Untitled Document
BİLİMSEL PROGRAM

Tıklayınız:16 Ekim 2011 17 Ekim 2011 18 Ekim 2011
Saat Salon A Salon B Salon C Salon D SALON E
  OTURUM 1 OTURUM 2 OTURUM 3 OTURUM 4  
08:30-09:45 PANEL 1

KADIN VE AKCİĞER HASTALIKLARI

Ot. Bşk: Müzeyyen Erk, Arzu Mirici

KOAH ve Kadın
Esra Uzaslan

Astım ve Kadın
Dane Ediger

Akciğer kanseri ve kadın
Günay Aydın
PANEL 2

GÜNCEL PRATİKTE İNHALER TEDAVİLERİN OPTİMİZASYONU

Ot. Bşk: Feyza Erkan, Can Öztürk

Molekülden hastaya inhalasyon cihazlarının rolü
Cenk Can

Pediatrik hastalarda
Sevgi Pekcan

Yetişkinlerde ve yaşlı hastalarda
Zafer Çalışkaner
PANEL 3
Prof. Dr. TÜLİN ORUÇ anısına....

PULMONER TROMBOEMBOLİDE FİZYOPATOLOJİ VE KLİNİK YAKLAŞIM

Ot. Bşk: Gülderen Şahin, Nermin Yelmen

Pulmoner vasküler sistem ve fiziksel okrüzyonu
Lütfi Çakar

Bronkospazm oluşumunu etkileyen mekanizma
Funda Coşkun

Pulmoner emboliye tanısal yaklaşım
Oğuzhan Okutan
PANEL 4

ANTİ TNF İLAÇ KULLANIMI VE TBC

Ot. Bşk:  Faruk Çiftçi, Gönenç Ortaköylü

Anti TNF ilaçlar ve tüberküloz patogenezi
Faruk Çiftçi

Profilaktik tedavi ve izlem kriterleri
Tülin Çağatay

Türkiye deneyimleri (klinik çalışmalar)
Ali Fidan
 
09:45-10:15  
  OTURUM 5 OTURUM 6 OTURUM 7 OTURUM 8  
10:15-11:30 Pfizer-Boehringer Ingelheim
UYDU SEMPOZYUMU
PANEL 5

TRANSPLANTASYON; NEREDEYİZ? NE YAPMALIYIZ?

Ot. Bşk: Atilla Gürses, Attila Saygı

Dünya'da başarılı olanlar nasıl yapıyor?
Sudish Murthy

Türkiye'de neredeyiz? ne yapmalıyız?

Alper Toker

Operasyon sonrası hasta takibi ve sorunlar
Levent Dalar
İNTERAKTİF OLGU SUNUMLARI 1

AKCİĞERLERDE ENFEKSİYÖZ, NON-ENFEKSİYÖZ HASTALIK AYRIMI

Ot. Bşk: Günay Aydın, Canan Akman

Bahar Ulubaş, Tülin Çağatay
SÖZLÜ SUNUMLAR 1

Ot. Bşk: Mukadder Çalıkoğlu, Ayşegül Karalezli
 
11:30-12:00  
  OTURUM 9 OTURUM 10 OTURUM 11 OTURUM 12 OTURUM 13
12:00-13:00 Mini Konferanslar 1

Prof. Dr. SEVTAP SİPAHİ DEMİRKÖK anısına...

Ot. Bşk: Günseli Kılınç, Dilek Yılmazbayhan

PULMONER FİBROZİS PATOLOJİSİNDE ROL OYNAYAN MOLEKÜLER MEKANİZMALAR
Füsun Öztay

STEROİDE DİRENÇLİ SARKOİDOZDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Athol U. Wells
KONFERANS 1

AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİNDE NONINVAZIV MEKANİK VENTILASYON

Ot. Bşk: Filiz Koşar, Mustafa ÖzhanJohan Verbraecken
MİNİ KONFERANSLAR 2

Ot. Bşk. Muzaffer Metintaş, Ahmet Başoğlu

Cerrahide Lenf Nodu Diseksiyonu, standart nedir? Ne olmalı?
Semih Halezeroğlu

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Nedir? Uygulamalarla İlgili Göğüs Hastalıkları Kliniklerine Yol Gösteren Unsurlar
Selin Gamze Sümen
SÖZLÜ SUNUMLAR 2

Ot. Bşk: Gülderen Şahin, Gökhan Metin
MİNİ KONFERANSLAR 3

Ot.Bşk.: Mecit Süerdem, Ali Kadri Çırak

Göğüs Hastalıklarında SUT uygulamaları
Ali Edizer

Dünyada ve Türkiye'de Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Dağılımı ve Geleceği
Güven Bekdemur
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
  OTURUM 14 OTURUM 15 OTURUM 16 OTURUM 17  
14:00-15:15

GSKUYDU SEMPOZYUMU

3 Konuk 3 Boyut: KOAH’ta Benzer Sorunlar Farklı Perspektifler 

- Mecit Süerdem  
- Nurhayat Yıldırım 
 - Sadi Güleç

PANEL 7

VENTİLATÖRLE İLİŞKİLİ OLMAYAN HASTANE KÖKENLİ PNÖMONİLER

Ot. Bşk: Beyza Ener, Günay Aydın

Tanım ve risk faktörleri
Günay Aydın

Tanıda laboratuar yöntemlerinin rasyonel kullanımı
Beyza Ener

Tedavi ve korunma
Richard Wunderink
PANEL 8

Çocuk göğüs hastalıklarındaki güncel gelişmeler
Ot. Bşk: Nural Kiper, Göksel Kıter 

Astım 
Nihat Sapan 

Tüberküloz
Zafer Ecevit

Interstisyel hastalıklar
Nural Kiper
SÖZLÜ SUNUMLAR 3

Ot. Bşk: Attila Saygı, Oğuz Köktürk
 
15:15-15:45  
  OTURUM 18 OTURUM 19 OTURUM 20 OTURUM 21  
15:45-17:00 PANEL 9

KANSERLİ HASTADA YOĞUN BAKIM KAVRAMI

Ot. Bşk:Murat Sungur, Oktay Demirkıran

Kanserli hastada yoğun bakım kabul kriterleri
Arzu Topeli İskit

Akut Solunum yetmezliği: Nedenleri ve tanısal yaklaşım
Müge Aydoğdu

Yoğun bakımda yaşam desteği: Nereye kadar?
Daniel De Backer
PANEL 6

KOAH'TA DESTEK TEDAVİ

Ot. Bşk: Nurhayat Yıldırım, Hakan Günen

Beslenme
Habibe Şahin

Egzersiz eğitimi
Pınar Ergün

Psikososyal destek
Ayşin Noyan
GÜNCELLEME OTURUMU 1

GİRİŞİMSEL BRONKOSKOPİ'DE GÜNCEL KONULAR (OLGU SUNUMLARI İLE)

Ot. Bşk: Mustafa Yaman / Dilek Ernam

Dinamik Havayolu Kollapsi 
Serdar Erturan

Endobronşial Volüm Küçültme 
Turhan Ece

Alveoloskopi 
Levent Dalar
MİNİ KONFERANSLAR 4

Ot. Bşk: Lütfi Çakar, Fatma Evyapan

Suda boğulma
Şamil Aktaş

Toksik gaz inhalasyonu
Alper Yosunkaya
 
17:00-17:20  
  OTURUM 22 OTURUM 23 OTURUM 24 OTURUM 25 OTURUM 26
17:20-18:00 KONFERANS 2
OLGULARLA INTERSTISYEL AKCIGER HASTALIKLARINDA AKUT ATAKLAR

Ot. Bşk:  Ahmet Emin Erbaycu,Günseli Kılınç

Athol U. Wells
KONFERANS 3

AVRUPA'DA OSAS YÖNETİMİ

Ot. Bşk: Turan Acıcan, Levent Karasulu

Johan Verbraecken
MİNİ KONFERANS 5

Ot. Bşk: Birsen Mutlu, Arzu Arı

Bebek, çocuk ve yetiskinlerde aerosol cihazlarin kullanimina yonelik kılavuzlar: Hangisini secmeli ve neden?
Arzu Arı

NEBULİZASYON TEDAVİSİ KİME? NE ZAMAN?
Emel Ceylan
MİNİ KONFERANS 6

Ot. Bşk: Nilgün Gürses, Füsun Kalpaklıoğlu

YETERSİZ ÖKSÜRÜKTE "COUGH ASSIST" (ÖKSÜRÜK DESTEĞİ) KULLANIMI
Gökşen Kuran

INTEDA 1 çalışması verileri
Zafer Çalışkaner
SÖZLÜ SUNUMLAR 4

Ot. Bşk: Atilla Gürses, Bülent Arman
18:00-19:00  POSTER TARTIŞMASI OTURUMLARI
Saat Salon A Salon B Salon C Salon D Salon E
  OTURUM 27 OTURUM 28 OTURUM 29 OTURUM 30 OTURUM 31
08:30-09:45 PANEL 10

AKCİĞER HASTALIKLARINA BAĞLI PULMONER HİPERTANSİYON

Ot. Bşk: Günseli Kılıç, Oğuzhan Okutan
Tanı
Sevda Şener Cömert

Tedavi
Athol Wells

İzlem
Oğuzhan Okutan
PANEL 11

ŞOK VE YÖNETİMİ

Ot. Bşk:  Erdoğan Kunter, Cenk Kıraklı

Hangi tip Şok?
Serpil Göçmen Öcal

Cerrahi yoğun bakımda Şok
Kaya Yorgancı

Sıvı replesmanı ve inotrop/vasopresor kullanımında temel prensipler
Daniel De Backer
PANEL 12

AKCİĞER GRAFİSİNDE GÖZDEN KAÇANLAR VE BT'DE YANILGILAR

Ot. Bşk : Ülkü Yılmaz Turay, Canan Akman

Akciğer grafilerinde görünmeyenler ve gözden kaçanlar

Macit Arıyürek

Toraks Bt'de Tuzaklar ve Hata Nedenleri
Çetin Atasoy
PANEL 13

KOAH DIŞI HASTALIKLARDA PULMONER REHABİLİTASYON

Ot. Bşk: Müzeyyen Erk, Nilgün Gürses

Kas hastalıkları
Semra Oğuz

Akciğer rezeksiyonu
Aysel Yıldız

Bronşektazi
Nilgün Gürses
Yuvarlak Masa 1
MALIGN PLEVRAL EFÜZYONLARIN YÖNETİMİ

Otr. Bşk: Akif Turna, Ergun Tozkoparan
Minimal İnvaziv Yöntemler
Elif Torun 

Cerrahi Yöntemler
Ali Özdülger
09:45-10:15  
  OTURUM 32 OTURUM 33 OTURUM 34 OTURUM 35  
10:15-11:30 ASTRA ZENECA
UYDU SEMPOZYUMU


Hasta Odaklı KOAH Tedavisi

Can Öztürk
Nurhayat Yıldırım 
Ayşın Noyan 
Zeki Öngen 
MİNİ KONFERANSLAR 7

Ot. Bşk: İrfan Taştepe, Funda Demirağ

NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER
(Patolojik sınıflama, tanı ve tedavi yaklaşımı)
Ufuk Yılmaz

NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERDE CERRAHİNİN YERİ
Sudish Murthy
UZMANLIK ÖĞRENCİSİ OTURUMU -Makale tartışması

Ot. Bşk: Özlem Yılmaz, Tuğba Önalan

Kanser
Miray Yılmaz

Tüberküloz
Abdullah Kansu

Girişimsel Pulmonoloji
Kazım Rollas

Yoğun Bakım
Ayşegül Bilgin Erinç 
SÖZLÜ SUNUMLAR 5

Ot. Bşk: İbrahim Akkurt, Ayşe Tana Aslan
 
11:30-12:00  
  OTURUM 36 OTURUM 37 OTURUM 38 OTURUM 39 OTURUM 40
12:00-13:00 MİNİ KONFERANSLAR 8

Ot. Bşk: Mustafa Yaman,Semra Bilaçeroğlu

Bronşiyal Astımda Termoplasti
Momen Wahidi

Tıpta Veri Tabanlarının Kullanımı
Özlem Serpil Çakmakkaya
MİNİ KONFERANSLAR 9

Ot Bşk: Cenk Babayiğit, Tülin Kuyucu

PNÖMONİLERDE SKORLAMA SİSTEMLERİ VE KULLANILABİLİRLİĞİ
Richard Wunderink

KOMBİNASYON TEDAVİSİ İLE SONUÇ ALINAMAYAN ASTIM HASTALARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Figen Atalay
İNTERAKTİF OLGU SUNUMLARI 2 

Olgu Sunumlari ile Pulmoner Vaskülitler 

Ot. Bşk: Macit Arıyürek,Gökhan Çelik

Aydın Yılmaz

Oğuz Uzun
KARŞIT GÖRÜŞ 1

TORAKOSKOPİ 

Ot. Bşk: Muzaffer Metintaş, Kamil Kaynak

Medikal?
Muzaffer Metintaş

Cerrahi?
Erdal Okur
KARŞIT GÖRÜŞ 2

Otr. Başk. Cebrail Şimşek, Zehra Seyfikli

NANOTEKNOLOJİ…
GELECEĞE HARİKA YOLCULUK.. 
Salih Okur

NANOPARTİKÜL…
GELECEĞİN KORKULU RÜYASI…
İbrahim Akkurt
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45-14:45 ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI VE YÖNETİM KURULLARI SEÇİMİ
  OTURUM 41 OTURUM 42 OTURUM 43 OTURUM 44  
14:45-16:00 NOVARTISUYDU SEMPOZYUMU

KOAH’ta Yeni Bir Bronkodilatör… 
Arzu Mirici, Hakan Günen, Sibel Atış Naycı 

KOAH’ta Bronkodilatasyon: Neden tedavinin temeli?
 - Yeni Bir Bronkodilatör: İndakaterol 

- İndakaterol Klinik Geliştirme programı: inergize
KARŞIT GÖRÜŞ 3

İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARININ TANISINDA BRONKOSKOPİNİN ROLÜ

Ot. Bşk: Semra Bilaçeroğlu, Oğuz Uzun 

Vardır
Momen Wahidi 

Yoktur
Metin Akgün
PANEL 14

PREOPERATİF KARDİYOPULMONER DEĞERLENDİRME

Ot. Bşk: Levent Elbeyli, Ahmet İlvan

Toraks cerrahisinde kardiyolojik değerlendirme
Mehmet Kutlu Çelenk

Akciğer cerrahisinde preoperatif pulmoner değerlendirme
Benan Çağlayan

Akciğer dışı cerrahi de preoperatif pulmoner değerlendirme
Filiz Koşar
SÖZLÜ SUNUMLAR 6

Ot. Bşk: Meral Gülhan, Ülkü Yılmaz Turay
 
16:00-16:30  
  OTURUM 45 OTURUM 46 OTURUM 47 OTURUM 48  
16:30-17:45 PANEL 15

KHDAK'NİN SİSTEMİK TEDAVİSİNDE YENİLİKLER

Ot. Bşk: Ülkü Yılmaz Turay, Murat Kıyık

EGFR mutasyonları ve diğer hedef stratejileri
Ferah Ece

Bireyselleştirilmiş tedavi
Rudolf Huber

İdame tedavi
Meral Gülhan
DEVA
UYDU SEMPOZYUMU


Ot. Bşk: Mustafa Özhan

Günümüzde ve Gelecekte Astım Tedavisi
Zeynep Mısırlıgil

KOAH’ta Gelecek
Hakan Günen
PANELl 16

HİPEREOZİNOFİLİK SENDROMLAR

Ot. Bşk: Yavuz Demirel, Veysel Yılmaz

Hipereozinofili ve akciğerler
Mehmet Gencer

Hipereozinofili ve diğer sistem hastalıkları
Münevver Erdinç

Tedavi
Günseli Kılınç
YUVARLAK MASA 2

ÖZEL DURUMLARDA TÜBERKÜLOZ VE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMLARI EŞLİĞİNDE

Ot. Bşk: Hayati Bilgiç, Attila Saygıİmmün süpresif hastalarda

Ömer DenizYaşlı Hastalarda
Deniz Köksal

Karaciğer ve Böbrek Hastalıklarında
Erkan Bozkanat
 
17:45-19:00 POSTER TARTIŞMASI OTURUMLARI 
Saat SALON A SALON B SALON C SALON D SALON E
  OTURUM 50 OTURUM 51 OTURUM 52 OTURUM 53 OTURUM 54
08:30-09:45 YUVARLAK MASA 4

AKCİĞER
KANSERLERİNDE
TEDAVİ KOMPLİKASYONLARININ
YÖNETİMİ

Ot. Bşk: Atilla Akkoçlu, Sadettin Çıkrıkçıoğlu

Kemoterapi komplikasyonları
Rudolf Huber

Radyoterapi komplikasyonları
Rıza Çetingöz

Cerrahi komplikasyonları
Muzaffer Metin
PANEL 17

MASİF PULMONER EMBOLİ'DE TROMBOLOTİK TEDAVİ KİME, NE ZAMAN, NASIL?

Ot. Bşk: Gül Öngen, Oğuzhan Okutan

Endikasyon ve kontrendikasyon
Serhat Fındık

Uygulama yöntemleri
Metin Akgün

Komplikasyonların yönetimi ve takip
Şevket Özkaya
MİNİ KONFERANSLAR 10

Ot. Bşk: Metin Görgüner, Zafer Kartaloğlu

Kontrolü güç astımda tiotropium
Zeynep Ferhan Özşeker

KOAH: her hasta tedavi edilmeli midir? (evre ve fenotipler bazında)
Mukadder Çalıkoğlu
PANEL 19

SOLUNUM SİSTEMİNİN KRONİK  HASTALIKLARI VE UYKU

Ot. Bşk: Erdoğan Kunter, Banu Salepçi
Astım B
ülent Çiftçi

KOAH 
Hacer Kuzu Okur

Obezite hipoventilasyon 
Duygu Özol
PANEL 20

GÖĞÜS CERRAHİSİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI

OT.BŞK: Mehmet Ali Bedirhan, Alper Toker

Akciğer Cerrahisinde Doku Yönetimi
Olgun Arıbaş

Akciğer Cerrahisinde Laser Kullanımı
Cengiz Gebitekin

Göğüs Cerrahisinde Robotik yöntem ? gelecekmi 
Şükrü Dilege

Teknolojiden Beklentiler. 
Bedrettin Yıldızeli
09:45-10:15  
  OTURUM 55 OTURUM 56 OTURUM 57 OTURUM 58  
10:15-11:30 NYCOMEDUYDU SEMPOZYUMU

KOAH’TA ANTİ-İNFLAMATUAR 
TEDAVİYE YENİ BİR BAKIŞ 

Ot. Bşk: Can Öztürk 

Sistemik bir hastalık olarak KOAH  ve karşılanmamış ihtiyaçlar
Arzu Mirici

Roflumilast  : Klinik deneyim ve  güvenilirlik  verileri
Mecit Süerdem 
PANEL 21

SIK KARŞILAŞILAN AKCİĞER HASTALIKLARINDA MESLEK İLİŞKİSİ

Ot. Bşk: Bilun Gemicioğlu, Nermin Çapan

Astım
Arif Keleşoğlu

KOAH
Fatma Evyapan

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları 
Nilüfer Kongar
PANEL 22

SPOR VE AKCİĞERLER

Ot. Bşk: Sadi Kurdak , Gökhan Metin

Sporcularda solunum sisteminin değerlendirilmesi
Gökhan Metin

Sporcularda akciğerlerin performansa katkısı
Sadi Kurdak

Sık görünen tablolar : Egzersize bağlı bronkospazm
Fadıl Özyener
PANEL 23

ÇOCUK VE ERİŞKİNDE HİDATİK KİST: MEDİKAL VE CERRAHİ BAKIŞ

Ot. Bşk: Şevket Kavukçu,
Benan Çağlayan

Medikal bakış (çocukta)
Mehmet Köse

Girişimsel radyoloji
Okan Akhan

Cerrahi bakış
Hakan Kutlay
 
11:30-12:00 ARA
  OTURUM 59 OTURUM 60 OTURUM 61 OTURUM 62 OTURUM 49
12:00-13:00 TAMAMLAYICI GÖRÜŞ 1

TRAKEAL DARLIKLARIN TEDAVİSİ

Ot. Bşk: Semra Bilaçeroğlu, Ilgaz Doğusoy

Ne zaman endoskopik?
Momen Wahidi

Ne zaman cerrahi?
Altan Kır
KARŞIT GÖRÜŞ 4

MEKANİK VENTİLASYON MODLARI: ESKI MI? YENI MI?

Ot. Bşk: Oktay Demirkıran, Akın Kaya

Konvansiyonel modlar
Akın Kaya

Dual modlar
Cenk Kıraklı
YUVARLAK MASA 5

HEKİM-ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

Ot. Bşk: Ülkü Bayındır, Sedat Altın

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği // Bülent Becan 

Türk Tabipler Birliği // Hafize Öztürk Türkmen

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü //
Hanefi Özbey
MİNİ KONFERANSLAR 11

Ot. Bşk: Zeynep Mısırlıgil, Turan Karagöz

TÜBERKÜLOZDA MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİ VE DİRENÇ TESTLERİ

Kaya Köksalan

Astımda inhaler steroidler kesilebilir mi? Ne zaman?
Bilun Gemicioğlu
 
13:00-14:00  
  OTURUM 63 OTURUM 63 OTURUM 64 OTURUM 65  
14:00-15:15 İNTERAKTİF OLGU SUNUMLARI 3

AKCİĞER KANSERİ RADYOLOJİSİ

Ot. Bşk: Meral Gülhan, Bülent Tunçözgür

Canan Akman

Berna Eren Kömürcüoğlu
PANEL 24

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEK HASTALIKLARI

Ot. Bşk: Sema Umut, İbrahim Akkurt

Mesleki solunum hastalıklarının tıbbi yönü
Nilüfer Kongar

Yasal tanı sorunları
Kaan Karadağ

Sosyal yaklaşım sorunları
Osman Elbek
PANEL 25

OSAS VE ÖZEL DURUMLAR

Ot. Bşk: Oğuz Köktürk

Üst Solunum yolu rezistansı sendromu

Selma Fırat Güven

Pozisyon ve REM bağımlı OSAS
Handan İnönü

Kompleks uyku apne sendromu
Oğuz Köktürk
PANEL 26

AKCİĞER İNFEKSİYONLARINDA SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLER

Ot. Bşk: Fehmi Tabak, Füsun Topçu

Sınıflama ve Etki mekanizmaları 
Fehmi Tabak

Uygulama alanları
Ali Nihat Annakkaya

Direnç sorunu
Reşat Özaras
 
15:15-15:45 ARA
  OTURUM 66 OTURUM 67 OTURUM 68    
15:45-17:00 PANEL 27

SİGARA BIRAKMA TEDAVİLERİ

Ot. Bşk: Tunçalp Demir, Banu Salepçi

Psikolojik tedavi yaklaşımları
Mert Savrun

Güncel farmakolojik tedavi
Tunçalp Demir

Zarar azaltma
Şermin Börekçi

Kanıta dayalı olmayan yaklaşımlar
Funda Coşkun
PANEL 28

MEDİKAL İNOPERABLE ERKEN EVRE AKCİĞER KANSERİNDE ALTERNATİF TEDAVİLER

Ot. Bşk: Atilla Gürses, Ahmet Selim Yurdakul

Cerrahi Yaklaşım
Kamil Kaynak

Yeni radyoterapi yöntemleri
Emre Merdan Fayda

Radyo frekans
Fatih Boyvat
TAMAMLAYICI GÖRÜŞ 2

DAHİLİ VE CERRAHİ BAKIŞ AÇISIYLA AKCİĞER ENFEKSİYONLARI

Ot. Bşk:Günay Aydın, Akif Turna

Akciğer absesi
Harap olmuş akciğer

Parapnömonik efüzyon ve ampiyem

Arzu Ertürk
Akın Eraslan Balcı
   
17:00-17:30 KAPANIŞ TÖRENİ
 
   
LookUs & OnlineMakale