Özdemir
16:20 - 17:00 Diğer acil durumların tanı ve tedavisinde bronkoskopi (videolar eşliğinde) Ayperi Öztürk
ALYA 1 SALONU
SOLUNUM REHABİLİTASYONU
Yoğun Bakımda Pulmoner Rehabilitasyon
Kurs Başkanları: Hülya Şahin, Alis Kostanoğlu
09:00 - 09:20 Kritik hastanın tanımı ve değerlendirilmesi Hülya Şahin
09:20 - 09:40 Solunum fizyoterapisinin amaçları ve probleme yönelik yaklaşımlar İpek Yeldan
09:40 - 10:00 Bronşiyal hijyen teknikleri Semiramis Özyılmaz
10:00 - 10:20 Yoğun bakımda mobilizasyon Rengin Demir
10:20 - 10:40   Kahve Arası
10:40 - 11:00 Solunum kas eğitimi Gökşen Kuran Aslan
11:00 - 11:20 Yoğun bakımda NMES uygulaması Fatma Mutluay
11:20 - 11:40 Yoğun bakımda NİMV İnşa Ekiz
11:40 - 12:00 Mekanik ventilatöre bağlı hastada inhalasyon tedavisi Filiz Koşar
12:00 - 14:00  Öğle Yemeği
ALYA 1 SALONU
PLEVRA
Plevra Hastalıklarında Tanı Yöntemleri
Kurs Başkanları: Benan Çağlayan, Güntülü Ak
14:00 - 14:40 Torasentez ve sonrası  Nilgün Yılmaz Demirci
14:40 - 15:20 Torasik ultrasonografi Benan Çağlayan
15:20 - 15:40   Kahve Arası
15:40 - 16:10 Diğer radyolojik yöntemler Recep Savaş, Canan Akman
16:10 - 16:40 Biyopsi yöntemleri: Hangisi? Kime? Ne zaman ?  Güntülü Ak
16:40 - 17:00 Sitolojik ve histolojik değerlendirme Funda Demirağ
ALYA 2 SALONU
YOĞUN BAKIM
İleri Mekanik Ventilasyon
Kurs Başkanları: Serpil Öcal, Cenk Kıraklı
09:30 - 10:00 Konvansiyonel MV modları ve ayarları Fatma Yıldırım
10:00 - 10:20 İleri MV modları ve ayarları  Cenk Kıraklı
10:20 - 10:40   Kahve Arası
10:40 - 11:10 MV' de grafiklerin yorumlanması ve hasta - ventilatör uyumu   Emel Eryüksel
11:10 - 11:40 ARDS’de PEEP titrasyonu ve akciğer koruyucu MV stratejileri Serpil Öcal
11:40 - 12:00 “Weaning” endikasyonları ve yöntemleri Pervin Hancı
12:00 - 14:00  Öğle Yemeği
ALYA 2 SALONU
YOĞUN BAKIM
Kardiyopulmoner Resusitasyon
Kurs Başkanları: Ebru Ortaç Ersoy, Kazım Rollas
14:00 - 14:40 Yetişkin temel yaşam desteği ve KPR kalitesinin takibi Kazım Rollas
14:40 - 15:20 Yetişkinlerde ileri yaşam desteği  Nilgün Alptekinoğlu
15:20 - 15:40   Kahve Arası
15:40 - 16:10 KPR için alternatif teknikler ve yardımcı cihazlar   Derya Hoşgün
16:10 - 16:40 Farklı kliniklerde KPR uygulamaları ve post arrest hasta bakımı Ebru Ortaç Ersoy
16:40 - 17:00 Defibrilatör tanıtımı, tartışma ve kapanış  Ebru Ortaç Ersoy, Kazım Rollas
MAIA 2 SALONU
FİZYOLOJİ
Solunum Fizyolojisi
Kurs Başkanları: Gülderen Şahin, Sanlı Sadi Kurdak
08:40 - 09:00 Solunum sisteminin fonksiyonel organizasyonu - solunum mekaniği Metin Baştuğ
09:00 - 09:20 Akciğer hacimleri ve solunum fonksiyon testleri Çiğdem Özdemir
09:20 - 10:00 Pulmoner hemodinamik Onur Yaman
10:00 - 10:20 Akciğerde ventilasyon - perfüzyon ilişkisi Arzu Vardar
10:20 - 10:40 Alveoller ve dokularda gaz değişimi ve taşınması Fadıl Özyener
10:40 - 10:50   Kahve Arası
10:50 - 11:10 Solunum düzenlenmesi Lütfi Çakar
11:10 - 11:20 Asit baz dengesinin düzenlenmesinde solunum sistemi Savaş İlbasmış
11:20 - 11:40 Obstrüktif akciğer hastalığının patofizyolojisi Funda Coşkun
11:40 - 12:00 Restriktif akciğer hastalığının patofizyolojisi  Sevinç Sarınç Ulaşlı
MAIA 4 SALONU
TÜTÜN KONTROLÜ
Tütün Kontrolü ve Sigara Bırakma
Kurs Başkanları: Nazmi Bilir, Şule Akçay
09:00 - 09:10 Açılış ve tanışma Nazmi Bilir
09:10 - 09:40 Türkiye'de tütün kontrolü çalışmaları, tütün kontrolü ile ilgili uluslarArası düzenlemeler: Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı sunumu Sağlık Bakanlığı
09:40 - 10:00 Tütün kullanımının zararları; riskler ve tehditler, bırakmanın yararları Zeynep A. Taşdemir
10:00 - 10:20 Pasif etkilenim, üçüncü el etkilenim tanım ve korunma yolları  Elif Babaoğlu
10:20 - 10:40 Bağımlılık, tütün bağımlılığının nörobiyolojisi Özlem Erçen Diken
10:40 - 11:00   Kahve Arası
11:00 - 11:20 Tütün kontrolünün gerekçesi, endüstri stratejileri, tütün kullanımının ekonomik ve endüstriyel boyutları  Nazmi Bilir
11:20 - 11:40 Tütün mücadelesinde hekim ve sağlık çalışanlarının rolü  Kamile Marakoğlu
11:40 - 12:00 Elektronik nikotin sağlama sistemleri sigara bırakma yöntemi midir?  Sema Canbakan
12:00 - 12:20 Tütün mücadelesinde iletişimin önemi; iletişim teknikleri Zeynep Ayfer Aytemur
12:30 - 13:30  Öğle Yemeği
13:30 - 13:50 Sigara içiminin klinik değerlendirmesi, olguların evrelendirilmesi, 5A - 5R yaklaşımı  Burcu Cirit
13:50 - 14:10 Kliniklerde tütün bağımlılığına davranışsal yaklaşımlar, davranışçı - bilişsel yöntemler Özlem Sönmez
14:10 - 14:40 Özel durumlarda sigara bırakma
A.Kronik hastalıklarda sigara bırakma
B.Gençlerde sigara bırakma
C.Gebelikte sigara bırakma
D.Ağır mental hastalıklar, depresyon ve sigara bırakma
Fisun Sözen
14:40 - 15:10 Sigara bırakmada farmakolojik yaklaşımlar, rutin uygulama, ilaç etkileşimleri (Nikotin replasman tedavisi, bupropiyon, vareniklin) Ayşegül Karalezli
15:10 - 15:30   Kahve Arası
15:30 - 15:50 Bırakma döneminde izlem
Nüks olgulara yaklaşım
Şule Akçay
15:50 - 16:20 Uygulama (Olgu sunumları, oyunlaştırma vb) - Zor olgular, hasta evrelerine yönelik olgular
sigara bırakma kliniklerinde karşılaşılabilecek temel sorunlar, temel çözüm önerileri
Ayşegül Karalezli
16:20 - 16:40 Sigara bırakma polikliniği mevzuat Sağlık Bakanlığı
16:40 - 17:00 Değerlendirme ve katılım sertifikaları dağıtımı
MAIA 1 SALONU
GÖĞÜS CERRAHİSİ KOORDİNASYON KURULU
Göğüs Cerrahisinde Videotorakoskopi (VATS) Uygulamaları ve Püf Noktalar
Kurs Başkanları: Levent Elbeyli, Soner Gürsoy
  KHDAK’ de Videotorakoskopik Rezeksiyonlar  
08:40 - 09:00 Operasyona hazırlık, masa düzeni ve port yerlerinin belirlenmesi    Burçin Çelik
09:00 - 09:20 Lobektomi  Kenan Can Ceylan
09:20 - 09:40 Sleeve lobektomi  Levent Cansever
09.40 - 10:00 Pnömonektomi  Volkan Kara
10:00 - 10:20 Segmentektomi  Erdal Okur
10:20 - 10:30   Kahve Arası
10:30 - 10:50 Lenf nodu diseksiyonu  Reha Çelik
10:50 - 11:10 Alternatif girişim yolları  Çağatay Tezel
11:10 - 11:30 Kriz yönetimi     Özgür Samancılar
11:30 - 11:50 Olgu sunumu (En zor vakam)  Volkan Baysungur
11:50 - 12:00 Tartışma
12:00 - 13:30  Öğle Yemeği
  Mediastinal Kitlelerin Cerrahisinde VATS  
13:30 - 13:50 Timus cerrahisi     Ali Cevat Kutluk
13:50 - 14:10 Medistinal tümör - kist rezeksiyonları Göktürk Fındık
14:10 - 14:30 Olgu sunumu (En zor vakam) Aziz Kök
14:30 - 14:40   Kahve Arası
14:40 - 15:00 Özefagus patolojilerinde VATS  Yener Aydın
15:00 - 15:20 Plevral patolojilerin tanı ve tedavisinde VATS  Bülent Koçer
15:20 - 15:40 Olgu sunumu (En zor vakam) Altemur Karamustafaoğlu
15:40 - 15:50   Kahve Arası
15:50 - 16:10 Kist hidatikler ve VATS  Levent Alpay
16:10 - 16:30 Torasik sempatektomi, refleks terleme  Hüseyin Melek
16:30 - 17:00 Değerlendirme ve katılım sertifikalarının dağıtılması 
MAIA 3 SALONU
UYKU BOZUKLUKLARI
OSAS Dışı Uyku Bozuklukları
Kurs Başkanları: Oğuz Köktürk, Ahmet Ursavaş
09:15 - 09:30 Açılış konuşmaları Ahmet Ursavaş, Oğuz Köktürk
09:30 - 10:00 İnsomniler İlker Yön
10:00 - 10:30 Hipersomni ile seyreden santral bozukluklar İlker Yön
10:30 - 11:00   Kahve Arası  
11:00 - 11:30 Sirkadiyen ritim uyku/uyanıklık bozuklukları Önder Öztürk
11:30 - 12:00 Parasomniler Asiye Kanbay
12:00 - 14:00  Öğle Yemeği  
14:00 - 14:30 Uyku bozuklukları video sunumları - 1 Oğuz Köktürk
14:30 - 15:00 Uyku ilişkili hareket bozuklukları Ahmet Ursavaş
15:00 - 15:30   Kahve Arası  
15:30 - 16:00 Santral uyku apne sendromu Handan İnönü Köseoğlu
16:00 - 16:30 Uyku bozuklukları video sunumları - 2 Oğuz Köktürk
16:30 - 16:45 Değerlendirme - sertifika dağıtımı Ahmet Ursavaş
ATLAS SALONU
MedicReS - E - PICOS ile
Editörlük ve Makale Değerlendirme
09:00 - 09:20 Bu makalenin yayınlanması atıf getirecek mi? Translational research vs review 
09:20 - 09:50 Veriler  ilk kez bu makalede mi kullanılmış?/ Rutin arşiv verisi  mi? Araştırma verisi mi? Veri etiği
09:50 - 10:20 Yazarlık hakları konusunda gri alanlar - Yayın Etiği
10:20 - 10:40   Kahve Arası
10:40 - 11:10 Yazarlar, makaledeki uzmanlık alanlarıyla uyumlu mu? Gizlenmiş ya da abartılmış katkı durumları var mı?
11:40 - 12:00 Tasarımın kontrol edilmesi - E - PICOS DESIGNER
12:00 - 14:00  Öğle Yemeği
14:00 - 14:40 Tasarıma uygun örnekleme yöntemi ve örneklem büyüklüğü kullanılmış mı? E - PICOS POWER
14:40 - 15:20 Tasarıma ve amaca  ve hipoteze uygun yönelik istatistik yöntem seçilmiş mi? - E - PICOS ASSISTANT
15:20 - 15:40   Kahve Arası
15:40 - 16:20 Bulgular bölümünün ve tablo ve grafiklerin  kontrol edilmesi - EPICOS CALCULATOR
16:20 - 17:00 Yorumların ve başlığın kontrol edilmesi
MIRA 1 SALONU
İNHALASYON TEDAVİLERİ
Her Yönüyle İnhalasyon Tedavileri
Kurs Başkanları: Mecit Süerdem, Levent Dalar
14:00 - 14:15 İnhalasyon tedavisinin temel kavramları ve farmakokinetiği Cenk Can
14:15 - 14:35 İnhalasyon cihazlarının çalışma prensipleri Arzu Arı
14:35 - 14:50 İnhalasyon cihazı seçimi    Muzaffer Onur Turan
14:50 - 15:05 Nebulizer tedavisi endikasyonları ve akılcı kullanımı Arzu Mirici
15:05 - 15:20 Sistemik hastalıklarda inhalasyon tedavisi Burcu Yormaz
15:20 - 15:40   Kahve Arası  
15:40 - 16:00 Yoğun bakım hastalarında inhalasyon tedavisi  Filiz Koşar
16:00 - 16:20 İnhaler cihazlara uyumun değerlendirilmesi Can Öztürk
16:20 - 16:40 Ülkemizde inhalasyon tedavisine uyumsuzluk Yusuf Aydemir
16:40 - 17:00 İnhalasyon tedavisinde hasta eğitimi Sibel Doruk
Copyright @ 2018 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği. LookUs & Online Makale