Untitled Document
KOMİTE ve KURULLAR

KONGRE ORGANİZASYON KOMİTESİ

Kongre Başkanı: Arzu Mirici
Kongre II.Başkanı: Oğuzhan Okutan
Kongre Sekreteri: Benan Çağlayan
Bilimsel Komite Başkanı: Günay Aydın Tosun
Bilimsel Komite Sekreteri: Sevda Şener Cömert
Dış İlişkiler Sorumlusu: Semra Bilaçeroğlu
Sosyal Komite Başkanı: Mustafa Özhan
   
Üye: Sena Yapıcıoğlu Ataman
  Pınar Çimen
SOLUNUM 2010 Başkanı: Filiz Koşar
Üye: Berna Kömürcüoğlu
  Deniz Koksal
  Levent Dalar

KONGRE BİLİMSEL KOMİTESİ

 • İbrahim Akkurt (Mesleksel ve Çevresel Solunum Hastalıkları Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Ayşe Tana Aslan (Çocuk Göğüs Hastalıkları Koordinasyon Kurulu Temsilcisi)
 • Emel Ceylan (İnhalasyon Tedavileri Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Sevda Şener Cömert (Astım-Allerji Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Faruk Çiftçi (Tüberküloz Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Tunçalp Demir (Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Ferah Ece (Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Dilek Ernam (Girişimsel Pulmonoloji Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Tülin Çağatay (İnfeksiyon Hastalıkları Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Meral Gülhan (Ankara Şube Başkanı)
 • Hakan Günen (KOAH Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Nilgün Gürses (Solunum Rehabilitasyonu Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Feridun Işık (Göğüs Cerrahisi Koordinasyon Kurulu Temsilcisi)
 • Cenk Kıraklı (Yoğun Bakım Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Filiz Koşar (SOLUNUM 2010 Kongre Başkanı)
 • Oğuz Köktürk (Uykuda Solunum Bozuklukları Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Oğuzhan Okutan (DPAH-PVH Çalışma Grubu Temsilcisi)
 • Mustafa Özhan (İzmir Şubesi Başkanı)
 • Gülderen Şahin (Fizyoloji Çalışma Grubu Temsilcisi)

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
Merkez Yönetim Kurulu
Mecit Süerdem (Başkan)
Can Öztürk (İkinci Başkan)
Ayşe Filiz Koşar(Başkan Yardımcısı)
Mukadder Çalıkoğlu (Genel Sekreter)
Ülkü Yılmaz Turay (Sayman)
Mustafa Hikmet Özhan (TÜSAD Akademi Başkanı)
Günseli Kılınç (Dış İlişkiler Komitesi Başkanı)
Berna Eren Kömürcüoğlu (İletişim Koordinatörü)
Arzu Mirici (Üye)
Levent Elbeyli (Üye)
Zeynep Ferhan Özşeker (Üye)

Denetleme Kurulu
Oğuz Köktürk
Meral Gülhan
Figen Atalay

Etik Kurul
Atilla Gürses
Nural Kiper
İbrahim Akkurt

 
   
LookUs & OnlineMakale