Tükenmeyen Nefesle

Skip Navigation LinksANA SAYFA : YÖNETMELİK / YÖNERGELER : TÜSAD Akademik Yayınlar Yönergesi

TÜSAD Akademik Yayınlar Yönergesi

Amaç ve Kapsam
1.Amaç:
Bu yönergenin amacı,  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde olmak üzere, akademik yayınların kalitesini yükseltmek, bilimsel standartların korunmasını sağlamak, yayın organlarımızın ulusal ve uluslararası kabul edilebilirliğini sağlamaktır. Yönerge, bu amaca yönelik olarak akademik yayınların takibi, denetimi ve değerlendirmesi aşamaları için yol haritasını belirler.

2. Kapsam:
a. Eurasian Journal of Pulmonology dergisinin yayın kurulunun oluşturulmasını, yayın kurulu içerisindeki görev alanlarına ait yetki ve sorumlulukların  tanımlanmasını, yayın kurulunun çalışma prensiplerini
b. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği kitaplarının hazırlanma ve yayın danışma kurulu tarafından değerlendirilme prensiplerini, 
c. Rehber, uzlaşı raporu ve kılavuzların hazırlanma ve yayın danışma kurulu tarafından değerlendirilme prensiplerini,  
d. Uluslararası kılavuzların Türkçe tercümelerinin hazırlanma ve yayın danışma kurulu tarafından değerlendirilme prensiplerini belirler

Organizasyon ve Görev tanımlamaları

a. Eurasian Journal of Pulmonology

Derneğin bilimsel periyodik yayın organıdır. Yılda 3 sayı ve  İngilizce olarak yayınlanır.
Derginin Sahibi: Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği MYK Başkanı derginin sahibidir.
Derginin Yazı işleri Müdürü: Derginin yasalar önündeki sorumlusudur ve dernek MYK’sı tarafından görevlendirilir.
Editör ve Bölüm Editörleri (Editörler Kurulu): Dergi Editörü veya Editörleri,  TUSAD MYK tarafından, akademik nitelikler, akademik liyakat faktörleri gözetilerek ve TÜSAD üyesi olma koşulu aranarak seçilir ve yayın kurulunu oluşturmak üzere görevlendirir. Editör/Editörler çalışmak istedikleri bölüm editörlerini editör seçimindeki özellikleri gözeterek seçer ve TÜSAD MYK’sına bildirir. TÜSAD MYK tarafından onaylanan yayın kurulu göreve başlar.
Editör ve bölüm editörü seçilebilmek için, SCI veya SCIe kapsamındaki dergilerde en az 10 adet yayına sahip olmak ve İyi Hakemlik Sertifika programını tamamlamış olmak koşulu aranır veya seçilenlerin bu eğitimi alması beklenir.
Editörler kurulunun görev süresi 6 yıldır, bu süre sonunda editör ve bölüm editörleri son 1 kez daha seçilebilirler.
Editörün görev ve sorumlulukları: Editör TÜSAD MYK tarafından seçilerek bu göreve getirilir. Temel görevi derginin zamanında ve bilimsel niteliklere uygun olarak çıkarılmasını sağlamaktır. Editör derginin temel yayın politikasına bağlı kalmak ve bilimsel esaslardan ödün vermemek koşuluyla dergi işlerini yürütmede bağımsızdır. Editör görevlerini yerine getirmede kusur gösterirse, MYK tarafından önce yazılı olarak uyarılır, kusur devam ederse MYK tarafından görevden alınabilir.

Editörün sorumlulukları:

 1. Derginin zamanında yayınlanmasını sağlamak.
 2. Gereksinim olan konularda Ek sayı hazırlanmasına karar vermek.
 3. Derginin yayın hazırlama esaslarını belirten yazarlara bilgi bölümünü hazırlamak ve gerektiğinde güncellemek,
 4. Dergiye yayınlanmak üzere gelen makalelerin  kısa süre içerisinde değerlendirilmesini sağlamak ve yazarlara bilgi vermek,
 5. Makalenin değerlendirilmesi sürecinde çift taraflı gizliliği sağlamak (yazar ve hakemlerin birbirini tanımaması)
 6. Dergide yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin etik kurallara uygun olarak hazırlandığından, etik kurul kararı alınmış olduğundan, bilgilendirilmiş onam formlarının alınmış olduğundan ve deneysel çalışmalarda hayvan haklarını gözeten ilgili uluslararası kurallara uyulmuş olduğundan emin olmak
 7. Yayın etiği ihlali kuşkusunda derhal tüm olanakları kullanarak konuyu derinlemesine araştırmak ve etik ihlali varlığında makale hakemler tarafından kabul edilmiş olsa dahi yayınlamama kararı vermek. İhlal makale yayınlandıktan sonra ortaya çıkmış ise bu durumu dergide yer alan bir yazı ile açıklamak (mahkeme kararı vb kurul kararları)
 8. Yayınlanmasına karar verilmiş makaleler için yayın hakkı devir sözleşmesi, yazar katkı formu, çıkar çatışması formlarının eksiksiz doldurularak gönderildiğinden emin olmak
 9. Derginin her sayısında yayınlanan makale çeşitliliğini sağlamak
 10. Makaleleri her aşamada yazım hataları, metodolojik hatalar yönünden gözden geçirmek ve en son yayınlanma aşamasında tekrar kontrol etmek
 11. Editörün bağımsız davranmalarını engelleyecek kişisel bağlantıları olmamak.
 12. Yukarıda tanımlanan bu görevlerin yerine getirilmesi için bölüm editörlerini görevlendirmek, iş bölümü yapmak.
 13. Bölüm editörlerinin görevlerinin yerine getirilmesinde eksiklik, yetersizlik olup olmadığını değerlendirmek.
 14. Bölüm editörlerinin görevlerini yerine getirmede eksiklik saptandığında bu durumu MYK’ya bildirmek ve gerekirse görev değişimi yapılmasını sağlamak.
 15. Derginin yerli ve yabancı editöryel board’ını objektif ve bilimsel kriterlere göre oluşturmak.
 16. Derginin WEB sayfasını takip etmek, güncel gereksinimlere göre güncellemek.
 17. Derginin faaliyet ve gelişmeleri hakkında en az yılda 1 kez MYK’yı bilgilendirmek.
b. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği kitaplarının hazırlanma ve yayın danışma kurulu tarafından değerlendirilmesi prensipleri
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Akademik yayınlarının denetlenmesi Akademik Yayınlardan Sorumlu MYK üyesinin koordinatörlüğünde, dernek başkanı, dernek 2. başkanı, genel sekreteri, saymanı, çalışma gruplarından sorumlu MYK üyesinden oluşan Yayın Danışma Kurulu tarafından yapılır. Bu kurulun amacı dernek yayınlarının bilimsel ve etik  niteliğini yüksek tutmak, yayınların derneğin amaçlarına uygun olup olmadığını denetlemek, alanımızdaki gereksinimlere uygun olup olmadığını belirlemek ve bu yayınların zamanda basılı ya da elektronik ortamda yayınlanmasını sağlamaktır.
Akademik yayınlarların yazımına, Çalışma Gruplarından Yayın Talep Formu   ile gelen önerilerin, Yayın Danışma Kurulu tarafından değerlendirilmesi ve MYK tarafından olur verilmesi ile karar verilir. Gelen talep, gerekçe gösterilerek ret edilebilir.
MYK veya Yayın Danışma Kurulu tarafından da çalışma grubundan yayın (kitap, bülten, rehber, uzlaşı raporu ve diğer) istenebilir. Çalışma grubuna yapılan bu istek ÇG yönetim kurulu tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilir veya gerekçe gösterilerek ret edilebilir.

İlgili eser yayın için hazırlandıktan ve editör(ler) tarafından baskıya hazır hale getirildikten sonra Yayın Danışma Kurulu son değerlendirmesi için TÜSAD Genel Merkezi’ne bir ön yazı ile gönderilir. Yayın Danışma Kurulu koordinatörü yayının değerlendirilmesi için görev bölümü yapar ve değerlendirme sonuçlandıktan sonra sonucu yayın editörüne bildirerek basım veya elektronik ortamda yayım sürecini başlatır.

c. Rehber, uzlaşı raporu, kılavuz ve uluslararası kılavuzların Türkçe tercümelerinin hazırlanma ve yayın danışma kurulu tarafından değerlendirilme prensipleri

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği tarafından hazırlanacak olan rehber, uzlaşı raporu ve kılavuz türü yayınlar, çalışma grubu ya da gruplarından gelen tekliflerin MYK tarafından değerlendirilmesi ve ülke gereksinimleri doğrultusunda karar verilmesi neticesinde hazırlanır. Aynı şekilde dernek MYK’sı herhangi bir konuda rehber, uzlaşı raporu veya kılavuz hazırlanmasına karar verip bu kararı ilgili çalışma grubu ya da gruplarına teklif edebilir. Teklifin yapıldığı çalışma grubu bu teklifi kendi yürütme kurulunda tartışarak karar verir. Aynı şekilde teklif çalışma grubundan gelmişse konu MYK’da tartışılır ve karar bağlanır. Her 2 tarafta ret durumunda gerekçelerini yazılı olarak karşı tarafa gönderir. Her ne şekilde olursa olsun hazırlanan eser son aşamada Dernek Yayın Danışma Kurulu tarafından gözden geçirilir ve denetlenir.

PDF ulaşmak için tıklayınız...

ÜYE GİRİŞİ


   
Şifremi Unuttum
  

TÜSAD ÜYELİK BAŞVURUSU

ETKİNLİK TAKVİMİ

Mayıs 2024
PztSalÇarPerCumCmtPaz
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
 LookUs & Online Makale