Untitled Document
DAVET

Değerli Meslekdaşlarımız;

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği'nin 33. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2011, 15-19 Ekim 2011 tarihlerinde, daha önceki yıllarda da kongremize tanıklık eden Çeşme-Sheraton Otelde gerçekleştirilecektir.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilim ve teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlemekte ve değişmektedir. Bilimsel toplantılar ile değişimi izlemek, sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, yenilikleri tartışarak, uygulama alanına yansıtmak bu hızı tek başına yakalamaktan daha akılcı görülmektedir.

Uzmanlık alanımızın ihtiyaç duyduğu bir kongreyi gerçekleştirmek amacıyla; gerek bir önceki kongrelerimize katılan meslekdaşlarımızın talep ve eleştirilerini, gerekse çalışma gruplarımız ve şubelerimizin görüşlerini alarak, eğitici kurslar ve özellikle klinik uygulamaya yönelik başlıkların yer aldığı bir bilimsel program hazırlıyoruz.

Kongremizde, yalnızca uzmanlık alanımızdaki en son akademik gelişmelerin aktarılması değil, günlük uygulamalarımızda karşılaştığımız klinik sorunların çözümüne yönelik konuların irdelenmesi de hedeflenmektedir.

Bu yıl, dört parelel salonda, konularında deneyimli ulusal ve uluslararası konuşmacıların görev alacağı, oturumlar yapılacaktır. Bazı oturumlar ise interaktif ortamda, sizlerin aktif katılımı ile gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde gerçekleştirilen temel bilimler ve klinik alandaki araştırmalara ait sözel sunum ve poster sunumları değerli hocalarımızın ve kongre katılımcılarının katkıları ile zenginleşecektir. Ayrıca iki yıl önce başlattığımız uzmanlık öğrencisi oturumlarında 2011 yılının önemli makaleleri sunularak tartışılacaktır.

SOLUNUM 2011'de yalnız bilimsel konular değil, günlük yaşamda bizleri en az onlar kadar ilgilendiren sosyal konularda dile getirilecektir. Mesleki ve akademik oturumların yanı sıra paramedikal konuların da ilgi ile izleneceğini düşünmekteyiz.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi kongremize gönderilen sözlü ve poster bildirileri arasından seçilecek en iyi bilimsel çalışamaya teşvik ödülü verilecektir.

Kongrenin biçimlenmesi ve oluşumunda, derneğimizin hedeflerine uygun olarak. Göğüs Cerrahisi, Çocuk Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Solunum Fizyoterapisi ve Solunum Fizyolojisi gibi birçok farklı disiplin ile birlikte çalışmamız bilimsel programımızı daha da güçlendirmektedir. Siz değerli meslektaşlarımızla kargaşadan uzak, dingin bir ortam içinde bilimsel gelişmeleri ve sosyal aktivasyonları paylaşmayı diliyor, hepinizi SOLUNUM 2011'e davet ediyoruz.

Sizleri Ekim'de Çeşme'ye bekliyoruz. Paylaşmak ve paylaştıkça güçlenmek için.....

 

Kongre Başkanı
Arzu Mirici 
Kongre Bilimsel Komite Başkanı
Günay Aydın Tosun

              

 
   
LookUs & OnlineMakale