Tükenmeyen Nefesle

Skip Navigation LinksANA SAYFA : YÖNETMELİK / YÖNERGELER : TÜSAD Çalışma Grupları Yönetmeliği

TÜSAD Çalışma Grupları Yönetmeliği

Madde 1. Çalışma grubu veya koordinasyon kurulunun (bundan sonra bu iki yapı sadece çalışma grubu olarak isimlendirilecek) amaçları; alanlarında araştırmalar yapmak, bilgi üretmek, yaymak ile halkı aydınlatıcı aktiviteler yapmak ve bu faaliyetleri TÜSAD Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve diğer çalışma grupları ile işbirliği içinde gerçekleştirmektir. 

Madde 2.
Çalışma grubu üyelerden gelen teklif üzerine TÜSAD MYK kararı ile kurulur. 

Madde 3.
Çalışma grubunun yapısı; üyeler, genel kurul ve yürütme kurulu üyelerinden oluşur. 

Madde 4.
TÜSAD üyeleri ilgi alanına giren en çok 2 çalışma grubuna üye olabilir. Koordinasyon kurulları kendi alanlarındaki üyeleri kapsar ve bu üyeler ek olarak bir çalışma grubu üyeliğini de seçebilirler.

Madde 5.
Her üye sadece bir çalışma grubunun  genel kuruluna katılır.  Üyenin genel kurullarda oy kullanabilmesi için en az bir ay öncesinden çalışma grubu üyeliğine kayıt yaptırması gerekir. 

Madde 6.  Çalışma grubu seçimli genel kurulu üç yılda bir defa TÜSAD Ulusal Kongresi sırasında toplanır.  Üye defteri çalışma grubu yürütme kurulu seçimlerinde esas alınır.

Madde 7.
Genel kurul esasları:

 1. Çalışma Grubu Genel Kurulu için üyeler arasından bir başkan ve bir sekreter seçimi yapılır.
 2. Bir önceki yürütme kurulu başkanı veya başkanın yerine bir yürütme kurulu üyesi dönemlerinde yapılmış olan faaliyetler hakkında bilgi verir.
 3. Gizli oylama ile yapılan yürütme kurulu seçiminde alınan oy sıralamasına göre 5 asil, 3 yedek üye belirlenir.
 4. Oyların eşit olması durumunda kura ile sıralama  belirlenir.
 5. Yürütme Kurulu kendi aralarından gizli veya açık oylama ile başkan ve sekreter seçimini yapar.
 6. Sadece bir çalışma grubunun yürütme kurulu üyeliğinde görev alınabilir. 
 7. Yürütme kurulu üyelerinin görev süreleri üst üste olmak kaydıyla iki görev dönemiyle sınırlıdır.
 8. Bir çalışma grubu yürütme kurulunda üst üste iki dönem görev yapmış olanlar, bu sürenin bitiminde üyesi olduğu diğer çalışma grubu yürütme kurulu üyeliğine seçilebilirler.
 9. Başkan ve sekreterlerin görevleri sadece bir çalışma dönemi ile sınırlıdır.
 1. TÜSAD çalışma gruplarından birisinde yürütme kurulu üyesi seçilen bir

üye bir başka derneğin aynı çalışma grubunun yürütme kurulunda görev alamaz. 

Madde 8.
Çalışma grubu yürütme kurulu üyeleri, başkan ve sekreter görevlendirmeleri için tanımlanan görev süreleri koordinasyon kurulları için  geçerli değildir.

Madde 9.
Çalışma grubu yürütme kurulu TÜSAD ulusal kongresinde toplanır. Gerekli olan durumlarda çalışma grubunun teklifi ve TÜSAD MYK’sının onayı ile yıl içinde ikinci kez toplanabilir. Başkanın bulunmadığı toplantılarda sekreter aynı zamanda başkanlık görevini üstlenir.

Madde 10.
Çalışma grubu yürütme kurulu kararları oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı karar kabul edilir. Yürütme kurulunda alınan kararlar karar defterine yazılı olarak aktarılır ve karar defteri dernek genel merkezine teslim edilir. Alınan kararlar TÜSAD MYK’sı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

Madde 11.
Çalışma grubu yürütme kurulundan istifa eden üyenin yerine yedek üye listesinden en fazla oyu almış olan üye TÜSAD MYK tarafından yürütme kurulu üyesi olarak atanır. Çalışma grubu yürütme kurulu başkan ve/veya sekreter istifasında yeniden başkan ve/veya sekreter seçimi yapılır.

Madde 12.
İstifa eden üye sayısı yürütme kurulunun çoğunluğunu oluşturur ise veya TÜSAD MYK’nın gerekli gördüğü durumlarda çalışma grubu yürütme kurulu TÜSAD MYK tarafından feshedilerek yerine çalışma grubu üyelerinden olmak üzere yeni yürütme kurulu oluşturulur. Feshedilen yürütme kurulunun üyelerine alınan karar gerekçeleri ile birlikte bildirilir. Atama ile belirlenen yeni yürütme kurulu, görev dağılımını yaparak ilk seçimli genel kurula kadar görevine devam eder. 

Madde 13.
Yeni kurulan çalışma gruplarında yürütme kurulu üyesi (üyeleri) istifasında yeni üye (üyeler) TÜSAD MYK tarafından atanır.

Madde 14.
Çalışma grubunun görevleri:

 1. Sempozyum, seminer, eğitim kursları, bilimsel toplantılar düzenler. Planlanan eğitim çalışmaları TÜSAD Akademi Yürütme Kurulu (AYK) ve MYK’ya bildirilir. AYK ve MYK onayı ile çalışmalara başlanır. AYK Başkanı toplantı organizasyon komitelerinde yer alır. 
 2. Halka yönelik eğitim programları düzenler. 
 3. Kendi alanları ile ilgili toplumu ve hastaları aydınlatıcı bilgiyi her iletişim aracını kullanarak yayar.
 4. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Ulusal Kongresi’nden ayrı bir kongre düzenleyemezler. 
 5. Bilimsel araştırmaları planlar, yürütür ve üyeleri teşvik eder. 
 1. Ülke düzeyinde veri tabanı oluşturur ve bunun sürekliliğini sağlar. 
 2. Üyeler, diğer sağlık çalışanları ve topluma yönelik kitap, rehber, kısa raporlar ve her türlü eğitim materyali hazırlar.
 3. Belirli konularda ayrıntılı değerlendirme ve araştırma yapmak üzere; TÜSAD’ın diğer organları, alanında uzmanlar, kurum ve kuruluşlarla ortak inceleme, araştırma grubu, uzlaşı paneli kurar ve çalıştay düzenler. 
 4. Ulusal ve uluslararası dernekler veya bu derneklerin çalışma grupları ile bilimsel çalışmalar ve eğitici faaliyetler için iletişim kurar, faaliyet planlar, planlanmış çalışmalara katılır veya yürütür. 
 5. Çalışma grupları yapacakları tüm faaliyetler ve görevlendirmeler için TÜSAD MYK’dan onay almak zorundadır. 
 6. Çalışma grupları gerekli olan durumlarda TÜSAD MYK Çalışma Grupları Sorumlusu ile iletişim kurarlar. 

Madde 15. TÜSAD MYK kararı ile kurulan yeni çalışma grubunun yürütme kurulu üyeleri bu karar ile birlikte belirlenir. Görev alan yürütme kurulu üyeleri kayıt oldukları çalışma gruplarının birisinden ayrılarak yeni kurulan çalışma grubuna kayıtlarını yaptırırlar. Görevlendirilen yürütme kurulu en kısa süre içerisinde ilk toplantılarını ve görev paylaşımını yapar. Kurucu yürütme kurulu görev süresi seçimli ilk genel kurula kadar devam eder. Bu süre Madde 7’de belirlenen süre içinde kabul edilmez. 

Madde 16.
Yönetmelikte yer almayan konularda MYK karar verir.

Madde 17.
Bu yönetmelik TÜSAD Merkez Yönetim Kurulu 22.09.2019 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

TÜSAD Çalışma Grupları Yönetmeliği İçin Tıklayınız.

ÜYE GİRİŞİ


   
Şifremi Unuttum
  

TÜSAD ÜYELİK BAŞVURUSU

ETKİNLİK TAKVİMİ

Temmuz 2024
PztSalÇarPerCumCmtPaz
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
 LookUs & Online Makale