KURULLAR

Organizasyon Komitesi
Kongre Başkanı Funda Coşkun
Kongre Sekreteri Ayperi Öztürk
Bilimsel Komite Başkanı Nazan Şen
Bilimsel Komite Sekreteri Nilgün Demirci
SOLUNUM 2017 Başkanı Oğuzhan Okutan
Kongre Saymanı Funda Coşkun
Dış İlişkiler Sorumlusu Semra Bilaçeroğlu
Bildiri ve Poster-Web Sorumluları Pınar Akın Kabalak, Cengiz Özdemir
Sosyal Komite Sorumluları Burcu Arpınar Yiğitbaş, Fulsen Bozkuş
Kurs Sorumluları İbrahim Onur Alıcı, Seda Tural Önür

Kongre Bilimsel Komitesi
Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Temsilcisi Ülkü Yılmaz
Astım Ve Alerji Çalışma Grubu Temsilcisi Levent Cem Mutlu
Çocuk Göğüs Hastalıkları Koordinasyon Kurulu Temsilcisi Ayşe Tana Aslan
Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları Ve Pulmoner Vasküler Hastalıklar Çalışma Grubu Temsilcisi Bülent Altınsoy
Fizyoloji Çalışma Grubu Temsilcisi Sanlı Sadi Kurdak
Geriatri Temsilcisi Arzu Ertürk
Girişimsel Pulmonoloji Çalışma Grubu Temsilcisi Zafer Aktaş
Göğüs Cerrahisi Koordinasyon Kurulu Temsilcisi Soner Gürsoy
Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Ve Teknisyen Koordinasyon Kurulu Temsilcisi Başak Nergiz
İnfeksiyon Çalışma Grubu Temsilcisi Dursun Alizoroğlu
İnhalasyon Tedavileri Çalışma Grubu Temsilcisi Mecit Süerdem
KOAH Çalışma Grubu Temsilcisi Can Öztürk
Mesleki Ve Çevresel Solunum Hastalıkları-İş Sağlığı Çalışma Grubu Temsilcisi N. Arzu Mirici
Plevra Çalışma Grubu Temsilcisi Benan Çağlayan
Solunum Rehabilitasyonu Çalışma Grubu Temsilcisi Alis Kostanoğlu
Tüberküloz Çalışma Grubu Temsilcisi Mediha Gönenç Ortaköylü
Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Temsilcisi Nazmi Bilir
Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu Temsilcisi Ahmet Ursavaş
Yoğun Bakım Çalışma Grubu Temsilcisi Serpil Öcal

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
Merkez Yönetim Kurulu
Başkan N. Arzu Mirici
2. Başkan Ayşe Filiz Koşar
Başkan Yardımcısı Ülkü Yılmaz
Genel Sekreter Sibel Yurt
Sayman Funda Coşkun
Üye Semra Bilaçeroğlu
Üye Hakan Günen
Üye Oğuz Köktürk
Üye Oğuzhan Okutan
Üye Sinem Nedime Sökücü
Üye Çağatay Tezel

Denetleme Kurulu
Mecit Süerdem
Meral Gülhan
Aydın Yılmaz

Etik Kurulu
Nazmi Bilir
Nilgün Gürses
Mustafa Özhan
Copyright @ 2018 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği. LookUs & Online Makale