Tükenmeyen Nefesle

Skip Navigation LinksANA SAYFA : YÖNETMELİK / YÖNERGELER : TÜSAD Araştırma Destek Fonu Yönetmeliği

TÜSAD Araştırma Destek Fonu Yönetmeliği

Madde 1. Amaç ve kapsam: Bu yönetmelik, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) araştırma projesi hazırlanması, değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin esasları düzenler.

Madde 2.
Projelerin başvuru şartları:

 1. Yönetmelik esaslarına uygun proje hazırlanması,
 2. Projenin solunum sistemi fizyolojisi, epidemiyolojisi veya hastalıkları alanında olması,
 3. Projenin Türkiye hudutları içinde yapılacak olması ve yapılacağı kurumdan izin alınmış olması,
 4. Lokal Etik Kurul onayının alınması,

Madde 3. Proje hazırlanması:
Ekte yer alan Proje Öneri Formu hazırlanmasında aşağıda yazılı olanlar dikkate alınmalıdır.

 1. Amaç ve Kapsam: Önerilen çalışmanın amacı, kapsamı, bilime katkısının ne olacağı belirtilmelidir.
 2. Yöntem: İncelenmek üzere seçilen parametreler sıralanmalı ve uygulanacak yöntem açıkca anlatılmalıdır. Denek sayısı, bu sayının nasıl belirlendiği ve çalışmanın sonlanma noktaları ile kullanılacak istatistik yöntem veya yöntemler net olarak belirtilmelidir.
 3. Araştırma Olanakları: Çalışmanın yapılacağı kuruluşta mevcut olan ve proje çerçevesinde elde edilecek araştırma olanakları belirtilmelidir.
 4. Yönetim Düzeni: Projede görev alacak araştırmacıların isimleri, sorumlulukları ve projedeki işlevleri belirtilmelidir.
 5. Çalışma Takvimi: Proje kabulünün tebliğ tarihi projenin başlangıç tarihidir. Projenin bitim tarihi en geç 2 yıl sonradır. Projenin aşamaları ve bunların ne zaman gerçekleşeceği belirtilmelidir.
 6. Bütçe: Sarf malzemeleri bütçede tek tek belirtilmelidir. Proje için gerekli alet, teçhizat ve sarf malzemelerinin proforma faturaları da forma eklenmelidir. Deney hayvanlarının kullanılacağı araştırmalarda ödenek öngörülmüş olmalıdır.
 7. Etik Kurul Onayı: Tüm proje başvuruları için Lokal Etik Kurul Onayı gereklidir.
 8. Proje Yürütücüsü özgeçmişi ve yayın listesi eklenmelidir. Araştırmacılar için özgeçmiş ve yayınları arasından seçilmiş beş yayın verilmelidir.
 9. Proje dört nüsha olarak hazırlanmalıdır.

Madde 4. Projelerin kabul edilmesi:
Yönetmelik kurallarına uygun hazırlanmış ve teslim edilmiş olan projeler, TÜSAD MYK  Genel Sekreteri tarafından ilk MYK toplantısı gündemine alınır.  Proje değerlendirilmeye uygun bulunur ise birer nüsha proje dosyası Proje Değerlendirme Kurulu üyelerine gönderilir. 

Madde 5.
Proje Değerlendirme Kurulu (PDK):
PDK bir başkan ve iki üyeden oluşur. TÜSAD başkanı aynı zamanda PDK başkanıdır. PDK iki üyesi, seçimli Genel Kurul sonrasındaki ikinci MYK toplantısında belirlenir.  Görevden isteği ile ayrılan PDK üyesi yerine yeni bir üye seçilir. Üyeler tekrar aynı göreve seçilebilirler. PDK kendi arasındaki tüm iletişimi mail ortamında yapar.

Madde 6.
Proje değerlendirmesi:
Projelerin değerlendirilmesi bir sonraki MYK toplantısı öncesinde tamamlanır. PDK, proje değerlendirme ve takibi sürecinde konu ile ilgili bir veya daha fazla uzmandan yardım isteyebilir. Proje değerlendirmesi tamamlanınca, değerlendirmenin sonucunu açıklayacak bir yazı MYK Genel Sekreteri’ne bildirilir. Merkez Yönetim Kurulu tarafından projenin desteklenmesi hakkındaki olumlu veya olumsuz karar kesinleşmiş olur. MYK tarafından alınan karar Dernek Başkanı ile Genel Sekreter imzası ile proje yürütücüsüne yazılı olarak iletilir.

Madde 7.
Sözleşme yapılması:
Desteklenmesine karar verilen proje için aşağıdaki metinden oluşan sözleşme metni Dernek Başkanı, Genel Sekreter, Sayman, Proje Yürütücüsü ve tüm araştırmacılar tarafından imzalanır. Sözleşmede belirtilen hususlardan herhangi birine uyulmadığı takdirde derneğin sağladığı maddi desteği geri isteme ve bunun için hukuki işlemleri başlatma hakkı doğmaktadır.

“SÖZLEŞME


Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)  …. tarihli Yönetim Kurulu toplantısında desteklenmesine karar verilen …… Araştırma Destek Fonu numaralı ………… isimli çalışmanın yapılması, izlenmesi, sonlandırılması ve iptalinde ilgili yönetmelik kuralları geçerlidir. Proje sonlanmasında veya iptalinde sağlanan alet ve malzemeler TÜSAD Genel Sekreterliğine bir tutanak ile teslim edilecektir. Proje, tamamlandıktan sonraki iki yıl içinde yayına dönüştürülecektir. Yayında çalışmanın TÜSAD tarafından desteklendiği belirtilecektir. Çalışma yurt dışı bir dergide yayınlanmaz ise yurt içinde sadece TÜSAD yayın organı olan Eurasian Journal of Pulmonology (Eurasian J Pulmonol - EJP) Dergisi'ne gönderilecektir. Biten projeler yayınlanmadan önce ilk TÜSAD Ulusal Kongresinde sunulacaktır.”

Madde 8.
Proje kapsamındaki demirbaş malzeme ve aletler TÜSAD’ın mülkiyetindedir. Proje bitiminde kullanılan demirbaş malzeme ve aletler TÜSAD Genel Merkezine teslim edilir.

Madde 9. Projenin izlenmesi:
Başlatılan projenin gidişi hakkında bilgi almak için gerek görüldüğünde MYK tarafından Proje Yürütücüsü’nden bilgi alınır. Protokola uygun yürütülmeyen projelerin desteklenmesi MYK tarafından durdurulabilir. Projeler çok özel durumlarda MYK’nın uygun gördüğü süre kadar uzatılabilir. Projenin iptal edilmesi ile sağlanan alet ve malzemeler tutanak tutularak geri alınır. Projesi iptal edilen proje yürütücüsü üç yıl süreyle yeni proje başvurusunda bulunamaz.

Madde 10.
Projenin sonuçlandırılması:
Projenin tamamlanması sonrasında Proje Yürütücüsü tarafından hazırlanan rapor Dernek Genel Sekreteri’ne iletilir. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında projenin sonuçlandığı karar defterine kayıt edilerek, Proje Yürütücüsü’ne bundan sonraki yükümlülüklerin hatırlatıldığı bir yazı gönderilir.

Madde 11.
Yönetmelikte yer almayan konularda MYK karar verir.

Madde 12.
 Bu yönetmelik TÜSAD Merkez Yönetim Kurulu 22.09.2019 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

TÜSAD Araştırma Destek Fonu Yönetmeliği İçin Tıklayınız.

ÜYE GİRİŞİ


   
Şifremi Unuttum
  

TÜSAD ÜYELİK BAŞVURUSU

ETKİNLİK TAKVİMİ

Haziran 2024
PztSalÇarPerCumCmtPaz
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 LookUs & Online Makale