Untitled Document
KURSLAR


 • Akciğer Kanserlerinde Destek Tedavi Uygulamaları Kursu

  Akciğer Kanserlerinde Destek Tedavi Uygulamaları Kursu
  Tarih: 15 EKİM 2011, Cumartesi
  KURS PROGRAMI
  KURS SORUMLULARI: Dr. Ferah Ece, Dr. Berna Eren Kömürcüoğlu
  09:30-10:00 Destek tedavi- palyatif tedavi tanımlamaları. Destek tedavi kime, ne zaman, nerede, kim tarafından uygulanmalı?
  Dr. Meltem Uyar
  10:00-10:30 Ağrı tedavisi
  Dr. Işın Ünal Çevik
  10:30-11:00 Ara
  11:00-11:30 Akciğer kanserli hastada anoreksi, kaşeksi, beslenme
  Dr. Ülkü Yılmaz Turay
  11:30-12:00 Yorgunluk
  Dr. Sibel Alpar
  12:00-13:30 Öğle Yemeği
  13:30-14:00 Dispne
  Dr. Ferah Ece
  14:00-14:30 Öksürük ve hemoptizi
  Dr. Berna Eren Kömürcüoğlu
  14:30-15:00 Ara
  15:00-15:30 Akciğer kanserli hastada psikososyal yaklaşım
  Dr. Ayşın Noyan
  15:30-16:00 Palyatif tedavi ünite yapılanması ve organizasyonu
  Dr. Şeref Kömürcü
  16:00-16:30 Değerlendirme ve Kapanış
 • Astım ve Diğer Allerjik Hastalıklarda Aciller & Astımda Tanı Testleri Kursu

  Astım ve Diğer Allerjik Hastalıklarda Aciller & Astımda Tanı Testleri Kursu
  Tarih: 15 EKİM 2011, Cumartesi
  KURS PROGRAMI
  KURS SORUMLULARI: Dr. Füsun Kalpaklıoğlu , Dr. Ferhan Özşeker
  Astım ve diğer allerjik hastalıklarda aciller
  09:30-10:00 Astım akut atak tedavisi
  Dr. Ferhan Özşeker
  10:30-11:00 Anafilaksi
  Dr. Füsun Kalpaklıoğlu
  11:00-11:30 Ara
  11:00-11:30 İlaç allerjisi
  Dr. Gülfem Çelik
  11:30-12:00 Değerlendirme
  12:00-13:30 Öğle Yemeği
  Astımda tanı testleri
  13:30-14:00 Bronş provokasyon testleri
  Dr. Tülin Kuyucu
  14:00-14:30 İndükte balgam
  Dr. Nail Yılmaz
  14:30-15:00 Ara
  15:00-15:30 Astımda solunum fonksiyon testleri ve PEF takibi
  Dr. Münevver Erdinç
  15:30-16:00 Prick testleri
  Dr. Osman Şener
  16:00-16:30 Değerlendirme ve Kapanış
 • Ekokardiyografi ve Torasik Ultrasonografi Kursu ( Kontenjan Dolmuştur)

  Ekokardiyografi ve Torasik Ultrasonografi Kursu ( Kontenjan Dolmuştur)
  Tarih: 15 EKİM 2011, Cumartesi
  KURS PROGRAMI
  KURS SORUMLULARI: Dr. Benan Çağlayan, Dr. Oğuzhan Okutan
  09:30-10:00 Ultrasonografi fiziği ve ultrasonografik görüntüleme prensipleri
  Dr. İsmail Mihmanlı
  10:00-10:30 Torasik hastalıklarda ultrasonografi: olgu sunumları eşliğinde
  Dr.Sevda Şener Cömert
  10:30-10:45 Ara
  10:45-11:15 Ekokardiyografik değerlendirme ve kullanılanparametreler
  Dr. Mehmet Uzun
  11:15-11:45 Kalbin sistolik, diyastolik fonksiyon bozuklukları ve Ekokardiyografik değerlendirme
  Dr. Mehmet Uzun
  11:45-12:15 Kalbin sistolik, diyastolik fonksiyon bozukluklar ve pulmoner yansımaları
  Dr. Mehmet Kutlu Çelenk
  12:15-13:30 Öğle Yemeği
  13:30-14:00 Pulmoner hipertansiyonda klinik değerlendirme
  Dr. Oğuzhan Okutan
  14:00-14:30 Girişimsel toraks ultrasonografisi
  Dr. Benan Çağlayan
  14:30-14:45 Ara
  14:45-16:45 Pratikuygulama
    İlk masa Toraksik USG (10 kişi): Uygulayıcı, ister ise USG cihazının yanında sunum sistemini de kullanarak patolojik olgu ve uygulama sunumu yapabilecek.
  İkinci Masa Ekokardiyografi pratiği (10 kişi)
  16:45 Kurs Değerlendirme ve Kapanış.
 • Kronik Solunum Hastalıklarında Evde Bakım Kursu

  Kronik Solunum Hastalıklarında Evde Bakım Kursu
  Tarih: 15 EKİM 2011, Cumartesi
  KURS PROGRAMI
  KURS SORUMLULARI: Dr. Nilgün GÜRSES, Dr. Hakan GÜNEN
  09:30-10:00 Değerlendirme
  Dr. Dicle Yılmaz
  10:00-10:30 Medikal tedavi
  Dr. Hakan Günen
  10:30-11:00 Ara
  11:00-11:30 Oksijen tedavisi
  Dr. Levent Cem Mutlu
  11:30-12:00 Non - invaziv ventilatör kullanımı
  Dr. Erdoğan Kunter
  12:00-12:30 Mekanik ventilatöre bağımlı hastanın izlenmesi
  Dr. Filiz Koşar
  12:30-13:45 Öğle Yemeği
  13:45-14:15 Solunum fizyoterapi ve rehabilitasyonu
  Dr. Semiramis Özyılmaz
  14:15-14:45 Egzersiz programı önerileri
  Dr. Rengin Demir
  14:45-15:15 Ara
  15:15-15:45 GYA ve ev ortam önerileri
  Dr. Gökşen Kuran
  15:45-16:15 Hasta bakımında karşılaşılabilecek problemler ve çözüm önerilerinin tartışılması
  Dr. Fatma Karantay Mutluay
  16:15-16:45 Değerlendirme ve Kapanış
 • Kurum Uzmanlık Eğitimi Hazırlık Kursu

  Kurum Uzmanlık Eğitimi Hazırlık Kursu
  Tarih: 15 EKİM 2011, Cumartesi
  KURS PROGRAMI
  KURS SORUMLULARI: Dr.Hayati Bilgiç, Dr. Halil İbrahim Durak
  Ön koşul: Katılımcıların Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitim Programına genel hatları ile hakim olmaları (sf 1-28) ve ilgili program kitabını beraberlerinde getirmeleri gereklidir.
  Program ve İçerik
  09.00 Giriş ve Durum Analizi
   

  1. Ulusal programın yapısı ve içeriği (Hayati Bilgiç)

  2. Mevcut kurumsal programların durumu (Filiz Koşar)

  10.00 Hazırlık (Sıla Elif Törün)
   

  1. Kurumları hazırlamak

  2. Eğiticileri hazırlamak

  3. Öğrenenleri hazırlamak

  12.00-13.00 Öğle yemeği
  13.00 Kurumsal Program Geliştirme ve Uygulama (Halil İbrahim Durak)
  14.30 Program İyileştirme ve Kurumsallaştırma (Halil İbrahim Durak)
   

  1. Programı izlemek ve değerlendirmek

  2. Programı iyileştirmek ve kurumsallaştırmak

  15.30 Sağlık Baklanlığındaki Gelişmeler ve TUKMOS (Hayati Bilgiç)
  16.30 İşbirliği ve Eylem Planı (Hayati Bilgiç, Halil İbrahim Durak)
  Yöntem: Her oturumda katılımcılara girişte yapılacak kısa sunumların ardından, ulusal programın hayata geçirilebilmesi için ortak saptanacak sorulara küçük gruplarda yanıt vermeleri ve sunmaları istenecek Son oturumda alınan notlar bir araya getirilerek bir işbirliği eylem planı hazırlanacak
  ÖNEMLİ: Kongre kaydı yapılmış hekimler için kurs ücretsiz olmakla birlikte katılacak kursiyerlerin önceden [email protected] adresine İsim-Soyisim ve Kurum bilgisini iletmesi gerekmektedir.
 • Mesleki Akciğer Hastalıklarında Radyoloji Kursu

  Mesleki Akciğer Hastalıklarında Radyoloji Kursu
  Tarih: 15 EKİM 2011, Cumartesi
  KURS PROGRAMI
  KURS SORUMLULARI: Dr. İbrahim AKKURT; Dr. Cebrail ŞİMŞEK
  09.30-09.50 Kursun amacı-beklentiler-tanışma
  Dr. İbrahim AKKURT
  09.50-10.20 Radyolojik takip gereken MAH.
  Dr. Arif KELEŞOĞLU
  10.20-10.50 Neden ILO , tarihçe
  Dr. İbrahim AKKURT
  10.50-11.05 Çay-kahve arası
  11.05-11.50 ILO klasifikasyonunun genel ilkeleri
  Dr. Cebrail ŞİMŞEK
  11.50-12.35 Parankimal opasiteler
  Dr. Nilüfer KONGAR
  12.30-13.45 Öğle yemeği
  13.45-14.15 Plevral patolojiler
  Dr. Arif KELEŞOĞLU
  14.15-14.45 Meslek Hastalıklarında Digital grafi
  Dr. Cebrail ŞİMŞEK
  14.45-15.15 Meslek Hastalıklarında HRCT
  Dr. Cesur GÜMÜŞ
  15.15-15.30 Çay - kahve
  15.30-16.45 Pratik
  Dr. Cebrail ŞİMŞEK -Dr. İbrahim AKKURT
  16.45-17.00 Kurs sonu değerlendirme, geri bildirim
 • Sigara Bırakma Yöntemleri Kursu

  Sigara Bırakma Yöntemleri Kursu
  Tarih: 15 EKİM 2011, Cumartesi
  KURS PROGRAMI
  KURS SORUMLULARI: Dr. Nazmi Bilir, Dr. Tunçalp Demir
  09:30-10:00 Tütün Epidemiyolojisi ve Tütün Endüstrisi, Tütün Kontrol Programları
  Dr. Nazmi Bilir
  10:00-10:30 Tütün ürünleri, Sigara ve Sigara Dumanı
  Dr. Seyfettin Gümüş
  10:30-11:00 Ara
  11:00-11:30 Sigara bağımlılığı ve Sigara İçen Hastaya Genel Yaklaşım
  Dr. Füsun Ülger
  11:30-12:00 Sigara Bırakma Polikliniği Yapılandırılması
  Dr. Tunçalp Demir
  12:00-13:30 Öğle Yemeği
  13:30-14:00 Nikotin Replasman Tedavisi
  Dr. Ayşegül Karalezli
  14:00-14:30 Bupropiyon
  Dr. Şermin Börekçi
  14:30-15:00 Ara
  15:00-15:30 Vareniklin
  Dr. Tunçalp Demir
  15:30-16:00 Bilimsel Olmayan Yaklaşımlar
  Dr. Funda Coşkun
  16:00-16:30 Değerlendirme ve Kapanış
 • Temel Yoğun Bakım Kursu

  Temel Yoğun Bakım Kursu
  Tarih: 15 EKİM 2011, Cumartesi
  KURS PROGRAMI
  KURS SORUMLULARI: Dr. Erdoğan Kunter, Dr. Cenk Kıraklı
  09:30-10:00 Yoğun Bakım nedir, yoğun bakım hastası kimdir?
  Dr. Murat Sungur
  10:00-10:30 Yoğun Bakımda monitörizasyon
  Dr. Müge Aydoğdu
  10:30-11:00 Ara
  11:00-11:30 Yoğun Bakımda özel girişimler
  Dr. Nahit Çakar
  11:30-12:00 Solunum yetmezliğine yaklaşım
  Dr. Uğur Gönlügür
  12:00-13:30 Öğle Yemeği
  13:30-14:00 Sedasyon, analjezi, nöromuskuler blokaj
  Dr. Nahit Çakar
  14:00-14:30 Yoğun Bakımda dahili sorunlar
  Dr. Yaşar Küçükardalı
  14:30-15:00 Ara
  15:00-15:30 Yoğun Bakımda enfeksiyon
  Dr. Güneş Şenol
  15:30-16:00 Yoğun Bakımda beslenme
  Dr. Özlem Ediboğlu
  16:00-16:30 Değerlendirme ve Kapanış
 • Toraks Travmaları Kursu

  Toraks Travmaları Kursu
  Tarih: 15 EKİM 2011, Cumartesi
  KURS PROGRAMI
  KURS SORUMLULARI: Dr. Levent Elbeyli, Dr. Salih Topçu
  09:30-10:00 Travma nedir? Sağlık birimleri nasıl organize olmalıdır?
  Dr. Cemalettin Ertekin
  10:00-10:30 Travmaya metabolik ve endokrin cevap
  Dr. Refik Ülkü
  10:30-10:45 Ara
  10:45-11:15 Olay yerinde yapılması gerekenler; hasta nakil kural ve koşulları
  Dr. Alper Gözübüyük
  11:15-11:45 Toraks travmalı hastada major cerrahi endikasyonları; konuşmacı
  Dr. Alpay Sarper
  11:45-12:15 Göğüs duvarı sorunlarında tedavi yöntemleri ve yeni gelişmeler
  Dr. Feridun Işık
  12:15-13:30 Öğle Yemeği
  13:30-14:00 Toraks travmalarında erken ve geç komplikasyonlar
  Dr. Bülent Tunçözgür
  14:00-14:30 Travmada solunum yetmezliği, sistemik sorunlar ve tedavisi
  Dr. Necmettin Ünal
  14:30-14:45 Ara
  14:45-15:15 Toraks travmalı hastanın rehabilitasyonu
  Kıymet Muhammer
  15:15-15:45 Adli-idari sorunlar
  Esin Akgül
  15:45 – 16:15 Değerlendirme ve Kapanış
 • Uykuda Solunum Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kursu

  Uykuda Solunum Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kursu
  Tarih: 15 EKİM 2011, Cumartesi
  KURS PROGRAMI
  KURS SORUMLULARI: Dr. Oğuz Köktürk, Dr. Turan Acıcan
  09:30-10:00 Sınıflama ve klinik özellikler
  Dr. Önder Öztürk
  10:00-10:30 Tanı kriterleri
  Dr. Ahmet Ursavaş
  10:30-10:45 Ara
  10:45-11:15 Sınıflama dışı özel durumlar
  Dr. Asiye Kanbay
  11:15-12:15 Polisomnografik Tanı
  Dr. Oğuz Köktürk
  12:15-12:45 Tanı sorunları
  Dr. Şebnem Yosunkaya
  12:45-13:45 Öğle Yemeği
  13:45-14:15 PAP tedavisi ve cihaz seçimi
  Dr. Levent Karasulu
  14:15-14:45 PAP dışı tedaviler
  Dr. Hüseyin Lakadamyalı
  14:45-15:15 Ara
  15:15-15:45 Tedavi sorunları
  Dr. Turan Acıcan
  15:45-16:15 Çocuklarda tanı ve tedavi farklılıkları
  Dr. Ayşe Tana Aslan
  16:15-16:45 Değerlendirme ve Kapanış

 

 
   
LookUs & OnlineMakale