BİLİMSEL PROGRAM

  14 Ekim, 2018

  08:30-18:30

DPAH’TA AZ KONUŞULANLAR - Oturumu 1

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: DPAH
Oturum Başkanları: Günseli Kılınç, Oğuzhan Okutan

08:30 - 08:55
Kombine pulmoner fibrozis ve amfizem (KPFA) - Arzu Mirici


08:55 - 09:20
Akut fibrinöz ve organize pnömoni (AFOP) - Burak Bahadır, Bülent Altınsoy


09:20 - 09:45
Otoimmün özellikleri olan interstisyel pnömoni (IPAF) - Ulrich Costabel


09:45 - 10:00
Tartışma

  KAHVE ARASI

PULMONER NODÜL KAVRAMI VE YAKLAŞIMLAR - Oturum 6

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: AKCİĞER KANSERİ- GÖĞÜS CERRAHİSİ
Oturum Başkanları: Attila Saygı, Meral Gülhan

10:30 - 10:50
Soliter pulmoner nodüllere bakış açısı değişti mi? - Erkan Yılmaz

10:50 - 11:10
Tanısal algoritma ve yeni evrelemeye göre multipl primer akciğer kanseri - Ülkü Yılmaz

11:10 - 11:30
Pulmoner nodüllerin yönetiminde farklı ve hatalı yaklaşımlar - James Jett

11:30 - 11:50
Cerrah gözüyle pulmoner nodüller - Soner Gürsoy

11:50 - 12:00
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

SÖZLÜ SUNUMLAR

Oturum Başkanları:

VENÖZ TROMBOEMBOLİDE GÜNCEL TEDAVİLER - Oturum 11

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: DPAH
Oturum Başkanları: Ayşegül Karalezli, Çiğdem Biber

14:30 - 14:55
Zor olgularda pulmoner emboli yönetimi - Stavros Konstantinides


14:55 - 15:20
Yeni oral antikoagülanlar - Erdal İn


15:20 - 15:45
Venöz tromboembolide endovasküler tedaviler - Levent Oğuzkurt


15:45 - 16:00
Tartışma

  KAHVE ARASI

OTURUM 16

Toplantı Kodu: MİNİ KONFERANS
Çalışma Grubu: AKCİĞER KANSERİ- GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ
Oturum Başkanları: Semra Bilaçeroğlu, Deniz Köksal

16:30 - 17:00
Hedefe yönelik tedavi ve immünoterapi - James Jett


17:00 - 17:30
Soliter pulmoner nodülün girişimsel tanısı ve tedavisi - Levent Dalar


  Danışmanlar Kurulu

OLGULAR EŞLİĞİNDE ZOR ASTIMDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI - Oturum 2

Toplantı Kodu: İNTERAKTİF OLGU
Çalışma Grubu: ASTIM VE ALERJİ- ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Füsun Kalpaklıoğlu, Levent Cem Mutlu

08:30 - 08:50
OLGU 1 - Fulsen Bozkuş


08:50 - 09:10
OLGU 2 - Gazi Gülbaş


09:10 - 09:30
OLGU 3 - Arzu Didem Yalçın


09:30 - 09:50
OLGU 4 - Ömer Can Kalaycı

09:50 - 10:00
Tartışma

  KAHVE ARASI

REHBERLERLE KOAH - Oturum 7

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: KOAH
Oturum Başkanları: Can Öztürk, Florin Mihaltan

10:30 - 11:10
TÜSAD GOLD 2017 stabil KOAH ve alevlenme tanı-tedavi raporu - Esra Ertan Yazar

11:10 - 11:50
GOLD dışı diğer ülke rehberlerinde stabil KOAH’a yaklaşım - Florin Mihaltan

11:50 - 12:00
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

SÖZLÜ SUNUMLAR

Oturum Başkanları:

YENİ EVRELEMENİN KLİNİK PRATİĞE YANSIMALARI - Oturum 12

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: AKCİĞER KANSERİ- GÖĞÜS CERRAHİSİ
Oturum Başkanları: Recep Demirhan, Ufuk Yılmaz

14:30 - 14:50
Yeni T evre ve bronkoskopik evreleme - İbrahim Onur Alıcı


14:50 - 15:10
Patolojik N' e yaklaşım - Figen Atalay


15:10 - 15:30
M1b; oligometastatik hastalık yaklaşımı farklı mı? - Berna Eren Kömürcüoğlu


15:30 - 15:50
Cerrahi yansımaları - Akif Turna

15:50 - 16:00
Tartışma

  KAHVE ARASI

OTURUM 17

Toplantı Kodu: MİNİ KONFERANS
Çalışma Grubu: KOAH
Oturum Başkanları: Mukadder Çalıkoğlu, Gazi Gülbaş

16:30 - 17:00
PHT tanı ve tedavisinde yenilikler - Stavros Konstantinides


17:00 - 17:30
KOAH’ta immün yanıt ve tedavide yeni hedefler - Arzu Mirici


  Asistan Temsilcisi Seçimi

AĞIR PNÖMONİLER - Oturum 3

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: İNFEKSİYON, YOĞUN BAKIM
Oturum Başkanları: Tülin Çağatay, Müge Aydoğdu

08:30 - 08:50
Bireysel yatkınlık - Mustafa Hikmet Özhan


08:50 - 09:10
Klinik belirteçler - Sezai Taşbakan


09:10 - 09:30
NIMV uygulamaları - Ebru Ortaç Ersoy


09:30 - 09:50
VİP’ten korunma - Defne Altuntaş

09:50 - 10:00
Tartışma

  KAHVE ARASI

TÜTÜN ENDÜSTRİSİNİN YENİ TÜTÜN ÜRÜNLERİ KONUSUNDAKİ EYLEMLERİ - Oturum 8

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: TÜTÜN
Oturum Başkanları: Nazmi Bilir, Şule Akçay

10:30 - 10:55
Elektronik sigara - Ayşegül Karalezli

10:55 - 11:20
IQOS - Özlem Erçen Diken

11:20 - 11:45
Nargile ve diğer ürünler - Şule Akçay

11:45 - 12:00
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

SÖZLÜ SUNUMLAR

Oturum Başkanları:

KİSTİK FİBROZİS - Oturum 13

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI, GÖĞÜS CERRAHİSİ
Oturum Başkanları: Erdal Yekeler, Ayşe Tana Aslan

14:30 - 14:55
Kistik fibrozis ve ülkemizdeki durum - Güzin Cinel


14:55 - 15:20
Erişkinde kistik fibrozis - Ezgi Demirdöğen


15:20 - 15:45
Akciğer nakli ve son dönem hasta izlemi - Ali Yeğinsu


15:45 - 16:00
Tartışma

  KAHVE ARASI

OTURUM 18

Toplantı Kodu: MİNİ KONFERANS
Çalışma Grubu: TÜBERKÜLOZ- ASTIM ve ALERJİ
Oturum Başkanları: Şeref Özkara, Kurtuluş Aksu

16:30 - 17:00
Türkiye’de ve göçmenlerde tüberküloz - Erhan Kabasakal


17:00 - 17:30
Astımda fenotipler klinik karar vermede ne kadar önemli? - Füsun Şahin

UYKU APNE SENDROMUNDA TARTIŞMALI KONULAR "Prof. Dr. Nihat Özyardımcı Anısına" - Oturum 4


Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: UYKU
Oturum Başkanları: Mehmet Karadağ, Duygu Özol

08:30 - 08:50
Genotipten-fenotipe uyku apnesi - Asiye Kanbay


08:50 - 09:10
Overlap sendromu mu, OLDOSA’mı? - Oğuz Köktürk


09:10 - 09:30
Hafif dereceli OSAS’ta; medikal tedavi mi, cerrahi mi? - Duygu Özol


09:30 - 09:50
OSAS’ta yeni geliştirilen PAP dışı tedaviler; yeri var mı? - Önder Öztürk

09:50 - 10:00
Tartışma

  KAHVE ARASI

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MESLEK HASTALIKLARI, İŞ KAZALARI VE YASAL HAKLAR - Oturum 9

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: MESLEK HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: İbrahim Akkurt, Mağfiret Kara

10:30 - 10:55
Hekimlerin meslek hastalıkları, iş kazaları - Pınar Mutlu

10:55 - 11:20
Hemşire ve sağlık teknisyenlerinin meslek hastalıkları, iş kazaları - Mağfiret Kara

11:20 - 11:45
Yasal haklar - Özlem Saniye İçmeli

11:45 - 12:00
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

SÖZLÜ SUNUMLAR

Oturum Başkanları:

İNHALASYON TEDAVİLERİNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ - Oturum 14

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: İNHALASYON
Oturum Başkanları: Mecit Süerdem, Levent Dalar

14:30 - 14:50
İnhalasyon cihazlarının çalışma prensipleri - Arzu Arı


14:50 - 15:10
Ülkemizde inhaler tedaviye uyumsuzluk - Muzaffer Onur Turan


15:10 - 15:30
İnhalasyon tedavisinde farmakoekonomi - Simten Malhan

15:30 - 15:50
Çözüm önerileri - Emel Ceylan

15:50 - 16:00
Tartışma

  KAHVE ARASI

OTURUM 19

Toplantı Kodu: MİNİ KONFERANS
Çalışma Grubu: İNFEKSİYON
Oturum Başkanları: Alpay Azap, Şule Akçay

16:30 - 17:00
HIV ilişkili infeksiyöz akciğer hastalıkları - Halis Akalın


17:00 - 17:30
HIV ilişkili non-infeksiyöz akciğer hastalıkları - Dursun Alizoroğlu

HER YÖNÜYLE AKCİĞER TRANSPLANTASYONU - Oturum 5

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: GÖĞÜS CERRAHİSİ
Oturum Başkanları: Bedrettin Yıldızeli, Ayşe Elif Küpeli

08:30 - 08:55
Hangi hastalar transplantasyona aday? - Ayşe Elif Küpeli


08:55 - 09:20
Hastalar nasıl hazırlanır? - Sinan Türkkan


09:20 - 09:45
Transplantasyon ve sonrası - Erdal Yekeler


09:45 - 10:00
Tartışma

  KAHVE ARASI

Esbriet ile Komorbiditeli IPF hastalarının Yolculuğu

Toplantı Kodu: UYDU SEMPOZYUMU
Sponsor Firma: ROCHE
Oturum Başkanı: Levent Tabak
Konuşmacılar: Ahmet Ursavaş, İsmail Hanta

  ÖĞLE YEMEĞİ

SÖZLÜ SUNUMLAR

Oturum Başkanları:

KOAH’a nereden baktığımız, ne değiştirir? - OTURUM 15

Toplantı Kodu: UYDU SEMPOZYUMU
Sponsor Firma: GSK
Oturum Başkanı: Arzu Mirici
Konuşmacılar: Hakan Günen, Esra Ertan Yazar, Emre Alkin

  KAHVE ARASI

YÜKSEK AKIMLI NAZAL OKSİJEN TEDAVİSİ Mİ? NİMV MU? - Oturum 20

Toplantı Kodu: KARŞIT GÖRÜŞ
Çalışma Grubu: YOĞUN BAKIM
Oturum Başkanları: Filiz Koşar, Cenk Kıraklı

16:30 - 17:00
Yüksek akımlı nazal oksijen - Pervin Hancı


17:00 - 17:30
NİMV - Erdoğan Kunter

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI - Oturum 10

Toplantı Kodu: PANEL
Oturum Başkanları: SErhat Ünal, Dursun Alizoroğlu

10:30 - 10:55
Solunum yolu hastalıklarında kolonizasyon - Alpay Azap


10:55 - 11:20
Solunum yolu enfeksiyonlarında kinolon kullanımı - Güneş Şenol


11:20 - 11:45
Antibiyotik kullanımının sosyo-ekonomik boyutu - Serhat Ünal


11:45 - 12:00
Tartışma

  15 Ekim, 2018

  08:30-18:30

GİRİŞİMSEL PULMONOLOG BAKIŞ AÇISIYLA "PLEVRA" - Oturumu 21

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: PLEVRA- GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ
Oturum Başkanları: Muzaffer Metintaş, Benan Çağlayan

08:30 - 08:50
Plevral girişimler için hasta hazırlığı - Güntülü Ak


08:50 - 09:10
Komplike parapnömonik plevral efüzyon - Deniz Köksal


09:10 - 09:30
Malign plevral efüzyon - Ülkü Aka Aktürk


09:30 - 09:50
Bronkoplevral fistül - Levent Dalar


09:50 - 10:00
Tartışma

  KAHVE ARASI

PNÖMONİDE GÜNCELLEMELER - Oturum 26

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: İNFEKSİYON
Oturum Başkanları: Halis Akalın, Mustafa Hikmet Özhan

10:30 - 11:10
Güncel bilgiler ışığında TGP - Antoni Torres

11:10 - 11:50
Yeni rehberler eşliğinde HGP / VİP’de değişenler? - Antoni Torres

11:50 - 12:00
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

SÖZLÜ SUNUMLAR

Oturum Başkanları:

AKCİĞER KANSERİNDE İDEAL MEDİASTİNAL EVRELEME NASIL YAPILMALIDIR? - Oturum 31

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ- GÖĞÜS CERRAHİSİ
Oturum Başkanları: Mustafa Yaman, Erdoğan Çetinkaya

14:30 - 14:55
Görüntüleme yöntemleri ile evreleme - Can Karaman


14:55 - 15:20
Endoskopik evreleme - Erdoğan Çetinkaya


15:20 - 15:45
Cerrahi evreleme - Çağatay Tezel


15:45 - 16:00
Tartışma

  KAHVE ARASI

OTURUM 36

Toplantı Kodu: MİNİ KONFERANS
Çalışma Grubu: ASTIM ve ALERJİ- GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ
Oturum Başkanları: Semra Bilaçeroğlu, Zeynep Ferhan Özşeker

16:30 - 17:00
Astımda kişiye özgü tedavi: yeni geliştirilen biyolojik ajanlardan kimler yarar görür? - Alberto Papi


17:00 - 17:30
EBUS'la elde edilen doku ve bilgi yeterli mi? - James Jett


AKCİĞERDE EOZİNOFİLLER - Oturum 22

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: ASTIM ve ALERJİ- DPAH
Oturum Başkanları: Günseli Kılınç, Birsen Mutlu

08:30 - 08:50
Havayolu hastalığı - Alberto Papi


08:50 - 09:10
Parankim hastalığı - Nesrin Öcal


09:10 - 09:30
ABPA - Ayşe Aktaş


09:30 - 09:50
AKOS - Levent Cem Mutlu

09:50 - 10:00
Tartışma

  KAHVE ARASI

KOAH'DA ANTİİNFLAMATUVAR TEDAVİ "Sema Umut Onuruna" - Oturum 27

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: KOAH
Oturum Başkanları: Sema Umut, Mecit Süerdem

10:30 - 10:55
Mevcut ajanlar ihtiyacı ne kadar karşılıyor ? - Alberto Papi

10:55 - 11:20
IKS-LABA kombinasyonları kimler için ? - Can Öztürk

11:20 - 11:45
Gelecekte yeni ajanlar var mı? - Hakan Günen

11:45 - 12:00
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

SÖZLÜ SUNUMLAR

Oturum Başkanları:

SARKOİDOZ - Oturum 32

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: DPAH
Oturum Başkanları: Esen Akkaya, Gamze Kırkıl

14:30 - 14:55
Pulmoner sarkoidoz; ne zaman tedavi edelim? - Onur Yazıcı


14:55 - 15:20
Ekstrapulmoner sarkoidoz varsa... - Murat Yalçınsoy


15:20 - 15:45
Kronik sarkoidoz tedavisi - Ulrich Costabel


15:45 - 16:00
Tartışma

  KAHVE ARASI

OTURUM 37

Toplantı Kodu: MİNİ KONFERANS
Çalışma Grubu: DPAH- GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ
Oturum Başkanları: Benan Çağlayan, İsmail Hanta

16:30 - 17:00
KOAH’lı hasta eğitimi, kişisel yönetim ve telemonitorizasyon - Seda Tural Önür


17:00 - 17:30
Yaşlı hastada bronkoskopi ve girişimsel işlemler nereye kadar? - Sevinç Sarınç

OLGU ÖRNEKLERİYLE KPET YORUMLAMA - Oturum 23

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: FİZYOLOJİ
Oturum Başkanları: Lütfi Çakar, Sanlı Sadi Kurdak

08:30 - 08:50
Olgu I - Hızır Kurtel


08:50 - 09:10
Olgu II - Gökhan Metin


09:10 - 09:30
Olgu III - Uğur Dal


09:30 - 09:50
Olgu IV - Metin Baştuğ

09:50 - 10:00
Tartışma

  KAHVE ARASI

OLGULARLA PULMONER REHABİLİTASYON - Oturum 28

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: SOLUNUM REHABİLİTASYONU
Oturum Başkanları: Nilgün Gürses, Lütfiye Kılıç

10:30 - 10:55
KOAH'ta PR - Hülya Şahin

10:55 - 11:20
Kistik fibroziste PR - Semiramis Özyılmaz

11:20 - 11:45
Postoperatif hastada PR - Alis Kostanoğlu

11:45 - 12:00
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

SÖZLÜ SUNUMLAR

Oturum Başkanları:

UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİNDE DOĞRU CİHAZ SEÇİMİ, HANGİ CİHAZ ? KİME ? NE ZAMAN ? SORUNLAR - Oturum 33

Toplantı Kodu: İNTERAKTİF OLGU
Çalışma Grubu: UYKU
Oturum Başkanları: Oğuz Köktürk, Ahmet Ursavaş

14:30 - 14:50
CPAP, APAP - Handan İnönü Köseoğlu


14:50 - 15:10
BPAP, BPAP-S, BPAP-ST, AVAPS - Ahmet Ursavaş


15:10 - 15:30
ASV ve yeni geliştirilen modlar - Hüseyin Lakadamyalı

15:30 - 15:50
PAP tedavisinde sorunlar, çözümleri - Hilal Ermiş


15:50 - 16:00
Tartışma

  KAHVE ARASI

OTURUM 38

Toplantı Kodu: MİNİ KONFERANS
Çalışma Grubu: DPAH- AKCİĞER KANSERİ
Oturum Başkanları: Oğuzhan Okutan, Murat Kıyık

16:30 - 17:00
Hipersensitivite pnömonisi, sınıflama - tanı - Feza Uğurman


17:00 - 17:30
Akciğer kanserlerinde göğüs hastalıkları inisiyatifi - Ufuk Yılmaz

KALP YETMEZLİĞİNDE SOLUNUM YETMEZLİĞİ NEDENLERİ - Oturum 24

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: YOĞUN BAKIM
Oturum Başkanları: Erdoğan Kunter, Hatice Kutbay Özçelik

08:30 - 09:10
Hipoksemik solunum yetmezliği - Hatice Kutbay Özçelik


09:10 - 09:50
Hiperkapnik solunum yetmezliği - Serpil Öcal

09:50 - 10:00
Tartışma

  KAHVE ARASI

AKCİĞER YAŞLANMASI MI? KOAH MI? İPF Mİ? - Oturum 29

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: GERİATRİ- KOAH- DPAH
Oturum Başkanları: Arzu Ertürk, Bülent Altınsoy

10:30 - 10:55
Yaşlanma ile birlikte akciğerde fizyolojik değişiklikler - Arzu Ertürk

10:55 - 11:20
Yaşlı hastada İPF - Aysun Şengül

11:20 - 11:45
Yaşlı hastada KOAH - Sevinç Sarınç Ulaşlı

11:45 - 12:00
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

SÖZLÜ SUNUMLAR

Oturum Başkanları:

KOAH VE KLİNİK SORUNLAR - Oturum 34

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: KOAH
Oturum Başkanları: Mukadder Çalıkoğlu, Gazi Gülbaş

14:30 - 14:55
Eozinofilinin tanı ve tedavi aşamasında önemi - Mecit Süerdem


14:55 - 15:20
Sık alevlenme, pnömoni sorunu ve yönetimi - Mukadder Çalıkoğlu


15:20 - 15:45
Yaşlı ve komorbiditesi olan hastada tedavi yaklaşımı - Esra Uzaslan

15:45 - 16:00
Tartışma

  KAHVE ARASI

OTURUM 39

Toplantı Kodu: MİNİ KONFERANS
Çalışma Grubu: TÜTÜN - ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Sevgi Pekcan, Kamile Marakoğlu

16:30 - 17:00
Erken tanı ve LLN - Funda Coşkun


17:00 - 17:30
Çocukluk çağı tüberkülozu, tanı ve tedavide farklılıklar - Zafer Ecevit

DİRENÇLİ TB’NİN KLİNİK VE PROGRAMATİK YÖNETİMİNİN GÜNCELLENMESİ " Emel Çağlar Onuruna" - Oturum 25

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: TÜBERKÜLOZ
Oturum Başkanları: Emel Çağlar, Şeref Özkara

08:30 - 08:50
Tanıda kullanılan moleküler testler - Orhan Kaya Köksalan


08:50 - 09:10
Hızlı moleküler tanıların klinik uygulamaları - Şeref Özkara


09:10 - 09:30
DSÖ kılavuzu ışığında tedavinin düzenlenmesi - Mediha Gönenç Ortaköylü

09:30 - 09:50
Yeni anti-TB ilaçların kullanımı - Aylin Babalık

09:50 - 10:00
Tartışma

  KAHVE ARASI

IPF’nin Seyrinde ve Tedavisinde Deneyimler - OTURUM 30

Toplantı Kodu: UYDU SEMPOZYUMU
Sponsor Firma: BOEHRINGER INGELHEIM
Oturum Başkanı: Oğuzhan Okutan
Konuşmacı: Ebru Edis

  ÖĞLE YEMEĞİ

SÖZLÜ SUNUMLAR

Oturum Başkanları:

Nefes Kesen Hastalıklarda Güncel Gelişmeler - OTURUM 35

Toplantı Kodu: UYDU SEMPOZYUMU
Sponsor Firma: ASRTRAZENECA
Oturum Başkanı: Can Öztürk
Konuşmacılar: Alberto Papi, Hakan Günen

  GEAK Toplantısı

  16 Ekim, 2018

  08:30-16:30

YILIN MAKALELERİ- GEAK OTURUMU - Oturum 41

Toplantı Kodu: PANEL
Oturum Başkanları: Ercan Kurtipek, Nagihan Durmuş Koçak

08:30 - 08:45
Akciğer kanseri - Nilgün Yılmaz Demirci


08:45 - 09:00
Girişimsel pulmonoloji - Ayperi Öztürk


09:00 - 09:15
Uyku bozuklukları - Funda Aksu

09:15 - 09:30
Astım - Elif Babaoğlu

09:30 - 09:45
KOAH - Nevin Fazlıoğlu

09:45 - 10:00
Tartışma

  KAHVE ARASI

SANTRAL HAVAYOLU OBSTRÜKSİYONLARINDA BRONKOSKOPİK GİRİŞİMLER- KİMİ, NASIL, NE KADAR TEDAVİ EDER? - Oturum 45

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ
Oturum Başkanları: Saadettin Çıkrıkçıoğlu, Aydın Yılmaz

10:30 - 10:55
Benign hastalıklarda - Zafer Aktaş

10:55 - 11:20
Malign hastalıklarda - Sinem Nedime Sökücü

11:20 - 11:45
Türkiye’de durum - Cengiz Özdemir

11:45 - 12:00
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

Çalışma Grup Toplantıları

Oturum Başkanları:

İPF TEDAVİSİ - Oturum 50

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: DPAH
Oturum Başkanları: Esra Uzaslan, Funda Coşkun

14:30 - 14:55
"Bekle-gör" veya "başla" - Oğuzhan Okutan


14:55 - 15:20
Hangi tedaviyi kullanmalıyım? - Ulrich Costabel


15:20 - 15:45
Progresyon oldu ne yapmalıyım? - Gamze Kırkıl


15:45 - 16:00
Tartışma

KAPANIŞ SEREMONİSİ

AKCİĞER ADENOKARSİNOMUNDA GÜNCELLEME - Oturum 42

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: GÖĞÜS CERRAHİSİ- AKCİĞER KANSERİ
Oturum Başkanları: Recep Savaş, Ülkü Yılmaz

08:30 - 08:55
Radyolojik tanımlama- "Alt tip ve değişik paternler" - Canan Akman


08:55 - 09:20
Hedefe yönelik tedaviler - Meral Gülhan


09:20 - 09:45
Sublober rezeksiyonlar - Celalettin Kocatürk

09:45 - 10:00
Tartışma

  KAHVE ARASI

ÖZEL DURUMLARDA MEKANİK VENTİLASYON - Oturum 46

Toplantı Kodu: İNTERAKTİF OLGU
Çalışma Grubu: YOĞUN BAKIM
Oturum Başkanları: Pınar Ergün, Serpil Öcal

10:30 - 10:55
Gebe hasta - Kazım Rollas

10:55 - 11:20
İntrakraniyal patolojisi olan hasta - Murat Sungur

11:20 - 11:45
ECMO’daki hasta - Cenk Kıraklı

11:45 - 12:00
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI

Oturum Başkanları:

NADİR PLEVRAL HASTALIKLAR VE TEDAVİLERİ - Oturum 51

Toplantı Kodu: İNTERAKTİF OLGU
Çalışma Grubu: PLEVRA- GÖĞÜS CERRAHİSİ
Oturum Başkanları: Güntülü Ak, Ozan Usluer

14:30 - 14:50
Şilotoraks - Cansel Atinkaya


14:50 - 15:10
Eozinofilik plevral efüzyon - Serap Duru Akçalı


15:10 - 15:30
Postkardiak hasar/ cerrahi - Ceyda Anar


15:30 - 15:50
Kollajen doku hastalıklarına bağlı plevral efüzyon - Pınar Akın Kabalak

15:50 - 16:00
Tartışma

HİPOKSİ - Oturum 43

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: FİZYOLOJİ- YOĞUN BAKIM
Oturum Başkanları: Gülderen Şahin, Nermin Karaturan Yelmen

08:30 - 08:55
Nedenleri ve etkileri - Levent Öztürk


08:55 - 09:20
Hipoksiye uyum yanıtları ve adaptasyon – "sistemik ve hücresel uyum" - Kerem Tuncay Özgünen


09:20 - 09:45
Hipoksi ve solunum yetmezliği yönetimi - Fatma Yıldırım

09:45 - 10:00
Tartışma

  KAHVE ARASI

ÖZEL DURUMLARDA TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ - Oturum 47

Toplantı Kodu: İNTERAKTİF OLGU
Çalışma Grubu: TÜBERKÜLOZ
Oturum Başkanları: Tevfik Özlü, Mediha Gönenç Ortaköylü

10:30 - 10:55
HIV ile enfekte kişide - Figen Alkan

10:55 - 11:20
Gebede - Gülşah Günlüoğlu

11:20 - 11:45
Yoğun bakım hastasında - Filiz Koşar

11:45 - 12:00
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI

Oturum Başkanları:

SOLUNUMSAL İNFEKSİYONLAR - Oturum 52

Toplantı Kodu: İNTERAKTİF OLGU
Çalışma Grubu: İNFEKSİYON- ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Ayşe Tana Aslan, Nazan Şen

14:30 - 14:50
Solunum yolu viral infeksiyonları - Yusuf Aydemir


14:50 - 15:10
Çok ilaca dirençli bakteriyel infeksiyonlar - Müge Aydoğdu


15:10 - 15:30
Solunum yolu mantar infeksiyonları - Şerife Savaş Bozbaş

15:30 - 15:50
Çocuk hastada pnömoni - Mehmet Köse


15:50 - 16:00
Tartışma

ÖZEL DURUMLARDA İNHALASYON TEDAVİSİ - Oturum 44

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: İNHALASYON- ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Zafer Ecevit, Yusuf Aydemir

08:30 - 08:55
Yaşlıda - Emel Ceylan


08:55 - 09:20
Yoğun bakım hastasında - Gülbin Aygencel

09:20 - 09:45
Kistik fibrozis ve non-kistik fibrozis bronşektazide inhale antibiyotik kullanımı - Sevgi Pekcan

09:45 - 10:00
Tartışma

  KAHVE ARASI

PEDİATRİK GÖĞÜS CERRAHİSİ - Oturum 48

Toplantı Kodu: PANEL
Çalışma Grubu: GÖĞÜS CERRAHİSİ- ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Ayşe Tana Aslan, Soner Gürsoy

10:30 - 10:50
Hava yolu yönetimi - Sedat Ziyade

10:50 - 11:10
İyi tedavi edilememiş enfeksiyonlar ve bronşektazi - Hakkı Ulutaş

11:10 - 11:30
Çocukluk çağı plevral efüzyonlarının yönetimi - Hasan Türüt

11:30 - 11:50
Toraks cerrahisi geçiren çocuklarda uzun süreli klinik izlem - Ayşe Tana Aslan

11:50 - 12:00
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI

Oturum Başkanları:

MARJİNAL HASTA ADAYLARINA YAKLAŞIM - Oturum 53

Toplantı Kodu: İNTERAKTİF OLGU
Çalışma Grubu: AKCİĞER KANSERİ- GÖĞÜS CERRAHİSİ
Oturum Başkanları: Meral Gülhan, Ahmet Üçvet

14:30 - 14:50
İleri yaşlı - Berker Özkan


14:50 - 15:10
Ampiyem - Gülru Polat


15:10 - 15:30
KOAH - Burcu Yiğitbaş

15:30 - 15:50
Diffüz parankimal akciğer hastalığı - Sibel Yurt

15:50 - 16:00
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI

Oturum Başkanları:

AKCİĞER VOLÜM KÜÇÜLTME TEDAVİLERİ - Oturum 54

Toplantı Kodu: TAMAMLAYICI GÖRÜŞ
Çalışma Grubu: GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ- GÖĞÜS CERRAHİSİ-KOAH
Oturum Başkanları: Mehmet Ali Bedirhan, Hakan Günen

14:30 - 15:10
Cerrahi tedavi - Alper Toker


15:10 - 15:50
Endoskopik tedaviler - Erdoğan Çetinkaya


15:50 - 16:00
Tartışma

Copyright @ 2018 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği. LookUs & Online Makale